Os ydych yn meddwl eich bod wedi dioddef o ganlyniad i dwyll, hyd yn oed os nad oeddd yn llwyddiannus, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Heddlu Dyfed Powys drwy 101. Gallwch hefyd adrodd ar achos o dwyll ar ran y dioddefwr.

Action Fraud yw canolfan genedlaethol adrodd twyll a throseddau rhyngrwyd y DU. Maen nhw’n darparu pwynt cyswllt sengl ar gyfer gwybodaeth am dwyll a throseddau rhyngrwyd a ysgogir gan arian.

Er mwyn adrodd am dwyll, neu er mwyn cael cymorth a chyngor ynghylch atal twyll

  • Cysylltwch gyda Heddlu Dyfed-Powys drwy 101
  • Galwch heibio i Action Fraud neu galwch: 0300 1232040