PCSO Mary Weller

Rhingyll Hana Edwards

PCSO Gerwyn Slinger

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 01 Gorffennaf 2019

Gweithred

Ddim yn Siŵr? Peidiwch Agor y Drws! Ar draws y DU, mae masnachwyr twyllodrus a gwerthwyr carreg drws ymwthgar yn defnyddio twyll i dwyllo pobl i dalu am waith sydd wedi’i orbrisio neu waith diangen i’w cartrefi. Troseddwyr yw masnachwyr twyllodrus sy’n cymryd mantais o berchnogion cartrefi trwy ddefnyddio technegau gwerthu dwyn pwysau. Yn aml, mae’r gwaith o safon isel neu’n gwbl ddiangen. Nid yw’n anghyfreithlon i fasnachwyr werthu ar garreg y drws, ac ni fydd gwahaniaeth gan alwyr dilys os fyddwch chi’n cau a chloi’r drws tra’ch bod chi’n cadarnhau eu bod nhw’n ddilys. Mae masnachwyr twyllodrus yn aml yn cynnig gwaith garddio neu wasanaethau cynnal a chadw am brisiau deniadol, ond mae safon y gwaith yn aml yn isel, yn ddiangen, neu’n eithriadol o ddrud. Maen nhw’n aml yn defnyddio technegau gwerthu perswadiol i annog pobl i wneud penderfyniadau brysiog.  Cysylltwch â Thîm Plismona Bro

Dyddiad a gytunwyd: 01 Gorffennaf 2019

Gweithred

Mae'r Tim Plismona Bro yn hapus i ymweld a grwpiau cymunedol lleol i siarad ac i rhoi cyngor.

Os y dymmunir unrhyw grŵp  gael ymweliad gan Dîm Blismona Bro am sgwrs neu cyngor, cysylltwch eich Tîm Plismona Bro lleol.

AberystwythNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Diweddariadau

14 Hydref 2019

Bydd Swyddogion o Tim Plismona Bro Aberystwyth yn ymweld a'r ysgolion lleol i drafod sut i gadw'n ddiogel ar Noson Calan Gaeaf a Noson Guto Ffowc. 

Ardal leol: Aberystwyth

Dyddiad a gytunwyd: 22 Gorffennaf 2019

Gweithred

Mynd i’r afael ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig ag alcohol, a gorfodi’r parth di-alcohol yn nhref Aberystwyth.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Derbynfa Ysbyty Bronglais

Dyddiad / amser: 26 Awst 2020 - 14:00

Disgrifiad:

2yp - 4yp dydd Mercher ola'r mis.

Lleoliad: Derbynfa Ysbyty Bronglais

Dyddiad / amser: 30 Medi 2020 - 14:00

Disgrifiad:

2yp - 4yp dydd Mercher ola'r mis.

Lleoliad: Derbynfa Ysbyty Bronglais

Dyddiad / amser: 28 Hyd 2020 - 14:00

Disgrifiad:

2yp - 4yp dydd Mercher ola'r mis.

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Trydar

Manylion:

Bellach, mae eich Tîm Plismona Bro ar Trydar. Dilynwch @AberPolice am ddiweddariadau gan y tîm.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AberystwythNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Boulevard Saint Brieuc
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1PH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01970 625174

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – Ddydd Gwener 0800 - 1800
Dydd Sadwrn a Ddydd Sul 09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar agor ar Wyliau Banc
09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar Gau Dydd Nadolig

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.