PCSO Sharee Treharne

PCSO Jonathan Crayford

PCSO Alan Davies

Rhingyll Andrew Williams

PC Mathew Boswell

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Gorslas

Dyddiad a gytunwyd: 04 Mehefin 2017

Gweithred

Bydd Tîm Plismona Bro Cross Hands yn parhau i gynnal patrolau gweladwy iawn, ar droed ac mewn cerbyd, i geisio atal ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y parc Gorslas.

Diweddariadau

30 Medi 2017

Ni chafwyd unrhyw faterion pellach gan pobol ifanc yn yr ardal.

Mae Swyddogion Cross Hands yn monitro'r mater ac yn patrolio'r ardal.

30 Awst 2017

Mae swyddogion Heddlu Cross Hands wedi derbyn adroddiadau o pobol ifanc yn casglu yn y parc.

Mae Swyddogion Cross Hands yn monitro'r mater ac yn patrolio'r ardal.

20 Gorffennaf 2017

Dros y penwythnos gennym adroddiadau ynglyn a phobl ifanc yn dringo i fyny ar to y siop sydd drws nesaf I’r park. Roedd yr Heddlu yn yr ardal ar y pryd a chafwyd y bobl ifanc geiriau llym gan y heddlu a siaradwyd â rhieni y plant. Bydd llythyr ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael ei rhoi i bobl ifanc hyn sy'n achosi ymddygiad gwrthgymdeithasol.

30 Mehefin 2017

Ni chafwyd unrhyw faterion pellach gan pobol ifanc yn yr ardal.

Mae Swyddogion Cross Hands yn monitro'r mater ac yn patrolio'r ardal.

Ardal leol: Cefneithin

Dyddiad a gytunwyd: 02 Hydref 2017

Gweithred

Adroddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol ym Mharc Cefneithin a'r Neuadd Gymunedol sydd wedi'i lleoli yn y parc.

Diweddariadau

04 Hydref 2017

Ar ddydd Iau, y 28ain o Fedi, chafwyd y Heddlu adroddiad bod y blwch difibriliwr ar y wal y tu allan i adeilad cymuned Cefneithin wedi cael ei niweidio.

Ni chafodd ei difibriliwr ei hun ei niweidio ond mae'r heddlu'n ymchwilio i'r achos a ddifrodwyd.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Siop cyffredinol Maddocks

Dyddiad / amser: 18 Rhag 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon, cyfle I sgwrsio a thrafod materion. Diogelu ein cymuned trwy Blismona Bro

Lleoliad: Siop cyffredinol Maddocks

Dyddiad / amser: 25 Rhag 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon, cyfle I sgwrsio a thrafod materion. Diogelu ein cymuned trwy Blismona Bro

Lleoliad: Siop cyffredinol Maddocks

Dyddiad / amser: 01 Ion 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon, cyfle I sgwrsio a thrafod materion. Diogelu ein cymuned trwy Blismona Bro

Lleoliad: Siop cyffredinol Maddocks

Dyddiad / amser: 08 Ion 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon, cyfle I sgwrsio a thrafod materion. Diogelu ein cymuned trwy Blismona Bro

Lleoliad: Siop cyffredinol Maddocks

Dyddiad / amser: 15 Ion 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon, cyfle I sgwrsio a thrafod materion. Diogelu ein cymuned trwy Blismona Bro

Lleoliad: Siop cyffredinol Maddocks

Dyddiad / amser: 22 Ion 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon, cyfle I sgwrsio a thrafod materion. Diogelu ein cymuned trwy Blismona Bro

Lleoliad: Siop cyffredinol Maddocks

Dyddiad / amser: 29 Ion 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon, cyfle I sgwrsio a thrafod materion. Diogelu ein cymuned trwy Blismona Bro

Lleoliad: Siop cyffredinol Maddocks

Dyddiad / amser: 05 Chw 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon, cyfle I sgwrsio a thrafod materion. Diogelu ein cymuned trwy Blismona Bro

Lleoliad: Siop cyffredinol Maddocks

Dyddiad / amser: 12 Chw 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon, cyfle I sgwrsio a thrafod materion. Diogelu ein cymuned trwy Blismona Bro

Lleoliad: Siop cyffredinol Maddocks

Dyddiad / amser: 19 Chw 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon, cyfle I sgwrsio a thrafod materion. Diogelu ein cymuned trwy Blismona Bro

Lleoliad: Siop cyffredinol Maddocks

Dyddiad / amser: 26 Chw 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon, cyfle I sgwrsio a thrafod materion. Diogelu ein cymuned trwy Blismona Bro

Lleoliad: Siop cyffredinol Maddocks

Dyddiad / amser: 05 Maw 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon, cyfle I sgwrsio a thrafod materion. Diogelu ein cymuned trwy Blismona Bro

Lleoliad: Siop cyffredinol Maddocks

Dyddiad / amser: 12 Maw 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon, cyfle I sgwrsio a thrafod materion. Diogelu ein cymuned trwy Blismona Bro

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Neuadd Gyhoeddus Cross Hands

Dyddiad / amser: 27 Rhag 2018 - 19:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Iau olaf bob mis am 7pm - 8pm

Lleoliad: Neuadd Gyhoeddus Cross Hands

Dyddiad / amser: 31 Ion 2019 - 19:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Iau olaf bob mis am 7pm - 8pm

Lleoliad: Neuadd Gyhoeddus Cross Hands

Dyddiad / amser: 28 Chw 2019 - 19:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Iau olaf bob mis am 7pm - 8pm

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

CrossHandsNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Heol Llandeilo
Crosshands
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA14 6NA

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.