PCSO Andrew Griffiths

PCSO Paul Emmanuel

PCSO Beth Mayhew

PCSO Luca Dragone

Rhingyll Bev Rodriguez

PCSO Stephanie Rayner

Arolygydd Gareth Thomas

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Tref Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 07 Chwefror 2019

Gweithred

Rydyn ni wedi derbyn adroddiadau am rebels rasio, pobl yn defnyddio cyffuriau, a phobl yn piso yn y maes parcio aml-lawr.

 

Mae patrolau rheolaidd yn cael eu cynnal gyda’r nos. Bydd y Tîm Plismona Bro’n ymgysylltu â phreswylwyr lleol a’r cyngor er mwyn datrys y materion hyn.

Ardal leol: Maenorbŷr

Dyddiad a gytunwyd: 24 Chwefror 2019

Gweithred

Adroddiadau am ymddygiad gwrthgymdeithasol ym Maenorbŷr ym mhentiroedd Skrinkle.

Mae ceir yn achosi niwsans drwy droelli olwynion, gwneud troeon brêc llaw a gyrru’n beryglus pan mae pobl eraill ac anifeiliaid o gwmpas.

Diweddariadau

27 Chwefror 2019

Bydd y tîm plismona bro’n cynnal patrolau rheolaidd mewn cerbyd yn yr ardal.

 

Rhoddir rhybuddion adran 59 i yrwyr ceir sy’n cael eu dal yn gyrru’n beryglus neu’n wrthgymdeithasol.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Cymhorthfa New Hedges

Dyddiad / amser: 19 Chw 2020 - 10:00

Disgrifiad:

Ymunwch â ni ar drydydd ddydd Mercher pob mis yn Neuadd Bentref New Hedges am 10:00.

Lleoliad: Bwyty Overlander

Dyddiad / amser: 19 Chw 2020 - 15:14

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa ar gyfer ymgysylltu ag aelodau o Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn yr Overlander, Penalun, ar drydydd dydd Mercher pob mis am 13:30.

Lleoliad: Ysgol Greenhill

Dyddiad / amser: 21 Chw 2020 - 13:20

Disgrifiad:

Cymhorthfa gyffredinol yn y ffreutur er mwyn ymgysylltu â staff a disgyblion.

Lleoliad: Siop Bentref Jameston

Dyddiad / amser: 25 Chw 2020 - 14:00

Disgrifiad:

Dydd Mercher olaf pob mis.

Lleoliad: Ystâd Skringle Maenorbŷr

Dyddiad / amser: 26 Chw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Cymhorthfa gyffredinol gyda’r orsaf heddlu symudol er mwyn ymgysylltu ag aelodau o’r cyhoedd. Dydd Mercher olaf pob mis o 11-12 o’r gloch.

Lleoliad: Maes parcio’r ysgol

Dyddiad / amser: 26 Chw 2020 - 14:57

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa ar gyfer ymgysylltu ag aelodau o Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn Ysgol WR Yr Eglwys Yng Nghymru St. Florence ar ddydd Mercher olaf pob mis o 14:30-15:30.

Lleoliad: Ysgol Greenhill

Dyddiad / amser: 28 Chw 2020 - 13:20

Disgrifiad:

Cymhorthfa gyffredinol yn y ffreutur er mwyn ymgysylltu â staff a disgyblion.

Lleoliad: Maes parcio’r ysgol

Dyddiad / amser: 28 Chw 2020 - 15:19

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa ar gyfer ymgysylltu ag aelodau o Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn Ysgol WR Yr Eglwys Yng Nghymru Maenorbŷr ar ddydd Gwener olaf pob mis o 14:30-15:30.

Lleoliad: Ystafell Ysgol Eglwys Sant Ioan, Warren Street, Dinbych y Pysgod

Dyddiad / amser: 04 Maw 2020 - 10:00

Disgrifiad:

10am ar cyntaf ddydd Mercher bob mis.

Lleoliad: Marchnad Dinbych-y-pysgod

Dyddiad / amser: 04 Maw 2020 - 10:00

Disgrifiad:

Cynhelir y gymhorthfa bob mis gan swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol. Mae’n gyfle i aelodau o’r cyhoedd ymgysylltu â swyddogion, a chyflwyno unrhyw bryderon neu broblemau a allai fod ganddynt.

Lleoliad: Ysgol Greenhill

Dyddiad / amser: 06 Maw 2020 - 13:20

Disgrifiad:

Cymhorthfa gyffredinol yn y ffreutur er mwyn ymgysylltu â staff a disgyblion.

Lleoliad: Ysgol Greenhill

Dyddiad / amser: 13 Maw 2020 - 13:20

Disgrifiad:

Cymhorthfa gyffredinol yn y ffreutur er mwyn ymgysylltu â staff a disgyblion.

Lleoliad: Cymhorthfa New Hedges

Dyddiad / amser: 18 Maw 2020 - 10:00

Disgrifiad:

Ymunwch â ni ar drydydd ddydd Mercher pob mis yn Neuadd Bentref New Hedges am 10:00.

Lleoliad: Bwyty Overlander

Dyddiad / amser: 18 Maw 2020 - 15:14

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa ar gyfer ymgysylltu ag aelodau o Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn yr Overlander, Penalun, ar drydydd dydd Mercher pob mis am 13:30.

Lleoliad: Ysgol Greenhill

Dyddiad / amser: 20 Maw 2020 - 13:20

Disgrifiad:

Cymhorthfa gyffredinol yn y ffreutur er mwyn ymgysylltu â staff a disgyblion.

Lleoliad: Ystâd Skringle Maenorbŷr

Dyddiad / amser: 25 Maw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Cymhorthfa gyffredinol gyda’r orsaf heddlu symudol er mwyn ymgysylltu ag aelodau o’r cyhoedd. Dydd Mercher olaf pob mis o 11-12 o’r gloch.

Lleoliad: Maes parcio’r ysgol

Dyddiad / amser: 25 Maw 2020 - 14:57

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa ar gyfer ymgysylltu ag aelodau o Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn Ysgol WR Yr Eglwys Yng Nghymru St. Florence ar ddydd Mercher olaf pob mis o 14:30-15:30.

Lleoliad: Ysgol Greenhill

Dyddiad / amser: 27 Maw 2020 - 13:20

Disgrifiad:

Cymhorthfa gyffredinol yn y ffreutur er mwyn ymgysylltu â staff a disgyblion.

Lleoliad: Maes parcio’r ysgol

Dyddiad / amser: 27 Maw 2020 - 15:19

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa ar gyfer ymgysylltu ag aelodau o Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn Ysgol WR Yr Eglwys Yng Nghymru Maenorbŷr ar ddydd Gwener olaf pob mis o 14:30-15:30.

Lleoliad: Siop Bentref Jameston

Dyddiad / amser: 31 Maw 2020 - 14:00

Disgrifiad:

Dydd Mercher olaf pob mis.

Lleoliad: Ystafell Ysgol Eglwys Sant Ioan, Warren Street, Dinbych y Pysgod

Dyddiad / amser: 01 Ebr 2020 - 10:00

Disgrifiad:

10am ar cyntaf ddydd Mercher bob mis.

Lleoliad: Marchnad Dinbych-y-pysgod

Dyddiad / amser: 01 Ebr 2020 - 10:00

Disgrifiad:

Cynhelir y gymhorthfa bob mis gan swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol. Mae’n gyfle i aelodau o’r cyhoedd ymgysylltu â swyddogion, a chyflwyno unrhyw bryderon neu broblemau a allai fod ganddynt.

Lleoliad: Ysgol Greenhill

Dyddiad / amser: 03 Ebr 2020 - 13:20

Disgrifiad:

Cymhorthfa gyffredinol yn y ffreutur er mwyn ymgysylltu â staff a disgyblion.

Lleoliad: Ysgol Greenhill

Dyddiad / amser: 10 Ebr 2020 - 13:20

Disgrifiad:

Cymhorthfa gyffredinol yn y ffreutur er mwyn ymgysylltu â staff a disgyblion.

Lleoliad: Cymhorthfa New Hedges

Dyddiad / amser: 15 Ebr 2020 - 10:00

Disgrifiad:

Ymunwch â ni ar drydydd ddydd Mercher pob mis yn Neuadd Bentref New Hedges am 10:00.

Lleoliad: Bwyty Overlander

Dyddiad / amser: 15 Ebr 2020 - 15:14

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa ar gyfer ymgysylltu ag aelodau o Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn yr Overlander, Penalun, ar drydydd dydd Mercher pob mis am 13:30.

Lleoliad: Ysgol Greenhill

Dyddiad / amser: 17 Ebr 2020 - 13:20

Disgrifiad:

Cymhorthfa gyffredinol yn y ffreutur er mwyn ymgysylltu â staff a disgyblion.

Lleoliad: Ysgol Greenhill

Dyddiad / amser: 24 Ebr 2020 - 13:20

Disgrifiad:

Cymhorthfa gyffredinol yn y ffreutur er mwyn ymgysylltu â staff a disgyblion.

Lleoliad: Maes parcio’r ysgol

Dyddiad / amser: 24 Ebr 2020 - 15:19

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa ar gyfer ymgysylltu ag aelodau o Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn Ysgol WR Yr Eglwys Yng Nghymru Maenorbŷr ar ddydd Gwener olaf pob mis o 14:30-15:30.

Lleoliad: Siop Bentref Jameston

Dyddiad / amser: 28 Ebr 2020 - 14:00

Disgrifiad:

Dydd Mercher olaf pob mis.

Lleoliad: Ystâd Skringle Maenorbŷr

Dyddiad / amser: 29 Ebr 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Cymhorthfa gyffredinol gyda’r orsaf heddlu symudol er mwyn ymgysylltu ag aelodau o’r cyhoedd. Dydd Mercher olaf pob mis o 11-12 o’r gloch.

Lleoliad: Maes parcio’r ysgol

Dyddiad / amser: 29 Ebr 2020 - 14:57

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa ar gyfer ymgysylltu ag aelodau o Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn Ysgol WR Yr Eglwys Yng Nghymru St. Florence ar ddydd Mercher olaf pob mis o 14:30-15:30.

Lleoliad: Ysgol Greenhill

Dyddiad / amser: 01 Mai 2020 - 13:20

Disgrifiad:

Cymhorthfa gyffredinol yn y ffreutur er mwyn ymgysylltu â staff a disgyblion.

Lleoliad: Ystafell Ysgol Eglwys Sant Ioan, Warren Street, Dinbych y Pysgod

Dyddiad / amser: 06 Mai 2020 - 10:00

Disgrifiad:

10am ar cyntaf ddydd Mercher bob mis.

Lleoliad: Marchnad Dinbych-y-pysgod

Dyddiad / amser: 06 Mai 2020 - 10:00

Disgrifiad:

Cynhelir y gymhorthfa bob mis gan swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol. Mae’n gyfle i aelodau o’r cyhoedd ymgysylltu â swyddogion, a chyflwyno unrhyw bryderon neu broblemau a allai fod ganddynt.

Lleoliad: Ysgol Greenhill

Dyddiad / amser: 08 Mai 2020 - 13:20

Disgrifiad:

Cymhorthfa gyffredinol yn y ffreutur er mwyn ymgysylltu â staff a disgyblion.

Lleoliad: Ysgol Greenhill

Dyddiad / amser: 15 Mai 2020 - 13:20

Disgrifiad:

Cymhorthfa gyffredinol yn y ffreutur er mwyn ymgysylltu â staff a disgyblion.

Hysbysiadau Lleol

Manylion:

Manylion:

Bellach, mae gan Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod ei dudalen Twitter ei hun. Maen nhw’n postio gwybodaeth am apeliadau a ffyrdd sydd ar gau, yn ogystal â gwybodaeth gymunedol. Dilynwch y tîm ar @Tenby_NPT.

Manylion:

Manylion:

 

Cynllun sy’n cael ei redeg gan drwyddedigion yn y dref yw cynllun Bihafio neu Cewch Eich Banio (BOBB) Dinbych-y-pysgod. Mae gan drwyddedigion, rheolwyr a staff tafarndai’r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un. Cynhelir y cynlluniau bob pob pedair wythnos er mwyn trafod unrhyw faterion sy’n codi o fewn eu sefydliadau. Pan mae rhywun wedi cyflawni trosedd neu ymddwyn yn amhriodol ar safle trwyddedig, gall yr aelodau bleidleisio i wahardd yr unigolyn hwnnw. Bydd y gwaharddiad hwn yn berthnasol ar gyfer pob safle sy’n cymryd rhan yn y cynllun BOBB a gall gwaharddiadau amrywio o chwe mis i dair blynedd. Os oes rhywun sydd wedi’i wahardd yn ceisio mynd mewn i eiddo trwyddedig sy’n cymryd rhan yn y cynllun BOBB, bydd hyn yn cael ei drafod yn y cyfarfod nesaf ac mae’n bosibl y bydd cyfnod ei waharddiad yn cael ei estyn. Gall unigolion sydd wedi’u gwahardd apelio’n ysgrifenedig i’r pwyllgor. Mae gan Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod gysylltiadau cryf â thrwyddedigion yn nhref Dinbych-y-pysgod ac yn cefnogi’r cynllun BOBB yn llawn. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’ch cynllun BOBB, cysylltwch â’ch Tîm Plismona Bro lleol ar 101. Gellir anfon unrhyw ymholiadau ymlaen i’r Pwyllgor ar eich rhan ar gyfer eu sylw yn y cyfarfod nesaf.

Manylion:

Gweithred

Mae ‘Llinellau Sirol’ yn fater cenedlaethol sy’n dod yn fwy amlwg, lle mae grwpiau trosedd trefnedig o ardaloedd trefol fel Llundain, Lerpwl a Birmingham yn gosod plant a phobl agored i niwed rhyngddyn nhw eu hunain a’r perygl o gael eu darganfod drwy ddylanwadu a rhoi pwysau arnynt i gludo a gwerthu cyffuriau. Bydd ‘Rhedwyr’ yn cael eu hanfon ar draws ffiniau sirol i ardaloedd fel Llanelli, y Drenewydd a Hwlffordd i drosglwyddo a/neu werthu cyffuriau Dosbarth A ar ben arall y llinell.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ei ymrwymo i fynd i’r afael â’r delio mewn cyffuriau a’r trais sy’n gysylltiedig â’r gangiau hyn, ond ochr yn ochr â gorfodi’r gyfraith nod ‘Ymgyrch Guardian’ yw adnabod y bobl agored i niwed a allai cael eu cymell a’u gorfodi i gyflawni trosedd gan gangiau trefol, a rhoi mesurau mewn lle sy’n eu diogelu yn hytrach nac yn eu cosbi.

Gall rhywun fod yn agored i ddioddef camfanteisio gan grwpiau trosedd trefnedig am nifer o resymau, ond yn ddieithriad mae yna anghydbwysedd pŵer o blaid y rhai hynny sy’n cyflawni’r camfanteisio. Mae ffactorau’n cynnwys oed, rhywedd, gallu gwybyddol, neu arwahanrwydd cymdeithasol; fodd bynnag, ffactor cyson o ran camfanteisio llinellau sirol yw presenoldeb rhyw fath o gyfnewid rhwng y dioddefydd a’r troseddwr.

Yn gyfnewid am gyflawni tasg, mae’n bosibl y bydd y dioddefydd yn cael neu’n cael addewid o rywbeth y mae arnynt ei angen neu ei eisiau. Gallai hyn fod yn rhywbeth gweladwy fel arian, cyffuriau neu ddillad neu’n rhywbeth anweladwy fel amddiffyniad, statws, hoffter neu gyfeillgarwch tybiedig. Gall atal rhywbeth negyddol hefyd gyflawni’r angen am gyfnewid, gan olygu y gallai person ifanc neu oedolyn agored i niwed gyflawni gweithgarwch o ganlyniad i ofn trais neu ddial.

 

Meddai’r Ditectif Brif Uwch-arolygydd Shane Williams: “Ein blaenoriaeth bennaf yw diogelu pobl agored i niwed, ac mae hyn yn cynnwys plant, a all fod mor ifanc â 12 oed, a’r oedolion agored i niwed y mae gangiau trefol yn camfanteisio arnynt mewn modd mor ddidostur i’w cael i wneud eu gwaith brwnt. Yn y pen draw ein bwriad yw gwneud ardal Dyfed-Powys yn amgylchedd digroeso i grwpiau trosedd trefnedig, gan atal pob math o niwed a gysylltir gyda’r gangiau hyn.”

 

Mae’r Ditectif Brif Uwch-arolygydd Williams yn parhau: “Gall unrhyw blentyn neu oedolyn agored i niwed gael ei effeithio gan hyn, ac mae’n bwysig cydnabod y gallai fod yn achos o gamfanteisio hyd yn oed os yw’n ymddangos yn gydsyniol.

“Ein bwriad yw taflu goleuni ar y camfanteisio hyn, a thrwy gydweithio gydag amrediad eang o asiantaethau partner gan gynnwys awdurdodau lleol, asiantaethau trydydd sector, asiantaethau tai, gweithredwyr trenau a bysiau, adnabod camdrin yn fwy buan fel y gallwn ymyrryd a chadw pobl agored i niwed yn ddiogel.”

Mae ‘bod yn gwcw yn y nyth’ (cuckooing) yn un enghraifft o’r modd y bydd gang yn defnyddio ac yn camdrin unigolyn agored i niwed. Mae hyn yn digwydd pan fydd gang yn meddiannu cartref defnyddiwr cyffuriau neu unigolyn agored i niwed arall, ac yn ei ddefnyddio fel canolfan ar gyfer delio cyffuriau’n lleol. Gallai hyn fod gyda bendith y preswylydd, ond yn amlach y mae o ganlyniad i drais neu fygythiad o drais. Mewn rhai achosion, gall y preswylydd hefyd gael ei roi dan bwysau i werthu cyffuriau.

 

Mae gweithgarwch anarferol a allai fod yn gysylltiedig gyda ‘bod yn gwcw yn y nyth’ yn cynnwys:

- Llawer o wahanol bobl yn mynd a dod o gyfeiriad

- Pobl yn mynd a dod ar adegau rhyfedd o’r dydd a’r nos

- Gwynt amheus yn dod o’r eiddo

- Ffenestri wedi eu gorchuddio neu lenni wedi eu cau drwy’r amserCeir yn tynnu i mewn ar bwys neu’n agos i’r tŷ am gyfnodau byr

- Cynnydd mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol o amgylch yr eiddo

 

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn am gymorth y cyhoedd a phartneriaid i adnabod camfanteisio fel ‘bod yn gwcw yn y nyth’. Felly, os yw eich cymydog neu eich tenant yn sydyn yn cael llawer mwy o ymwelwyr i’w heiddo a hynny ar adegau anarferol o’r dydd a’r nos, neu os ydych yn sylwi bod y llenni bron bob amser ar gau, gallai hynny fod oherwydd bod eu cartref wedi ei feddiannu gan gang sy’n delio mewn cyffuriau.“Yn yr un modd gallech fod mewn sefyllfa fel rhiant neu ofalwr, athro neu weithiwr iechyd i adnabod bod ymddygiad unigolyn ifanc wedi newid. Gallech sylwi bod eu perfformiad academaidd yn disgyn neu eu bod yn gyson yn mynd ar goll o’r ysgol; gallech ddod yn ymwybodol fod ganddynt arian i’w wario yn sydyn iawn neu ddillad newydd a rhoddion o ffynhonnell anhysbys, neu eu bod yn cario arf fel cyllell. Gallai hyn fod oherwydd eu bod wedi dechrau ymwneud gyda gang.

Mae’r elusen annibynnol Crimestoppers Cymru’n darparu llwybr dienw i roi gwybodaeth ynghylch trosedd, ac mae’n cynnig gwasanaeth wedi ei deilwra ar gyfer pobl ifanc o’r enw Fearless. Drwy Fearless, ein nod yw addysgu ac ymgysylltu gyda phobl ifanc sy’n agored i drosedd llinellau sirol neu’n gysylltiedig â hyn. Ewch i www.fearless.org

Manylion:

Manylion:

Gwasanaeth ydyw sydd wedi’i lunio ar gyfer ei gwneud hi’n haws i bobl gysylltu â’r heddlu’n gyflym a hawdd dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Ar ôl cofrestru, rhoddir allweddell Pegasus a chyfrinair i aelod. Dim ond dweud y gair ‘Pegasus’ a’i gyfrinair y bydd angen i alwr wneud er mwyn i’n trinwyr galwadau ei adnabod. Yna, bydd ganddynt fynediad at wybodaeth am yr unigolyn hwnnw a’r ffordd orau ar gyfer cyfathrebu ag ef.

Mae defnyddwyr Pegasus hefyd yn defnyddio allweddell er mwyn iddynt ei ddangos i Swyddogion/SCCH os ydynt yn cael anhawster cyfathrebu â nhw. Drwy ddangos y cerdyn a rhoi eu cyfrinair, bydd y swyddogion yn medru eu helpu.

 

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r Cynllun Pegasus, gofynnwch i’ch Tîm Plismona Bro lleol, dilynwch y ddolen hon – Cynllun Pegasus - neu galwch 101.

Manylion:

Mae Ymgyrch Lion yn fenter bartneriaeth sy’n cynnwys Heddlu Dyfed-Powys, yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, Trafnidiaeth Cymru, Great Western Railway, Awdurdod Lleol Sir Benfro a thrwyddedigion lleol. Ei nod yw sicrhau diogelwch y cyhoedd ac atal ymddygiad gwrthgymdeithasol, materion trefn gyhoeddus lefel is a phroblemau sy’n gysylltiedig ag yfed er mwyn gwneud Dinbych-y-pysgod yn le mwy pleserus i ymweld ag ef dros fisoedd yr haf.

 

O dan Ymgyrch Lion, a fydd yn cael ei chynnal bob dydd Sadwrn a dydd Sul yn Ninbych-y-pysgod, ac yn ystod gŵyl y banc, o ddydd Sadwrn 20 Gorffennaf 2019 tan ddydd Sul 1 Medi 2019. Bydd mwy o adnoddau heddlu’n cael eu pennu ar gyfer yr ardal er mwyn helpu i ymdopi â’r cynnydd o ran trosedd, anhrefn ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y dref dros yr haf.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

TenbyNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Warren Street
Dinbych-y-pysgod
Sir Benfro
SA70 7JS

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Bydd desg flaen Gorsaf Heddlu Dinbych-y-pysgod ar agor yn ystod yr haf.

Mae dau Swyddog Ymholiadau Cyhoeddus wedi’u recriwtio er mwyn darparu gwasanaeth desg flaen ar gyfer pobl sy’n ymweld â gorsaf heddlu Warren Street.

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.