Eich Ardal

Eich Ardal Leol

Er mwyn gweld y Blaenoriaethau, y Digwyddiadau, a’r Newyddion diweddaraf ac i ddarganfod mwy am eich Tîm Plismona Bro – ewch at eich ardal leol drwy ddewis eich ardal isod ...

Fel Heddlu, rydym yn falch o’n hymagwedd gymunedol tuag at blismona. Rydym yn gweithio gyda’n cymunedau ac asiantaethau eraill priodol er mwyn ymateb i anghenion lleol a datrys materion sy’n bwysig i’n preswylwyr. I ni, yr hyn sy’n bwysig yw bod gwasanaethau lleol yn ymateb i anghenion lleol, gan gynnwys a defnyddio’r bobl iawn er mwyn gwneud i bethau digwydd.

Mae gan bob cymdogaeth dîm o swyddogion penodol sydd yn gweithio gydag eraill er mwyn darparu gwasanaeth lleol sydd wedi ei deilwra ar gyfer anghenion a materion lleol. Gallwch gysylltu â nhw er mwyn rhoi gwybod iddynt am y materion a’r problemau diogelwch cymunedol rydych chi’n credu y dylid mynd i’r afael â nhw yn yr ardal lle rydych yn byw.

I gael rhagor o wybodaeth am dimoedd plismona lleol yn eich ardal chi, cliciwch ar y dolenni isod. Os ydych eisiau gwybod mwy am ffyrdd o gysylltu â’r heddlu, cliciwch ar Cysylltwch â Ni.