Rhingyll Jane Mortley

PCSO Mary Weller

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Aberystwyth

Dyddiad a gytunwyd: 25 Mawrth 2018

Gweithred

Bu cyfres o fyrgleriaethau yn ardal Tref Aberystwyth yn ddiweddar. Byddwch yn ymwybodol, a sicrhewch fod eich eiddo wedi'i ddiogelu. Os oes gennych unrhyw wybodaeth cysylltwch a'r heddlu ar 101.

Er mywn helpu I ddiogelu eich eiddo dilynwch yr awgrymiadau isod.

Caewch a chlowch yr holl ddrysau a ffenestri gyda'r nos neu phan rydych I ffwrdd o'r ty.
Sicrhewch fod eiddo gwerthfawr o'r golwg.
Triniwch eich sied neu adeilad allanol yn yr un modd a'ch ty, clowch nhw ar bob adeg.
Yn aml, defnyddir offer DIY (rhawiau ac ysgolion) er mwyn torri i mewn i'ch ty. Sicrhewch eu bod yn cael eu cadw dan glo.
Sicrhewch fod y gatiau cefn neu ochr wedi'i cau a'u cloi.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AberystwythNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Boulevard Saint Brieuc
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1PH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01970 625174

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 20:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul 09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar agor ar Wyliau Banc
09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar Gau Dydd Nadolig

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.