Rhingyll Delme Jones

PCSO Gethin Lewis

PCSO Caryl Griffiths

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 20 Medi 2017

Gweithred

I cefnogi a hybu Ymgyrch BANG er mwyn lleihau digwyddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol dros gyfnod Calan Gaef a Noson Tân Gwyllt.

Dyddiad a gytunwyd: 20 Medi 2017

Gweithred

I adeiladu cysylltiadau cryf gyda'r cymuned ffermio a chynnal patrolau ychwanegol yn ardaloedd gwledig er mwyn cysuro'r cymuned a lleihau troseddau gwledig.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Marchnad Crymych

Dyddiad / amser: 28 Maw 2018 - 10:30

Disgrifiad:

Lleoliad: Yr Hen Ysgol - Trewyddel

Dyddiad / amser: 04 Ebr 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Cyfle i chi gwrdd a'ch Tîm Plismona Bro lleol ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Lleoliad: Siop y Pentre, Cilgerran

Dyddiad / amser: 06 Ebr 2018 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Lleoliad: Marchnad Crymych

Dyddiad / amser: 11 Ebr 2018 - 10:30

Disgrifiad:

Lleoliad: Marchnad Crymych

Dyddiad / amser: 25 Ebr 2018 - 10:30

Disgrifiad:

Lleoliad: Yr Hen Ysgol - Trewyddel

Dyddiad / amser: 02 Mai 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Cyfle i chi gwrdd a'ch Tîm Plismona Bro lleol ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Lleoliad: Siop y Pentre, Cilgerran

Dyddiad / amser: 04 Mai 2018 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Lleoliad: Marchnad Crymych

Dyddiad / amser: 09 Mai 2018 - 10:30

Disgrifiad:

Lleoliad: Marchnad Crymych

Dyddiad / amser: 23 Mai 2018 - 10:30

Disgrifiad:

Lleoliad: Marchnad Crymych

Dyddiad / amser: 06 Meh 2018 - 10:30

Disgrifiad:

Lleoliad: Marchnad Crymych

Dyddiad / amser: 13 Meh 2018 - 10:30

Disgrifiad:

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Crymych
Sir Benfro
SA41 3QF

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.