Dweud Eich Dweud

Tra bod gennym broses ffurfiol ar gyfer ymgynghori a’r cyhoedd a budd-ddeiliaid allweddol eraill i’n helpu i osod blaenoriaethau plismon lleol a blaenoriaethau’r Heddlu a’r Awdurdod, rydym hefyd yn defnyddio dulliau ymgynghori anffurfiol. 

Rydym yn credu ei bod yn bwysig cynnal trafodaeth agored a pharhaus er mwyn canfod eich barn chi am y gwasanaeth a ddarperir gennym.

Rydym yn defnyddio twitter.com/DyfedPowys a facebook.com/DPPolice i gynnal sgyrsiau anffurfiol a chasglu adborth a sylwadau.

Er nad yw’r wybodaeth hon yn rhan o broses ymgynghori ffurfiol yr Heddlu neu’r Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu mae’n rhoi ciplun gwerthfawr o farn y cyhoedd.

Yn yr adran hon ...