Eich Ardal

Your Local Area

To view latest Priorities, Events, News and find our more about your Neighbourhood Policing Team - go to your local area by selecting your area below ...

Fel Heddlu, rydym yn falch o’n hymagwedd gymunedol tuag at blismona. Rydym yn gweithio gyda’n cymunedau ac asiantaethau eraill priodol er mwyn ymateb i anghenion lleol a datrys materion sy’n bwysig i’n preswylwyr. I ni, yr hyn sy’n bwysig yw bod gwasanaethau lleol yn ymateb i anghenion lleol, gan gynnwys a defnyddio’r bobl iawn er mwyn gwneud i bethau digwydd.

Mae gan bob cymdogaeth dîm o swyddogion penodol sydd yn gweithio gydag eraill er mwyn darparu gwasanaeth lleol sydd wedi ei deilwra ar gyfer anghenion a materion lleol. Gallwch gysylltu â nhw er mwyn rhoi gwybod iddynt am y materion a’r problemau diogelwch cymunedol rydych chi’n credu y dylid mynd i’r afael â nhw yn yr ardal lle rydych yn byw.

I gael rhagor o wybodaeth am dimoedd plismona lleol yn eich ardal chi, cliciwch ar y dolenni isod. Os ydych eisiau gwybod mwy am ffyrdd o gysylltu â’r heddlu, cliciwch ar Cysylltwch â Ni.