PCSO Glyndwr James

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Llandrindod Wledig

Dyddiad a gytunwyd: 12 Mehefin 2017

Gweithred

Bydd Glyn yn y farchnadoedd os ydych chi eisiau cael y wybodaeth ddiweddaraf.

Mae taflen ar gael ar ein gwefan sy’n cynnig cyngor ynghylch atal troseddau gwledig. Fel arall, e-bostiwch eich tîm plismona bro lleol – mae dolen “cysylltwch â ni” ar ein gwefan.  

Dyddiad a gytunwyd: 14 Tachwedd 2016

Gweithred

Rydyn ni wedi gweld cynnydd yn nifer y troseddau sy’n gysylltiedig ag alcohol ar benwythnosau yn y dref, felly ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr, byddwn ni’n canolbwyntio ar weithio gyda thrwyddedigion i sicrhau bod y Nadolig yn ddiogel a braf i bawb.

Hefyd, byddwn ni’n gweithredu mesurau i sicrhau y bydd y Ffair Aeaf mor llwyddiannus ag erioed.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Llandrindod Wells Rural

Manylion:

Does dim hysbysiadau lleol y mis hwn. Os ydych chi eisiau i ni bostio unrhyw beth, galwch 101 neu anfonwch e-bost atom

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlandrindodRuralNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Parc Noyadd
Llandrindod
Powys
LD1 5DF

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 10:00 – 14:00 a 14:40 – 18:00

Ar gau ar Wyliau Banc

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.