Rhingyll Suzanne Lloyd

PC Jim Baines

PCSO Sally-Ann Neville

PCSO Sarah Rees-Jones

Rhingyll Edward Bates

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Y Trallwng

Dyddiad a gytunwyd: 23 Ionawr 2020

Gweithred

Rydym yn cynnal patrolau gweladwy ar amserau allweddol mewn lleoliadau allweddol. Rydym yn ymgysylltu gydag ysgolion ac asiantaethau partner i adnabod yr unigolion sy’n gysylltiedig â hyn. Pan fydd unigolion yn cael eu hadnabod byddwn yn gweithredu’n gadarnhaol.

Dyddiad a gytunwyd: 03 Chwefror 2020

Gweithred

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn rhybuddio ynghylch galwadau twyllodrus gan dwyllwyr sy'n esgus eu bod nhw'n gweithio i Gyllid a Thollau EM.

Derbyniwyd sawl adroddiad yr wythnos hon am alwadau twyllodrus, yn enwedig gan bobl sy'n byw yn Sir Drefaldwyn.

Dywedodd yr Arolygydd Gwyndaf Bowen:

"Bydd y galwr yn dweud ei fod yn asiant gyda Chyllid a Thollau EM ac yn dweud wrth y dioddefydd bod ganddo ddyled sydd heb ei thalu - miloedd o bunnoedd fel arfer. Bydd y galwr yn gofyn am i swm o arian gael ei drosglwyddo i gyfrif er mwyn talu'r ddyled i Gyllid a Thollau EM.

"Bydd yn bygwth cyhoeddi gwarant i'ch arestio ac anfon yr heddlu o fewn yr awr os nad oes arian yn cael ei drosglwyddo. Mae hyn yn destun gofid, ac, yn ddealladwy, mae'n achosi panig.

"Bydd y twyllwyr soffistigedig hyn yn aml yn targedu'r henoed a'r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau. Cymerwch gamau angenrheidiol i ddiogelu teulu a ffrindiau a allai fod mewn perygl o gael eu targedu.

"Ni fyddai CThEM byth yn targedu pobl fel hyn, ac yn sicr, ni fyddent byth yn gofyn am arian neu fanylion banc dros y ffôn.

"Byddwch yn wyliadwrus, a pheidiwch byth â rhoi arian na datgelu unrhyw wybodaeth bersonol. Cofiwch, does dim rhaid i chi siarad â galwyr diwahoddiad. Rhowch y ffôn i lawr. Os oes gennych bryderon, cysylltwch â'r heddlu."

Mae gan swyddogion gyngor i'ch helpu i osgoi dioddef twyll o'r fath:

  • Gellir ffugio rhifau ffôn a negeseuon testun yn hawdd. Ni ddylech byth â dibynnu ar y rhif sy'n cael ei arddangos ar sgrin eich ffôn.
  • Os ydych chi'n derbyn galwad diwahoddiad amheus, rhowch y ffôn i lawr yn syth.

Peidiwch â sgwrsio â nhw, rhoi manylion personol iddynt, neu anfon arian atynt.

Am ragor o wybodaeth ynghylch sut i osgoi cael eich twyllo, galwch heibio i www.actionfraud.police.uk.

 

 

 

 

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Greggs

Dyddiad / amser: 19 Chw 2020 - 10:00

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio Greggs yn y Trallwng bob wythnos 10:00-11:00. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm a fydd wrth law i gynnig cyngor neu drafod unrhyw faterion a allai fod gennych.

Os fydd y gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @WelshpoolPolice

Lleoliad: Greggs

Dyddiad / amser: 26 Chw 2020 - 10:00

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio Greggs yn y Trallwng bob wythnos 10:00-11:00. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm a fydd wrth law i gynnig cyngor neu drafod unrhyw faterion a allai fod gennych.

Os fydd y gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @WelshpoolPolice

Lleoliad: Greggs

Dyddiad / amser: 04 Maw 2020 - 10:00

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio Greggs yn y Trallwng bob wythnos 10:00-11:00. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm a fydd wrth law i gynnig cyngor neu drafod unrhyw faterion a allai fod gennych.

Os fydd y gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @WelshpoolPolice

Lleoliad: Caffi Morrisons, Y Trallwyng

Dyddiad / amser: 05 Maw 2020 - 18:00

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro i drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad: Greggs

Dyddiad / amser: 11 Maw 2020 - 10:00

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio Greggs yn y Trallwng bob wythnos 10:00-11:00. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm a fydd wrth law i gynnig cyngor neu drafod unrhyw faterion a allai fod gennych.

Os fydd y gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @WelshpoolPolice

Lleoliad: Greggs

Dyddiad / amser: 18 Maw 2020 - 10:00

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio Greggs yn y Trallwng bob wythnos 10:00-11:00. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm a fydd wrth law i gynnig cyngor neu drafod unrhyw faterion a allai fod gennych.

Os fydd y gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @WelshpoolPolice

Lleoliad: Greggs

Dyddiad / amser: 25 Maw 2020 - 10:00

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio Greggs yn y Trallwng bob wythnos 10:00-11:00. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm a fydd wrth law i gynnig cyngor neu drafod unrhyw faterion a allai fod gennych.

Os fydd y gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @WelshpoolPolice

Lleoliad: Caffi Morrisons, Y Trallwng

Dyddiad / amser: 26 Maw 2020 - 18:00

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro i drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad: Greggs

Dyddiad / amser: 01 Ebr 2020 - 10:00

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio Greggs yn y Trallwng bob wythnos 10:00-11:00. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm a fydd wrth law i gynnig cyngor neu drafod unrhyw faterion a allai fod gennych.

Os fydd y gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @WelshpoolPolice

Lleoliad: Greggs

Dyddiad / amser: 08 Ebr 2020 - 10:00

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio Greggs yn y Trallwng bob wythnos 10:00-11:00. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm a fydd wrth law i gynnig cyngor neu drafod unrhyw faterion a allai fod gennych.

Os fydd y gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @WelshpoolPolice

Lleoliad: Greggs

Dyddiad / amser: 15 Ebr 2020 - 10:00

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio Greggs yn y Trallwng bob wythnos 10:00-11:00. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm a fydd wrth law i gynnig cyngor neu drafod unrhyw faterion a allai fod gennych.

Os fydd y gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @WelshpoolPolice

Lleoliad: Greggs

Dyddiad / amser: 22 Ebr 2020 - 10:00

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio Greggs yn y Trallwng bob wythnos 10:00-11:00. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm a fydd wrth law i gynnig cyngor neu drafod unrhyw faterion a allai fod gennych.

Os fydd y gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @WelshpoolPolice

Lleoliad: Greggs

Dyddiad / amser: 29 Ebr 2020 - 10:00

Disgrifiad:

Cynhelir ein cymhorthfa galw heibio Greggs yn y Trallwng bob wythnos 10:00-11:00. Galwch heibio i siarad ag aelod o’r tîm a fydd wrth law i gynnig cyngor neu drafod unrhyw faterion a allai fod gennych.

Os fydd y gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio gosod hysbysiad ar ein cyfrif Twitter - @WelshpoolPolice

Hysbysiadau Lleol

Manylion:

Bellach, mae eich Tîm Plismona Bro ar Trydar. Dilynwch @WelshpoolPolice am ddiweddariadau gan y tîm.

Crynodeb:

Ymunwch â’n Cynllun Pegasus

Manylion:

Gwasanaeth ydyw sydd wedi’i lunio ar gyfer ei gwneud hi’n haws i bobl gysylltu â’r heddlu’n gyflym a hawdd dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Ar ôl cofrestru, rhoddir allweddell Pegasus a chyfrinair i aelod. Dim ond dweud y gair ‘Pegasus’ a’i gyfrinair y bydd angen i alwr wneud er mwyn i’n trinwyr galwadau ei adnabod. Yna, bydd ganddynt fynediad at wybodaeth am yr unigolyn hwnnw a’r ffordd orau ar gyfer cyfathrebu ag ef.

Mae defnyddwyr Pegasus hefyd yn defnyddio allweddell er mwyn iddynt ei ddangos i Swyddogion/SCCH os ydynt yn cael anhawster cyfathrebu â nhw. Drwy ddangos y cerdyn a rhoi eu cyfrinair, bydd y swyddogion yn medru eu helpu.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r Cynllun Pegasus, gofynnwch i’ch Tîm Plismona Bro lleol, dilynwch y ddolen hon – Cynllun Pegasus  -  neu galwch 101.

 

 

 

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

WelshpoolTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Ffordd Hafren
Y Trallwng
Powys
SY21 7AR

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.