Arolygydd Adam Ellis

Rhingyll Jenna Jones

PC Wayne Ballard

PCSO Johanna Kelham

PCSO Adam Chard

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Llanwrtyd Wells

Dyddiad a gytunwyd: 01 Rhagfyr 2019

Gweithred

Byddwn ni’n parhau i weithio’n agos â’r dref ac yn cynnal patrolau amlwg yn yr ardaloedd a nodwyd fel mannau problemus o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol a difrod troseddol.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i siarad â swyddog plismona bro, neu gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys ar 101 neu Crimestoppers Cymru ar 0800 555 111

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Hysbysiadau Lleol

Manylion:

Â’r tywydd gwlyb a niwlog yn debygol o barhau’r mis hwn, mae ein cydweithwyr o’r uned plismona’r ffyrdd wedi gofyn i ni atgoffa pawb i wirio bod teiars a breciau eu cerbydau’n barod ar gyfer y fath amodau. Os oes angen cyngor arnoch, galwch 101 a gofynnwch am gael siarad ag aelod o’ch tîm plismona’r ffyrdd lleol.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanwrtydNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Irfon Terrace
Llanwrtyd Wells
Powys
LD5 4RH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.