Arolygydd Christina Fraser

Rhingyll Richard Marshall

PC Helen Yelland

PCSO Gerwyn Slinger

PCSO Trish Smith

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Aberaeron

Dyddiad a gytunwyd: 13 Mehefin 2019

Gweithred

Bydd patrolau amlwg yn cael eu cynnal gan y Tîm Plismona Bro yn Aberaeron a Chei Newydd.

Bydd swyddogion lleol yn ymgysylltu â busnesau lleol a staff yr harbwr er mwyn targedu unrhyw broblemau posibl.

 

Diweddariadau – Cynhaliwyd patrôl ar droed gan y Tîm Plismona Bro.

 

 

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Neuadd Eglwys Llanarth

Dyddiad / amser: 03 Maw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Ar ddydd Mawrth cyntaf bob mis

Lleoliad: Festri Capel, Llan-non

Dyddiad / amser: 05 Maw 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Ar ddydd Iau cyntaf bob mis

Lleoliad: Gwesty’r Penwig, Cei Newydd

Dyddiad / amser: 15 Maw 2020 - 09:30

Disgrifiad:

Ar y 15fed o bob mis

Lleoliad: Festri Capel, Llan-non

Dyddiad / amser: 02 Ebr 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Ar ddydd Iau cyntaf bob mis

Lleoliad: Neuadd Eglwys Llanarth

Dyddiad / amser: 07 Ebr 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Ar ddydd Mawrth cyntaf bob mis

Lleoliad: Gwesty’r Penwig, Cei Newydd

Dyddiad / amser: 15 Ebr 2020 - 09:30

Disgrifiad:

Ar y 15fed o bob mis

Lleoliad: Neuadd Eglwys Llanarth

Dyddiad / amser: 05 Mai 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Ar ddydd Mawrth cyntaf bob mis

Lleoliad: Festri Capel, Llan-non

Dyddiad / amser: 07 Mai 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Ar ddydd Iau cyntaf bob mis

Lleoliad: Gwesty’r Penwig, Cei Newydd

Dyddiad / amser: 15 Mai 2020 - 09:30

Disgrifiad:

Ar y 15fed o bob mis

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LampeterNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.