Rhingyll Craig Morgan

PCSO Billy Dunne

PCSO Lee Garrett

PC Cheryl Rudge

PC Jeff Cahalane

Arolygydd Gwyndaf Bowen

PC Mark Keane

PC Rebecca Templeton

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Crughywel

Dyddiad a gytunwyd: 10 Rhagfyr 2018

Gweithred

Â’r Nadolig yn prysur agosáu, rydyn ni wedi lansio’n hymgyrch atal trosedd flynyddol i annog pobl i gadw’n ddiogel a pharchu’r gyfraith yn ystod y Nadolig.

Rydyn ni wedi lansio’n ymgyrch atal trosedd flynyddol, sef Ymgyrch SANTA, a byddwn ni’n cynnig cyngor ynghylch diogelwch yn ystod mis Rhagfyr er mwyn ceisio cadw’n cymunedau’n ddiogel dros y Nadolig..

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn le diogel gyda throsedd isel, ond yn ystod dathliadau’r Nadolig, gall fod yn hawdd anghofio cymryd y rhagofalon synhwyrol rydym fel arfer yn eu cymryd.

Drwy gydol mis Rhagfyr, byddwn ni’n cynnig cyngor ynghylch diogelwch, gyda thema wahanol ar gyfer pob wythnos:

  1. Siopa – sut i osgoi dioddef trosedd wrth siopa’n lleol neu ar-lein.
  2. Partïa – sut i sicrhau eich bod chi’n mwynhau parti Nadolig heb fynd i helynt.
  3. Gofalu – tynnu sylw at sut all pob un ohonom ofalu am rannau gwahanol o’r gymuned, gan gynnwys yr henoed, myfyrwyr, y rhai sy’n dioddef cam-drin domestig, a’n cymdogion hyd yn oed.
  4. Diogelu – y pethau syml fedrwch chi wneud i ddiogelu eich cartrefi, eich cerbydau a’ch eitemau gwerthfawr.

Hefyd, medrwch ddisgwyl gweld eich swyddogion lleol allan ar y strydoedd wrth inni gynyddu ein patrolau er mwyn rhoi tawelwch meddwl i bobl a helpu i atal ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Am ragor o gyngor ynghylch atal trosedd dros y Nadolig, galwch heibio i’n gwefan www.dyfed-powys.police.uk neu dilynwch ni ar @Dyfed-powys a @ (YCHWANEGWCH GYFRIF TWITTER Y TÎM PLISMONA BRO).

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Neuadd Gymunedol Llangors

Dyddiad / amser: 20 Rhag 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Neuadd Gymunedol Llangors

Dewch i sgwrsio â’ch SCCH lleol, Billy Dunne /Lee Garrett

1000-1100

Cael gwybodaeth gyfoes gan eich tîm plismona lleol ymuno â www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Swyddfa Bost Crucywel

Dyddiad / amser: 28 Rhag 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch SCCH lleol

25 Awst 2017

Swyddfa Bost Crucywel 1500 -1600

Crucywel

Mae’r haf bron â chyrraedd. Galwch heibio i ddweud helo wrth eich swyddog cefnogi cymunedol yr heddlu lleol, Billy Dunne 8058, Lee Garrett 8044 sy’n hapus i gael sgwrs. Bydd yn bresennol yn swyddfa bost Crucywel. Sgamiau ar y cynnydd yn dod i siarad â mi am gyngor ar osgoi bod yn ddioddefwr twill.

Cael gwybodaeth gyfoes gan eich tîm plismona lleol ymuno â www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Swyddfa Bost Crucywel

Dyddiad / amser: 28 Rhag 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Swyddfa Bost Crucywel

Dewch i drafod unrhyw faterion lleol â’ch SCCH lleol, Billy Dunne.

1500-1600 28 Mai

Lleoliad: Neuadd Henderson Tal-y-bont ar Wysg

Dyddiad / amser: 07 Ion 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Coffi a Chlonc

8 Awst 2017

Neuadd Henderson 1500 -1600

Tal-y-bont ar Wysg

Bydd eich SCCH lleol Billy Dunne 8058 Lee Garrett 8044 yn Neuadd Henderson ac yn hapus i gwrdd â chi i drafod unrhyw faterion neu bryderon a allai fod gennych yn yr ardal lle rydych chi’n byw. 

Lleoliad: Canolfan Wybodaeth Crughywel

Dyddiad / amser: 08 Ion 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Cyfarfod PACT - dewch i gael sgwrs gyda'ch tîm plismona lleol Billy Dunne 8058 a Lee Garrett 8044, yng Nghanolfan Wybodaeth CrickHowell. Mae gennych ddiddordeb yn yr hyn sy'n digwydd yn yr ardal leol, cyngor atal troseddau, ymunwch â'n system negeseuon cymunedol ar www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Neuadd Henderson Tal-y-bont ar Wysg

Dyddiad / amser: 09 Ion 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Coffi a Chlonc

Neuadd Henderson 1500 -1600

Tal-y-bont ar Wysg

Galwch heibio i Neuadd Henderson am sgwrs gyda’ch SCCH lleol Billy Dunne 8058, Lee Garrett 8044. 

Cael gwybodaeth gyfoes gan eich tîm plismona lleol ymuno â www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Neuadd Gymunedol Llangors

Dyddiad / amser: 17 Ion 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Neuadd Gymunedol Llangors

Dewch i sgwrsio â’ch SCCH lleol, Billy Dunne /Lee Garrett

1000-1100

Cael gwybodaeth gyfoes gan eich tîm plismona lleol ymuno â www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Swyddfa Bost Crucywel

Dyddiad / amser: 25 Ion 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch SCCH lleol

25 Awst 2017

Swyddfa Bost Crucywel 1500 -1600

Crucywel

Mae’r haf bron â chyrraedd. Galwch heibio i ddweud helo wrth eich swyddog cefnogi cymunedol yr heddlu lleol, Billy Dunne 8058, Lee Garrett 8044 sy’n hapus i gael sgwrs. Bydd yn bresennol yn swyddfa bost Crucywel. Sgamiau ar y cynnydd yn dod i siarad â mi am gyngor ar osgoi bod yn ddioddefwr twill.

Cael gwybodaeth gyfoes gan eich tîm plismona lleol ymuno â www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Swyddfa Bost Crucywel

Dyddiad / amser: 25 Ion 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Swyddfa Bost Crucywel

Dewch i drafod unrhyw faterion lleol â’ch SCCH lleol, Billy Dunne.

1500-1600 28 Mai

Lleoliad: Neuadd Henderson Tal-y-bont ar Wysg

Dyddiad / amser: 04 Chw 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Coffi a Chlonc

8 Awst 2017

Neuadd Henderson 1500 -1600

Tal-y-bont ar Wysg

Bydd eich SCCH lleol Billy Dunne 8058 Lee Garrett 8044 yn Neuadd Henderson ac yn hapus i gwrdd â chi i drafod unrhyw faterion neu bryderon a allai fod gennych yn yr ardal lle rydych chi’n byw. 

Lleoliad: Neuadd Henderson Tal-y-bont ar Wysg

Dyddiad / amser: 09 Chw 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Coffi a Chlonc

Neuadd Henderson 1500 -1600

Tal-y-bont ar Wysg

Galwch heibio i Neuadd Henderson am sgwrs gyda’ch SCCH lleol Billy Dunne 8058, Lee Garrett 8044. 

Cael gwybodaeth gyfoes gan eich tîm plismona lleol ymuno â www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Canolfan Wybodaeth Crughywel

Dyddiad / amser: 12 Chw 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Cyfarfod PACT - dewch i gael sgwrs gyda'ch tîm plismona lleol Billy Dunne 8058 a Lee Garrett 8044, yng Nghanolfan Wybodaeth CrickHowell. Mae gennych ddiddordeb yn yr hyn sy'n digwydd yn yr ardal leol, cyngor atal troseddau, ymunwch â'n system negeseuon cymunedol ar www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Neuadd Gymunedol Llangors

Dyddiad / amser: 21 Chw 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Neuadd Gymunedol Llangors

Dewch i sgwrsio â’ch SCCH lleol, Billy Dunne /Lee Garrett

1000-1100

Cael gwybodaeth gyfoes gan eich tîm plismona lleol ymuno â www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Swyddfa Bost Crucywel

Dyddiad / amser: 22 Chw 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch SCCH lleol

25 Awst 2017

Swyddfa Bost Crucywel 1500 -1600

Crucywel

Mae’r haf bron â chyrraedd. Galwch heibio i ddweud helo wrth eich swyddog cefnogi cymunedol yr heddlu lleol, Billy Dunne 8058, Lee Garrett 8044 sy’n hapus i gael sgwrs. Bydd yn bresennol yn swyddfa bost Crucywel. Sgamiau ar y cynnydd yn dod i siarad â mi am gyngor ar osgoi bod yn ddioddefwr twill.

Cael gwybodaeth gyfoes gan eich tîm plismona lleol ymuno â www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Swyddfa Bost Crucywel

Dyddiad / amser: 22 Chw 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Swyddfa Bost Crucywel

Dewch i drafod unrhyw faterion lleol â’ch SCCH lleol, Billy Dunne.

1500-1600 28 Mai

Lleoliad: Neuadd Henderson Tal-y-bont ar Wysg

Dyddiad / amser: 04 Maw 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Coffi a Chlonc

8 Awst 2017

Neuadd Henderson 1500 -1600

Tal-y-bont ar Wysg

Bydd eich SCCH lleol Billy Dunne 8058 Lee Garrett 8044 yn Neuadd Henderson ac yn hapus i gwrdd â chi i drafod unrhyw faterion neu bryderon a allai fod gennych yn yr ardal lle rydych chi’n byw. 

Lleoliad: Neuadd Henderson Tal-y-bont ar Wysg

Dyddiad / amser: 09 Maw 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Coffi a Chlonc

Neuadd Henderson 1500 -1600

Tal-y-bont ar Wysg

Galwch heibio i Neuadd Henderson am sgwrs gyda’ch SCCH lleol Billy Dunne 8058, Lee Garrett 8044. 

Cael gwybodaeth gyfoes gan eich tîm plismona lleol ymuno â www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Canolfan Wybodaeth Crughywel

Dyddiad / amser: 12 Maw 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Cyfarfod PACT - dewch i gael sgwrs gyda'ch tîm plismona lleol Billy Dunne 8058 a Lee Garrett 8044, yng Nghanolfan Wybodaeth CrickHowell. Mae gennych ddiddordeb yn yr hyn sy'n digwydd yn yr ardal leol, cyngor atal troseddau, ymunwch â'n system negeseuon cymunedol ar www.dpcm.co.uk

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Car owners not to leave valuables on display in vehicle

Manylion:

Rydym yn annog pobl sydd ar eu gwyliau i beidio â gadael pethau gwerthfawr yn y golwg yn eu cerbydau er mwyn lleihau’r perygl o’u colli i ladron manteisgar.
Pan mae pobl yn mynd ar eu gwyliau mae’n hawdd ymlacio a pheidio cymryd gofal, ac mae rhai pobl yn anghofio cyflawni mesurau diogelwch syml y byddent fel arfer yn eu gwneud pan yn eu cartref.
Rydym yn annog pobl sydd ar eu gwyliau i beidio â rhoi’r cyfle i ladron ddwyn drwy fod yn wyliadwrus a gwneud yn siŵr eu bod yn diogelu eu heiddo.
• Gosodwch system ddiogelwch eich cerbyd bob amser
• Peidiwch â gadael pethau gwerthfawr fel bagiau llaw, waledi neu unrhyw eitem yn y golwg (Mae gadael hyd yn oed eitemau nad ydynt yn werthfawr yn y golwg yn ei gwneud yn fwy tebygol y bydd lladron yn targedu eich cerbyd)
• Rhowch bob peth gwerthfawr o’r golwg, gan gynnwys dalwyr dyfeisiau
• Rhowch bethau gwerthfawr ac unrhyw eitemau eraill yng nghist y cerbyd
• Caewch bob ffenest a chlowch bob drws a chist• Byddwch yn wyliadwrus ynghylch ble rydych yn parcio eich cerbyd

Crynodeb:

Dyfed-Powys Police has rolled out ‘Community Messaging’ (DPCM)

Manylion:

System Negeseuon Cymunedol

 

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cyflwyno’r system ‘Negeseuon Cymunedol’ (NCDP), sef system sy’n caniatáu i’r gwasanaeth gyhoeddi negeseuon yn sydyn i’w gymunedau ac yn galluogi preswylwyr i chwarae rhan mewn plismona.  

Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Aled Davies,

“Mae ‘Negeseuon Cymunedol’ yn ategu ein dulliau presennol o siarad yn uniongyrchol â’n cymunedau. Bydd preswylwyr sy’n ymuno â NCDP gan ddefnyddio’u cyfeiriad e-bost yn unig yn derbyn negeseuon yn syth i’w mewnflwch – negeseuon sy’n berthnasol i’w cymuned, eu ffordd o fyw a’u diddordebau.”

I gofrestru, galwch heibio i www.dyfed-powys.police.uk a chliciwch ar y ddolen NCDP (www.dpcm.co.uk). Ar y dudalen, gofynnir i unigolion ddewis y math o wybodaeth maen nhw eisiau derbyn, yn ogystal ag ateb ychydig o gwestiynau sy'n benodol i’w hardal.

Bydd negeseuon a dderbynnir trwy NCDP yn berthnasol i’r wybodaeth mae’r preswylwyr yn rhoi wrth ymuno, a gallant gynnwys gwybodaeth atal trosedd benodol, apeliadau uniongyrchol sy’n seiliedig ar ddigwyddiadau lleol a gwybodaeth am ddigwyddiadau cymunedol yn eu hardal. Bydd NCDP yn arbennig o ddefnyddiol o ran cefnogi cynlluniau ‘Gwarchod’ (Gwarchod Ffermydd, Gwarchod Ceffylau, Gwarchod Badau, Gwarchod Cymdogaeth) – lle y mae angen cyfathrebu gwybodaeth benodol iawn i gymuned arbennig yn gyflym iawn.

Ychwanegodd y Prif Uwch-arolygydd Davies,

“Gwyddwn nad yw pawb yn hoff o gyfryngau cymdeithasol ac mae llawer o bobl nad ydynt yn dymuno, neu’n medru, mynychu cyfarfodydd cymunedol. Mae NCDP yn ffordd y medrwn ymgysylltu’n uniongyrchol â’n cymunedau, mewn ffordd fwy personol na rhai o’r mecanweithiau eraill rydyn ni’n defnyddio ar hyn o bryd. Hefyd, mae’n ein galluogi i alw am lygaid ar y tir yn gyflym ac ehangu ein gallu ‘plismona’ o fewn cymunedau. Bydd NCDP hefyd yn galluogi unigolion i ymgymryd â rôl casglu gwybodaeth ar gyfer eu teulu neu eu cymuned, oherwydd gall defnyddwyr ofyn am ddiweddariadau sy’n ymwneud â mwy nag un ardal os ydyn nhw’n dymuno hynny.”

Mae NCDP yn disodli’r hen system OWL. Cyn hir, bydd defnyddwyr OWL yn derbyn neges yn gofyn iddynt ddiweddaru eu gwybodaeth ar NCDP, gan sicrhau y byddwch chi’n derbyn negeseuon perthnasol yn y dyfodol.

 

Crynodeb:

Scammers trick members of the public by suggesting to the person they’re calling that they could be owed money - often for repayment of bank charges, payment protection insurance (PPI), or a court settlement - but first ask for an up front payment from the consumer in order to enable them to receive the money

Manylion:

Bylech fod yn ymwybodol o sgamiau lleol sy'n aml yn cynyddu yn ystod y cyfnod hwn o'r flwyddyn, PEIDIWCH â rhoi manylion eich banc i unrhyw un dros y ffôn na fydd eich banc BYDD yn gofyn am hyn oddi wrthych, ni fydd ad-daliadau gan HMIC neu gwmnïau eraill yn cysylltu â ffôn , BYDD bod yn wyliadwrus.

Crynodeb:

sef Ymgyrch SANTA

Manylion:

Gadewch i’r Nadolig fod yn ddiogel a braf i bawb

Â’r Nadolig yn prysur agosáu, rydyn ni wedi lansio’n hymgyrch atal trosedd flynyddol i annog pobl i gadw’n ddiogel a pharchu’r gyfraith yn ystod y Nadolig.

Rydyn ni wedi lansio’n ymgyrch atal trosedd flynyddol, sef Ymgyrch SANTA, a byddwn ni’n cynnig cyngor ynghylch diogelwch yn ystod mis Rhagfyr er mwyn ceisio cadw’n cymunedau’n ddiogel dros y Nadolig..

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn le diogel gyda throsedd isel, ond yn ystod dathliadau’r Nadolig, gall fod yn hawdd anghofio cymryd y rhagofalon synhwyrol rydym fel arfer yn eu cymryd.

Drwy gydol mis Rhagfyr, byddwn ni’n cynnig cyngor ynghylch diogelwch, gyda thema wahanol ar gyfer pob wythnos:

  1. Siopa – sut i osgoi dioddef trosedd wrth siopa’n lleol neu ar-lein.
  2. Partïa – sut i sicrhau eich bod chi’n mwynhau parti Nadolig heb fynd i helynt.
  3. Gofalu – tynnu sylw at sut all pob un ohonom ofalu am rannau gwahanol o’r gymuned, gan gynnwys yr henoed, myfyrwyr, y rhai sy’n dioddef cam-drin domestig, a’n cymdogion hyd yn oed.
  4. Diogelu – y pethau syml fedrwch chi wneud i ddiogelu eich cartrefi, eich cerbydau a’ch eitemau gwerthfawr.

Hefyd, medrwch ddisgwyl gweld eich swyddogion lleol allan ar y strydoedd wrth inni gynyddu ein patrolau er mwyn rhoi tawelwch meddwl i bobl a helpu i atal ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Am ragor o gyngor ynghylch atal trosedd dros y Nadolig, galwch heibio i’n gwefan www.dyfed-powys.police.uk neu dilynwch ni ar @Dyfed-powys a @ (YCHWANEGWCH GYFRIF TWITTER Y TÎM PLISMONA BRO).

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

CrickhowellNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Stryd Fawr
Crucywel
Powys
NP8 1BE

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.