Rhingyll Suzanne Lloyd

PCSO Gary Gwilt

PC Diane Downward

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Coedway B4393

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ionawr 2017

Gweithred

Mynegwyd pryderon gan aelodau cymuned Coedway ynghylch goryrru ar y B4393 drwy’r pentref.

O ganlyniad, ffurfiodd gwirfoddolwyr o’r pentref grŵp Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned, ac maen nhw’n monitro cyflymderau cerbydau yn eu pentref gyda chefnogaeth Tîm Plismona Bro’r Trallwng.

Mae cerbydau sy’n teithio’n  gynt na’r terfyn cyflymder yn cael eu cyfeirio at swyddogion o’r Tîm Plismona Bro gyda’r nod o addysgu gyrwyr yn hytrach nag erlyn.

 

Mae goryrru’n bryder ar gyfer sawl cymuned, ac mae cynlluniau Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn cynorthwyo â chofnodi’r lefel goryrru mewn ardal a fydd yn ei dro’n cynorthwyo â nodi’r angen ar gyfer gorfodi cyflymder mwy traddodiadol gan yr Uned Plismona’r Ffyrdd neu osod mesurau tawelu traffig, megis arwyddion sy’n fflachio pan mae cerbydau’n agosáu atynt.

 

Mae’r pwyslais ar godi ymwybyddiaeth o oryrru mewn ardal i yrwyr, gyda gyrwyr sy’n gyrru’n gynt na’r terfyn cyflymder yn derbyn llythyrau sy’n eu cynghori eu bod wedi gyrru drwy ardal Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned.

 

Darperir yr holl offer a hyfforddiant, a dim ond tri oedolyn 18 oed neu hŷn sydd angen er mwyn sefydlu cynllun. Ar ôl cwblhau treial llwyddiannus yng Ngheredigion, mae’r cynllun yn cael ei gyflwyno ledled Dyfed-Powys dros y misoedd nesaf.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn sefydlu cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn eich ardal chi, neu os hoffech ragor o fanylion, galwch 101, gan adael eich manylion cyswllt ac enw’r dref neu’r pentref, a bydd eich manylion yn cael eu cyflwyno i’ch Tîm Plismona Bro lleol. Fel arall, medrwch gael eu manylion cyswllt o wefan Heddlu Dyfed-Powys.

Diweddariadau

11 Rhagfyr 2018

Mae’r grŵp wedi cynnal 145sesiwn hyd at 07/12/2018 sydd wedi arwain at 2312 o lythyrau rhybudd yn cael eu hanfon. Y cyflymder uchaf a gofnodwyd oedd 61mya.

Os ydych chi’n poeni am oryrru yn eich ardal ac mae gennych ddiddordeb mewn sefydlu cynllun, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Ardal leol: Llanymynech

Dyddiad a gytunwyd: 07 Rhagfyr 2018

Gweithred

Derbyniwyd adroddiadau bod ymddygiad gwrthgymdeithasol yn digwydd ym maes chwarae’r plant yng Ngharreghofa, Llanymynech. Mae digwyddiadau’n digwydd gyda’r nos yn bennaf.

Mae swyddogion o’r tîm plismona bro wedi cwrdd â chynrychiolwyr o Gyngor Cymuned Carreghofa er mwyn asesu’r safle ac edrych ar ffyrdd o fynd i’r afael â’r problemau.

Yn y cyfamser, bydd swyddogion o’r tîm plismona bro’n patrolio’r ardal er mwyn ymgysylltu’n gadarnhaol ac ymdrin ag unrhyw achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol fel sy’n briodol ar y pryd.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Flash

Dyddiad / amser: 13 Rhag 2018 - 17:30

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio yn y ganolfan hamdden yn y Trallwng bob wythnos. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm a fydd wrth law i gynnig cyngor neu drafod unrhyw faterion a allai fod gennych.

Os fydd y gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @WelshpoolPolice

Lleoliad: Flash

Dyddiad / amser: 20 Rhag 2018 - 17:30

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio yn y ganolfan hamdden yn y Trallwng bob wythnos. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm a fydd wrth law i gynnig cyngor neu drafod unrhyw faterion a allai fod gennych.

Os fydd y gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @WelshpoolPolice

Lleoliad: Flash

Dyddiad / amser: 27 Rhag 2018 - 17:30

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio yn y ganolfan hamdden yn y Trallwng bob wythnos. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm a fydd wrth law i gynnig cyngor neu drafod unrhyw faterion a allai fod gennych.

Os fydd y gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @WelshpoolPolice

Lleoliad: Flash

Dyddiad / amser: 03 Ion 2019 - 17:30

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio yn y ganolfan hamdden yn y Trallwng bob wythnos. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm a fydd wrth law i gynnig cyngor neu drafod unrhyw faterion a allai fod gennych.

Os fydd y gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @WelshpoolPolice

Lleoliad: Flash

Dyddiad / amser: 10 Ion 2019 - 17:30

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio yn y ganolfan hamdden yn y Trallwng bob wythnos. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm a fydd wrth law i gynnig cyngor neu drafod unrhyw faterion a allai fod gennych.

Os fydd y gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @WelshpoolPolice

Lleoliad: Flash

Dyddiad / amser: 17 Ion 2019 - 17:30

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio yn y ganolfan hamdden yn y Trallwng bob wythnos. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm a fydd wrth law i gynnig cyngor neu drafod unrhyw faterion a allai fod gennych.

Os fydd y gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @WelshpoolPolice

Lleoliad: Flash

Dyddiad / amser: 24 Ion 2019 - 17:30

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio yn y ganolfan hamdden yn y Trallwng bob wythnos. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm a fydd wrth law i gynnig cyngor neu drafod unrhyw faterion a allai fod gennych.

Os fydd y gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @WelshpoolPolice

Lleoliad: Flash

Dyddiad / amser: 31 Ion 2019 - 17:30

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio yn y ganolfan hamdden yn y Trallwng bob wythnos. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm a fydd wrth law i gynnig cyngor neu drafod unrhyw faterion a allai fod gennych.

Os fydd y gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @WelshpoolPolice

Lleoliad: Flash

Dyddiad / amser: 07 Chw 2019 - 17:30

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio yn y ganolfan hamdden yn y Trallwng bob wythnos. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm a fydd wrth law i gynnig cyngor neu drafod unrhyw faterion a allai fod gennych.

Os fydd y gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @WelshpoolPolice

Lleoliad: Flash

Dyddiad / amser: 14 Chw 2019 - 17:30

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio yn y ganolfan hamdden yn y Trallwng bob wythnos. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm a fydd wrth law i gynnig cyngor neu drafod unrhyw faterion a allai fod gennych.

Os fydd y gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @WelshpoolPolice

Lleoliad: Flash

Dyddiad / amser: 21 Chw 2019 - 17:30

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio yn y ganolfan hamdden yn y Trallwng bob wythnos. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm a fydd wrth law i gynnig cyngor neu drafod unrhyw faterion a allai fod gennych.

Os fydd y gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @WelshpoolPolice

Lleoliad: Flash

Dyddiad / amser: 28 Chw 2019 - 17:30

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio yn y ganolfan hamdden yn y Trallwng bob wythnos. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm a fydd wrth law i gynnig cyngor neu drafod unrhyw faterion a allai fod gennych.

Os fydd y gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @WelshpoolPolice

Lleoliad: Flash

Dyddiad / amser: 07 Maw 2019 - 17:30

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio yn y ganolfan hamdden yn y Trallwng bob wythnos. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm a fydd wrth law i gynnig cyngor neu drafod unrhyw faterion a allai fod gennych.

Os fydd y gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @WelshpoolPolice

Hysbysiadau Lleol

Manylion:

Bellach, mae eich Tîm Plismona Bro ar Trydar. Dilynwch @WelshpoolPolice am ddiweddariadau gan y tîm.

Manylion:

Mae swyddogion heddlu yn ardal Welshpool yn annog pobl i wylio ffilm fer ysgytwol am Paul Pugh, dioddefydd trais a oedd yn seiliedig ar alcohol, cyn mynd allan dros y Nadolig.

Mae’r ffilm, sy’n cychwyn â’r alwad 999 a wnaed i’r gwasanaethau brys ar ôl yr ymosodiad, a ddigwyddodd y tu allan i’r Old Cross Inn yn Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, yn ffurfio rhan o ymgyrch #AddewidPaul.

 

Gadawyd Paul Pugh mewn coma am ddeufis yn dilyn yr ymosodiad direswm ar Ionawr 6, 2007. Dedfrydwyd pedwar dyn i’r carchar o ganlyniad i’r ymosodiad.

 

Dywedodd Paul Pugh: “Yr ymgyrch hon yw fy ffordd i o wneud rhywbeth cadarnhaol ar ôl yr hyn sydd wedi digwydd. Gorau po fwyaf o bobl y medraf rannu fy stori â nhw a dangos canlyniadau trais er mwyn ei atal rhag digwydd i rywun arall.”

 

Dywedodd Xxxx, o Orsaf Heddlu Welshpool: “Trwy wylio ffilm #AddewidPaul cyn mynd allan dros y Nadolig, rydyn ni’n gobeithio y bydd pobl yn stopio a meddwl am ganlyniadau trais cyn ymosod. Cerddwch i ffwrdd o ymddygiad ymosodol neu drais ar eich noson allan.”

 

Gwyliwch ffilm #AddewidPaul ar You Tube - https://www.youtube.com/watch?v=FVPGtmkbm8g

Manylion:

Os oes gennych chi neu rywun rydych chi’n adnabod anabledd neu salwch sy’n ei gwneud hi’n anodd cyfathrebu, ystyriwch ymuno â Chynllun Pegasus Heddlu Dyfed-Powys.

Gwasanaeth ydyw sydd wedi’i lunio ar gyfer ei gwneud hi’n haws i bobl gysylltu â’r heddlu’n gyflym a hawdd dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Ar ôl cofrestru, rhoddir allweddell Pegasus a chyfrinair i aelod. Dim ond dweud y gair ‘Pegasus’ a’i gyfrinair y bydd angen i alwr wneud er mwyn i’n trinwyr galwadau ei adnabod. Yna, bydd ganddynt fynediad at wybodaeth am yr unigolyn hwnnw a’r ffordd orau ar gyfer cyfathrebu ag ef.

 Mae defnyddwyr Pegasus hefyd yn defnyddio allweddell er mwyn iddynt ei ddangos i Swyddogion/SCCH os ydynt yn cael anhawster cyfathrebu â nhw. Drwy ddangos y cerdyn a rhoi eu cyfrinair, bydd y swyddogion yn medru eu helpu.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

WelshpoolRuralNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Ffordd Hafren
Y Trallwng
Powys
SY21 7AR

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.