Arolygydd Matthew Howells

Rhingyll Richard Marshall

PCSO Melanie Davies

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Llandysul

Dyddiad a gytunwyd: 06 Gorffennaf 2017

Gweithred

Ymddygiad gwrthgymdeithasol – achoswyd difrod troseddol i offer y cae criced lleol, y parc lleol, Parc Y Ffawydd, Llandysul a hen adeilad Ysgol Dyffryn Teifi. Rydyn ni’n patrolio a byddwn ni’n adolygu eto ymhen 3 mis.

Ardal leol: Llandysul

Dyddiad a gytunwyd: 06 Gorffennaf 2017

Gweithred

Goryrru o fewn y parth 20mya newydd – derbyniwyd rhai adroddiadau am oryrru o fewn y parthau 20mya newydd – rydyn ni’n monitro’r sefyllfa a byddwn yn ei adolygu o fewn 3 mis.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Penrhiwllan EH Factors

Dyddiad / amser: 03 Gor 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Mawrth cyntaf o bob mis

Lleoliad: Marchnad Wledig, Yr Eglwys Ysbrydol, Llandysul

Dyddiad / amser: 04 Gor 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher cyntaf o bob mis

Lleoliad: Canolfan y Teulu The Beeches, Llandysul

Dyddiad / amser: 04 Gor 2018 - 13:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher cyntaf o bob mis

Lleoliad: Marchnad Wledig, Yr Eglwys Ysbrydol, Llandysul

Dyddiad / amser: 01 Awst 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher cyntaf o bob mis

Lleoliad: Canolfan y Teulu The Beeches, Llandysul

Dyddiad / amser: 01 Awst 2018 - 13:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher cyntaf o bob mis

Lleoliad: Penrhiwllan EH Factors

Dyddiad / amser: 07 Awst 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Mawrth cyntaf o bob mis

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LampeterNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Heol Newydd
Llandysul
Ceredigion
SA44 4QP

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.