Os ydych chi wedi’ch twyllo o arian neu wybodaeth bersonol mewn rhyw ffordd, neu os oes rhywun wedi ceisio’ch twyllo, rhowch wybod i Action Fraud.

Action Fraud yw canolfan genedlaethol adrodd twyll a throseddau rhyngrwyd y DU. Maen nhw’n darparu pwynt cyswllt sengl ar gyfer gwybodaeth am dwyll a throseddau rhyngrwyd a ysgogir gan arian.

Er mwyn adrodd am dwyll, neu er mwyn cael cymorth a chyngor ynghylch atal twyll