Rhingyll Hamish Nichols

PC James Warren

PCSO Carwyn Phillips

PCSO Eirian Thomas

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: TEst

Dyddiad a gytunwyd: 16 Rhagfyr 2014

Gweithred

TEst

Ardal leol: Abergwaun ac Wdig

Dyddiad a gytunwyd: 22 Medi 2016

Gweithred

I fynd i'r afael ar pryderon am goryrru a gyrru'n gwrthgymdeithasol yn Abergwaun ac Wdig

Diweddariadau

11 Mai 2017

Mae patrolau rheolaidd ac ymgyrchoedd Gwyliwch eich Cyflymder yn parhau yn ardal Abergwaun a Wdig i ddod i’r afael ag adroddiadau am yrru’n wrthgymdeithasol, gyrru ar gyflymder gormodol ac egsosts swnllyd. Mae Tîm Plismona Bro Abergwaun mewn cysylltiad â’r Uned Plismona’r Ffyrdd, sydd yn cynnal patrolau yn gyson yn yr ardal, ac sydd wedi adrodd am y cerbydau tramgwyddus am gyflawni  trosedd.

08 Mawrth 2017

Rydym yn parhau gyda patrolau rheolaidd ac ymgyrchoedd 'Gwyliwch Eich Cyflymder' yn ardaloedd Abergwaun ac Wdig i lleihau'r problem yma. Byddwn yn cynnal rhagor o gyd-patrolau gyda'r Uned Plismona'r Ffyrdd yn ystod yr wythnosau nesa.

04 Chwefror 2017

Cynhaliwyd cyd-patrolau gyda'r Warden Cwn Cyngor Sir Benfro ym mis Ionawr i ddysgu perchnogion cwn i fod yn gyfrifol, yn dilyn pryderon gan aelodau'r cymuned.

04 Chwefror 2017

Cynhaliwyd patrolau ac ymgyrchoedd 'Gwyliwch Eich Cyflymder' rheolaidd yn ardal Abergwuan ac Wdig, yn dilyn adroddiadau o gyrru gwrthgymdeithasol, goryrru a cheir swnllyd. Mae'r Uned Plismona'r Ffyrdd hefyd wedi bod yn patrolio'r ardaloedd, gyda cylluniau i gynnal cyd-patrolau rhwng y Tim Plismona Bro a'r Uned Plismona'r Ffyrdd yn yr wythnosau nesaf.

08 Ionawr 2017

Cynhaliwyd swyddogion yr Uned Plismona'r Ffyrdd Sir Benfro 2 ymgyrch yn yr ardal ym mis Tachwedd, ac rydym wedi cynnal sawl ymgyrch 'Gwyliwch Eich Cyflymder' yn ardaloess Heol y Wern, Wdig a'r Stryd Fawr, Abergwaun.

10 Hydref 2016

Cynhaliwyd ymgyrchoedd ‘Dangos Eich Cyflymder’ 10 gwaith ym mis Medi, ac roedd swyddogion o’r Uned Plismona’r Ffyrdd a’r Tîm Plismona Bro’n rhan o 2 ymgyrch effeithiol iawn a oedd yn targedu gyrwyr gwrthgymdeithasol. Arweiniodd hyn at ymdrin â nifer o yrwyr am droseddau traffig.

Ardal leol: Abergwaun

Dyddiad a gytunwyd: 19 Hydref 2017

Gweithred

Mae Tîm Plismona Cymdogaeth Abergwaun yn chwilio am gwirfoddolwyr i weithio ar y cyd â hwy i atal a lleihau achosion o oryrru drwy weithredu cyflymder cymunedol. 

Darperir hyfforddiant ar gyfer gwirfoddolwyr gan aelodau o'r cyhoedd.  Dywedodd Rhingyll Terri Harrison o Tîm Plismona Cymdogaeth Hwlffordd 'Mae hwn yn gyfle gwych i ddod i adnabod eich swyddogion cymdogaeth lleol  tra hefyd rhoi rhywbeth yn ôl i'r gymuned.'  Bydd y cynllun hefyd yn ystyried meysydd eraill o fewn y gymuned wledig.  Unrhyw un a hoffai wybod mwy yn gofyn i gysylltu â Tîm Plismona Bro Abergwaun a gofyn am PCSO 8189 Carwyn Phillips neu PCSO 8035 Eirian Thomas drwy ffonio 101 neu e-bostio: fishguardNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Neuadd y Dref Abergwaun

Dyddiad / amser: 29 Hyd 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Cymhorthfa i bawb sydd eisiau codi mater cymunedol gyda'r Tîm Plismona Bro lleol. I'w gynnal yn y farchnad wythnosol, Neuadd y Dref Abergwaun. Croeso i bawb.

Lleoliad: Caffi Cymunedol Trasition, Stryd Fawr, Abergwaun

Dyddiad / amser: 04 Tach 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro lleol, ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd eisiau eu sylw.

Lleoliad: Neuadd y Dref Abergwaun

Dyddiad / amser: 05 Tach 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Cymhorthfa i bawb sydd eisiau codi mater cymunedol gyda'r Tîm Plismona Bro lleol. I'w gynnal yn y farchnad wythnosol, Neuadd y Dref Abergwaun. Croeso i bawb.

Lleoliad: Ocean Lab, Wdig

Dyddiad / amser: 11 Tach 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi gwrdd â'ch Tîm Plismona Bro lleol, ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd eisiau eu sylw.

Lleoliad: Neuadd y Dref Abergwaun

Dyddiad / amser: 12 Tach 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Cymhorthfa i bawb sydd eisiau codi mater cymunedol gyda'r Tîm Plismona Bro lleol. I'w gynnal yn y farchnad wythnosol, Neuadd y Dref Abergwaun. Croeso i bawb.

Lleoliad: Neuadd y Dref Abergwaun

Dyddiad / amser: 19 Tach 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Cymhorthfa i bawb sydd eisiau codi mater cymunedol gyda'r Tîm Plismona Bro lleol. I'w gynnal yn y farchnad wythnosol, Neuadd y Dref Abergwaun. Croeso i bawb.

Lleoliad: Neuadd y Dref Abergwaun

Dyddiad / amser: 26 Tach 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Cymhorthfa i bawb sydd eisiau codi mater cymunedol gyda'r Tîm Plismona Bro lleol. I'w gynnal yn y farchnad wythnosol, Neuadd y Dref Abergwaun. Croeso i bawb.

Lleoliad: Caffi Cymunedol Trasition, Stryd Fawr, Abergwaun

Dyddiad / amser: 02 Rhag 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro lleol, ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd eisiau eu sylw.

Lleoliad: Neuadd y Dref Abergwaun

Dyddiad / amser: 03 Rhag 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Cymhorthfa i bawb sydd eisiau codi mater cymunedol gyda'r Tîm Plismona Bro lleol. I'w gynnal yn y farchnad wythnosol, Neuadd y Dref Abergwaun. Croeso i bawb.

Lleoliad: Ocean Lab, Wdig

Dyddiad / amser: 09 Rhag 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi gwrdd â'ch Tîm Plismona Bro lleol, ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd eisiau eu sylw.

Lleoliad: Neuadd y Dref Abergwaun

Dyddiad / amser: 10 Rhag 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Cymhorthfa i bawb sydd eisiau codi mater cymunedol gyda'r Tîm Plismona Bro lleol. I'w gynnal yn y farchnad wythnosol, Neuadd y Dref Abergwaun. Croeso i bawb.

Lleoliad: Neuadd y Dref Abergwaun

Dyddiad / amser: 17 Rhag 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Cymhorthfa i bawb sydd eisiau codi mater cymunedol gyda'r Tîm Plismona Bro lleol. I'w gynnal yn y farchnad wythnosol, Neuadd y Dref Abergwaun. Croeso i bawb.

Lleoliad: Neuadd y Dref Abergwaun

Dyddiad / amser: 24 Rhag 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Cymhorthfa i bawb sydd eisiau codi mater cymunedol gyda'r Tîm Plismona Bro lleol. I'w gynnal yn y farchnad wythnosol, Neuadd y Dref Abergwaun. Croeso i bawb.

Lleoliad: Neuadd y Dref Abergwaun

Dyddiad / amser: 31 Rhag 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Cymhorthfa i bawb sydd eisiau codi mater cymunedol gyda'r Tîm Plismona Bro lleol. I'w gynnal yn y farchnad wythnosol, Neuadd y Dref Abergwaun. Croeso i bawb.

Lleoliad: Neuadd y Dref Abergwaun

Dyddiad / amser: 07 Ion 2021 - 10:30

Disgrifiad:

Cymhorthfa i bawb sydd eisiau codi mater cymunedol gyda'r Tîm Plismona Bro lleol. I'w gynnal yn y farchnad wythnosol, Neuadd y Dref Abergwaun. Croeso i bawb.

Lleoliad: Neuadd y Dref Abergwaun

Dyddiad / amser: 14 Ion 2021 - 10:30

Disgrifiad:

Cymhorthfa i bawb sydd eisiau codi mater cymunedol gyda'r Tîm Plismona Bro lleol. I'w gynnal yn y farchnad wythnosol, Neuadd y Dref Abergwaun. Croeso i bawb.

Lleoliad: Neuadd y Dref Abergwaun

Dyddiad / amser: 21 Ion 2021 - 10:30

Disgrifiad:

Cymhorthfa i bawb sydd eisiau codi mater cymunedol gyda'r Tîm Plismona Bro lleol. I'w gynnal yn y farchnad wythnosol, Neuadd y Dref Abergwaun. Croeso i bawb.

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Ystafell Cyfarfod, Neuadd y Dref, Abergwaun

Dyddiad / amser: 03 Tach 2020 - 18:30

Disgrifiad:

Cyfarfod i bawb sydd eisiau codi mater cymunedol gyda'r Tîm Plismona Bro lleol. Croeso i bawb.

Lleoliad: Ystafell Cyfarfod, Neuadd y Dref, Abergwaun

Dyddiad / amser: 01 Rhag 2020 - 18:30

Disgrifiad:

Cyfarfod i bawb sydd eisiau codi mater cymunedol gyda'r Tîm Plismona Bro lleol. Croeso i bawb.

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

FishguardNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Lôn Brodog
Abergwaun
Sir Benfro
SA65 9NB

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.