Arolygydd Adam Ellis

Rhingyll Jenna Jones

PC Wayne Ballard

PCSO Johanna Kelham

PCSO Adam Chard

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Llanfair-ym-Muallt

Dyddiad a gytunwyd: 01 Rhagfyr 2019

Gweithred

Byddwn ni’n mynd i’r afael â gwerthu cyffuriau yn y dref, ac yn cefnogi pobl sy’n agored i niwed sydd mewn perygl o gael eu hecsbloetio gan gangiau troseddu trefnedig.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i siarad â swyddog plismona bro, neu gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys ar 101 neu Crimestoppers Cymru ar 0800 555 111.

Ardal leol: Llanfair-ym-Muallt

Dyddiad a gytunwyd: 01 Rhagfyr 2019

Gweithred

Mae troseddau gwledig dal yn bryder, ac mae lladradau offer fferm a da byw dal yn flaenoriaeth uchel.

Bydd patrolau rheolaidd yn cael eu cynnal mewn ardaloedd gwledig er mwyn atal troseddau gwledig.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i siarad â swyddog plismona bro, neu gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys ar 101 neu Crimestoppers Cymru ar 0800 555 111.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Banc Barclays, Llanfair-ym-Muallt

Dyddiad / amser: 04 Hyd 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio bob mis ym Manc Barclays, Llanfair-ym-Muallt. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm, a fydd wrth law i roi cyngor neu drafod unrhyw broblem sydd gennych.

Os yw’r gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithrediadol), byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @RadnorshireNPT

Lleoliad: Antur Gwy, Llanfair-ym-Muallt

Dyddiad / amser: 11 Hyd 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio bob mis yn Antur Gwy, Llanfair-ym-Muallt. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm, a fydd wrth law i roi cyngor neu drafod unrhyw broblem sydd gennych.

Os yw’r gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithrediadol), byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @RadnorshireNPT

Lleoliad: Banc Barclays, Llanfair-ym-Muallt

Dyddiad / amser: 01 Tach 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio bob mis ym Manc Barclays, Llanfair-ym-Muallt. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm, a fydd wrth law i roi cyngor neu drafod unrhyw broblem sydd gennych.

Os yw’r gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithrediadol), byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @RadnorshireNPT

Lleoliad: Antur Gwy, Llanfair-ym-Muallt

Dyddiad / amser: 08 Tach 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio bob mis yn Antur Gwy, Llanfair-ym-Muallt. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm, a fydd wrth law i roi cyngor neu drafod unrhyw broblem sydd gennych.

Os yw’r gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithrediadol), byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @RadnorshireNPT

Lleoliad: Banc Barclays, Llanfair-ym-Muallt

Dyddiad / amser: 06 Rhag 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio bob mis ym Manc Barclays, Llanfair-ym-Muallt. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm, a fydd wrth law i roi cyngor neu drafod unrhyw broblem sydd gennych.

Os yw’r gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithrediadol), byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @RadnorshireNPT

Lleoliad: Antur Gwy, Llanfair-ym-Muallt

Dyddiad / amser: 13 Rhag 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio bob mis yn Antur Gwy, Llanfair-ym-Muallt. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm, a fydd wrth law i roi cyngor neu drafod unrhyw broblem sydd gennych.

Os yw’r gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithrediadol), byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @RadnorshireNPT

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Llanfair-ym-Muallt

Manylion:

Â’r tywydd gwlyb a niwlog yn debygol o barhau’r mis hwn, mae ein cydweithwyr o’r uned plismona’r ffyrdd wedi gofyn i ni atgoffa pawb i wirio bod teiars a breciau eu cerbydau’n barod ar gyfer y fath amodau. Os oes angen cyngor arnoch, galwch 101 a gofynnwch am gael siarad ag aelod o’ch tîm plismona’r ffyrdd lleol.

Crynodeb:

Farchnad Ffermwyr

Manylion:

Bydd swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol yn bresennol yn y Farchnad Ffermwyr. Mae croeso i chi gael sgwrs gyfeillgar am unrhyw fater. Byddwn ni yno i roi cyngor diogelwch a chyngor ataliol. 

Manylion:

Mae Cynllun Pegasus Heddlu Dyfed-Powys ar gael i bobl sydd ag anabledd neu salwch sy’n ei gwneud hi’n anodd iddynt gyfathrebu. Am ragor o wybodaeth, holwch eich Tîm Plismona Bro, neu galwch 101.

Crynodeb:

Mae eich Tîm Plismona Bro ar Twitter. Dilynwch @RadnorshireNPT am ddiweddariadau gan y tîm.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

BuilthWellsNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Heol y Garth
Llanfair-ym-Muallt
Powys
LD2 3AH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.