Rhingyll Jane Mortley

PCSO Michala Quinn

PCSO Ian Chattun

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Penparcau

Dyddiad a gytunwyd: 31 Rhagfyr 2015

Gweithred

Ddim yn Siŵr? Peidiwch Agor y Drws!
Ar draws y DU, mae masnachwyr twyllodrus a gwerthwyr carreg drws ymwthgar yn defnyddio twyll i dwyllo pobl i dalu am waith sydd wedi’i orbrisio neu waith diangen i’w cartrefi. Troseddwyr yw masnachwyr twyllodrus sy’n cymryd mantais o berchnogion cartrefi trwy ddefnyddio technegau gwerthu dwyn pwysau. Yn aml, mae’r gwaith o safon isel neu’n gwbl ddiangen. Nid yw’n anghyfreithlon i fasnachwyr werthu ar garreg y drws, ac ni fydd gwahaniaeth gan alwyr dilys os fyddwch chi’n cau a chloi’r drws tra’ch bod chi’n cadarnhau eu bod nhw’n ddilys. Mae masnachwyr twyllodrus yn aml yn cynnig gwaith garddio neu wasanaethau cynnal a chadw am brisiau deniadol, ond mae safon y gwaith yn aml yn isel, yn ddiangen, neu’n eithriadol o ddrud. Maen nhw’n aml yn defnyddio technegau gwerthu perswadiol i annog pobl i wneud penderfyniadau brysiog.
Mae Tîm Plismona Bro Penparcau yn edrych ar greu parthau rheoli galwyr digroeso yn yr ardal er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r broblem hon. Yn 2017, bydd y tîm yn gweithio gyda safonau masnach i adnabod ardaloedd y mae angen rhoi blaenoriaeth iddynt a sefydlu’r parthau hyn. Os ydych chi eisiau trafod unrhyw broblemau, cysylltwch â Thîm Plismona Bro Penparcau.

Diweddariadau

08 Mehefin 2017

Patrolau yn cael ei gynnal i nodi a delio â Masnachwyr Twyllodrus sydd yn gwneud gwaith yn yr ardal

12 Ionawr 2017

Mae Tim Plismona Bro Penparcau wedi ymweld a'r grwpiau canlynol i drafod Diogelwch Cartref.

Grwp 'Penparcau Seniors', Grwp Eglwys St Anne's, Grwp 'Progressive Action'.

24 Tachwedd 2016

Mis Medi 2016

Er mwyn codi ymwybyddiaeth ynghylch twyll a galwyr digroeso, siaradwyd a trigolion Waunfawr mewn perthynas â thwyll rhyngrwyd, ffôn a drws i ddrws. Hefyd, rhoddwyd cyngor ynghylch diogelwch y cartref a masnachwyr twyllodrus.

 

Dyddiad a gytunwyd: 08 Mehefin 2017

Gweithred

Patrolau yn cael ei wneud i atal a rhwystro ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Dyddiad a gytunwyd: 08 Mehefin 2017

Gweithred

Mae'r Tim Plismona Bro yn hapus i ymweld a grwpiau cymunedol lleol i siarad ac i rhoi cyngor.

Os y dymmunir unrhyw grŵp  gael ymweliad gan Dîm Blismona Bro am sgwrs neu cyngor, cysylltwch eich Tîm Plismona Bro lleol.

Diweddariadau

08 Mehefin 2017

Ymwelodd SCCH a glwb ieuenctid Penparcau efo Oscar, ci yr heddlu ag eu driniwr, i siarad am waith yr heddlu yn y gymuned.

08 Mehefin 2017

Ymwelodd Clwb Ieuenctid Penparcau a Gorsaf Heddlu Aberystwyth i ddysgu mwy amdano'r gwahannol adrannau o fewn yr Heddlu. 

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Coleg Ceredigion

Dyddiad / amser: 21 Maw 2018 - 12:30

Disgrifiad:

Cymorthfeydd Coleg Ceredigion

Lleoliad: MIND Aberystwyth

Dyddiad / amser: 21 Maw 2018 - 15:50

Disgrifiad:

Bydd SCCH 8003 Ian CHATTUN yn MIND Aberystwyth rhwng 12 ac 1 o’r gloch ar brynhawniau Mercher am sgwrs neu er mwyn trafod unrhyw broblemau

Lleoliad: Coleg Ceredigion

Dyddiad / amser: 28 Maw 2018 - 12:30

Disgrifiad:

Cymorthfeydd Coleg Ceredigion

Lleoliad: MIND Aberystwyth

Dyddiad / amser: 28 Maw 2018 - 15:50

Disgrifiad:

Bydd SCCH 8003 Ian CHATTUN yn MIND Aberystwyth rhwng 12 ac 1 o’r gloch ar brynhawniau Mercher am sgwrs neu er mwyn trafod unrhyw broblemau

Lleoliad: Coleg Ceredigion

Dyddiad / amser: 04 Ebr 2018 - 12:30

Disgrifiad:

Cymorthfeydd Coleg Ceredigion

Lleoliad: MIND Aberystwyth

Dyddiad / amser: 04 Ebr 2018 - 15:50

Disgrifiad:

Bydd SCCH 8003 Ian CHATTUN yn MIND Aberystwyth rhwng 12 ac 1 o’r gloch ar brynhawniau Mercher am sgwrs neu er mwyn trafod unrhyw broblemau

Lleoliad: Coleg Ceredigion

Dyddiad / amser: 11 Ebr 2018 - 12:30

Disgrifiad:

Cymorthfeydd Coleg Ceredigion

Lleoliad: MIND Aberystwyth

Dyddiad / amser: 11 Ebr 2018 - 15:50

Disgrifiad:

Bydd SCCH 8003 Ian CHATTUN yn MIND Aberystwyth rhwng 12 ac 1 o’r gloch ar brynhawniau Mercher am sgwrs neu er mwyn trafod unrhyw broblemau

Lleoliad: Coleg Ceredigion

Dyddiad / amser: 18 Ebr 2018 - 12:30

Disgrifiad:

Cymorthfeydd Coleg Ceredigion

Lleoliad: MIND Aberystwyth

Dyddiad / amser: 18 Ebr 2018 - 15:50

Disgrifiad:

Bydd SCCH 8003 Ian CHATTUN yn MIND Aberystwyth rhwng 12 ac 1 o’r gloch ar brynhawniau Mercher am sgwrs neu er mwyn trafod unrhyw broblemau

Lleoliad: Coleg Ceredigion

Dyddiad / amser: 25 Ebr 2018 - 12:30

Disgrifiad:

Cymorthfeydd Coleg Ceredigion

Lleoliad: MIND Aberystwyth

Dyddiad / amser: 25 Ebr 2018 - 15:50

Disgrifiad:

Bydd SCCH 8003 Ian CHATTUN yn MIND Aberystwyth rhwng 12 ac 1 o’r gloch ar brynhawniau Mercher am sgwrs neu er mwyn trafod unrhyw broblemau

Lleoliad: Coleg Ceredigion

Dyddiad / amser: 02 Mai 2018 - 12:30

Disgrifiad:

Cymorthfeydd Coleg Ceredigion

Lleoliad: MIND Aberystwyth

Dyddiad / amser: 02 Mai 2018 - 15:50

Disgrifiad:

Bydd SCCH 8003 Ian CHATTUN yn MIND Aberystwyth rhwng 12 ac 1 o’r gloch ar brynhawniau Mercher am sgwrs neu er mwyn trafod unrhyw broblemau

Lleoliad: Coleg Ceredigion

Dyddiad / amser: 09 Mai 2018 - 12:30

Disgrifiad:

Cymorthfeydd Coleg Ceredigion

Lleoliad: MIND Aberystwyth

Dyddiad / amser: 09 Mai 2018 - 15:50

Disgrifiad:

Bydd SCCH 8003 Ian CHATTUN yn MIND Aberystwyth rhwng 12 ac 1 o’r gloch ar brynhawniau Mercher am sgwrs neu er mwyn trafod unrhyw broblemau

Lleoliad: Coleg Ceredigion

Dyddiad / amser: 16 Mai 2018 - 12:30

Disgrifiad:

Cymorthfeydd Coleg Ceredigion

Lleoliad: MIND Aberystwyth

Dyddiad / amser: 16 Mai 2018 - 15:50

Disgrifiad:

Bydd SCCH 8003 Ian CHATTUN yn MIND Aberystwyth rhwng 12 ac 1 o’r gloch ar brynhawniau Mercher am sgwrs neu er mwyn trafod unrhyw broblemau

Lleoliad: Coleg Ceredigion

Dyddiad / amser: 23 Mai 2018 - 12:30

Disgrifiad:

Cymorthfeydd Coleg Ceredigion

Lleoliad: MIND Aberystwyth

Dyddiad / amser: 23 Mai 2018 - 15:50

Disgrifiad:

Bydd SCCH 8003 Ian CHATTUN yn MIND Aberystwyth rhwng 12 ac 1 o’r gloch ar brynhawniau Mercher am sgwrs neu er mwyn trafod unrhyw broblemau

Lleoliad: Coleg Ceredigion

Dyddiad / amser: 30 Mai 2018 - 12:30

Disgrifiad:

Cymorthfeydd Coleg Ceredigion

Lleoliad: MIND Aberystwyth

Dyddiad / amser: 30 Mai 2018 - 15:50

Disgrifiad:

Bydd SCCH 8003 Ian CHATTUN yn MIND Aberystwyth rhwng 12 ac 1 o’r gloch ar brynhawniau Mercher am sgwrs neu er mwyn trafod unrhyw broblemau

Lleoliad: Coleg Ceredigion

Dyddiad / amser: 06 Meh 2018 - 12:30

Disgrifiad:

Cymorthfeydd Coleg Ceredigion

Lleoliad: MIND Aberystwyth

Dyddiad / amser: 06 Meh 2018 - 15:50

Disgrifiad:

Bydd SCCH 8003 Ian CHATTUN yn MIND Aberystwyth rhwng 12 ac 1 o’r gloch ar brynhawniau Mercher am sgwrs neu er mwyn trafod unrhyw broblemau

Lleoliad: Coleg Ceredigion

Dyddiad / amser: 13 Meh 2018 - 12:30

Disgrifiad:

Cymorthfeydd Coleg Ceredigion

Lleoliad: MIND Aberystwyth

Dyddiad / amser: 13 Meh 2018 - 15:50

Disgrifiad:

Bydd SCCH 8003 Ian CHATTUN yn MIND Aberystwyth rhwng 12 ac 1 o’r gloch ar brynhawniau Mercher am sgwrs neu er mwyn trafod unrhyw broblemau

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AberystwythNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Boulevard Saint Brieuc
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1PH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01970 625174

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 20:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul 09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar agor ar Wyliau Banc
09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar Gau Dydd Nadolig

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.