Rhingyll Delme Jones

PC Hedydd Llewelyn

PCSO Matthew Kieboom

PCSO Huw Williams

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 26 Ionawr 2020

Gweithred

Taclo cyflymderau cerbydau yn ardal Wledig Aberteifi.

Diweddariadau

26 Ionawr 2020

Mae grwpiau Wirfoddolwyr wedi dod at ei gilydd yn ardaloedd Bryngwyn a Blaenporth. Gall y grwpiau nawr cynnal sesiynau monitor gyflymder yn eu cymunedau. Mae grwp newydd yn y broses o gael ei sefydlu ym Menparc.

Dyddiad a gytunwyd: 27 Ionawr 2020

Gweithred

Cydweithio gyda’n gymunedau a partneriaid i adnabod, cefnogi a ddiogelu aelodau o’r gymuned.

Diweddariadau

28 Ionawr 2020

Mae swyddogion wedi bod yn gweithio’n agos gyda Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Ceredigion a staff ysgolion i sicrhau diogelwch plant sy’n agored i niwed yn y gymuned. Mae swyddogion wedi bod allan gyda gwirfoddolwyr’Meals on Wheels’ i ymgysylltu efo aelodau bregus yn y gymuned.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Marchnad Wledig Aberporth, Neuadd Bentref Aberporth

Dyddiad / amser: 01 Medi 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Marchnad Wledig Aberporth, Neuadd Bentref Aberporth

Dyddiad / amser: 06 Hyd 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

CardiganNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Parc Teifi
Aberteifi
Ceredigion
SA43 1EW

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar gau ar Wyliau Banc

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.