Rhingyll Kerry Scoberg

PCSO Nia Humphreys

PCSO Dayton Hughes

PC Huw Jenkins

PCSO Claire Knight

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 06 Rhagfyr 2018

Gweithred

Yn y cyfarfod PACT lleol, trafodwyd bod nifer o leoliadau ledled y ward lle y mae unigolion yn goryrru. Mae Heol Station a Heol Cwmgarw, Brynaman Uchaf, yn fan problemus, yn arbennig ger y drefn ffyrdd newydd.

Bydd gwiriadau cyflymder yn cael eu cynnal mewn lleoliadau gwahanol yn y ward yn ystod y mis.

Dyddiad a gytunwyd: 06 Rhagfyr 2018

Gweithred

Mae troseddau sy’n gysylltiedig ag alcohol wedi gostwng yn y ward. Rydyn ni fel tîm yn bwriadu targedu unrhyw faterion sy’n digwydd dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yn rhagweithiol. Drwy gynnal patrolau amlwg o gwmpas mannau problemus yn y ward, rydyn ni’n gobeithio atal unrhyw faterion rhag digwydd. Mae Ymgyrch Santa (Diogel a Braf i Bawb) wedi’i lansio, a’r nod yw y bydd pobl yn cofleidio teimlad Ymgyrch SANTA ac yn gofalu am ei gilydd dros y Nadolig.

Ardal leol: Cwarter Bach

Dyddiad a gytunwyd: 06 Rhagfyr 2018

Gweithred

Mae'r rhai a fynychodd y cyfarfod PACT, 'bartneriaethau a Chymunedau Ynghyd' wedi penderfynu gwneud hyn yn flaenoriaeth. Maent yn ymwybodol bod rhai pobl yn ymgasglu ger y lloches ieuenctid yn Ystradowen ac yn gadael olion gwastraff o gyffuriau anghyfreithlon

Dywedodd PC Huw Jenkins y bydd y tîm plismona bro yn cynyddu patrolau yn yr ardal i gasglu gwybodaeth o'r gymuned ac yn targedi throseddau.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth a all ein helpu gyda'r flaenoriaeth hon, yna Rwy'n eich annog i gysylltu â mi yn uniongyrchol ar Stephen.Morris@dyfed-Powys.pnn.police.uk, gan adrodd drwy'r system 101 neu siarad â Crime Stoppers Wales ar 0800 555 111.

Diolch.

Diweddariadau

07 Mehefin 2018

Diweddariadau i ddilyn

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 20 Rhag 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 21 Rhag 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Ysgol Brynaman

Dyddiad / amser: 21 Rhag 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 27 Rhag 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 28 Rhag 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Ysgol Brynaman

Dyddiad / amser: 28 Rhag 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 03 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 04 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Ysgol Brynaman

Dyddiad / amser: 04 Ion 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 10 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 11 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Ysgol Brynaman

Dyddiad / amser: 11 Ion 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 17 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 18 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Ysgol Brynaman

Dyddiad / amser: 18 Ion 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 24 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 25 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Ysgol Brynaman

Dyddiad / amser: 25 Ion 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 31 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 01 Chw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Ysgol Brynaman

Dyddiad / amser: 01 Chw 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 07 Chw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 08 Chw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Ysgol Brynaman

Dyddiad / amser: 08 Chw 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 14 Chw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 15 Chw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Ysgol Brynaman

Dyddiad / amser: 15 Chw 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 21 Chw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 22 Chw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Ysgol Brynaman

Dyddiad / amser: 22 Chw 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 28 Chw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 01 Maw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Ysgol Brynaman

Dyddiad / amser: 01 Maw 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 07 Maw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 08 Maw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Ysgol Brynaman

Dyddiad / amser: 08 Maw 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 14 Maw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 15 Maw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Ysgol Brynaman

Dyddiad / amser: 15 Maw 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Canolfan Y Mynnydd Du, Heol Cwmgarw.

Dyddiad / amser: 03 Ion 2019 - 18:00

Disgrifiad:

Cyfarfodydd PACT (Partneriaid a Chymunedau’n Cydweithio), Dydd Iau cyntaf bob mis.

Mae'r Heddlu a Chymunedau'n Cydweithio (PACT) yn rhoi'r cyfle i chi ddylanwadu ar yr hyn sy'n digwydd yn eich bro

Lleoliad: Canolfan Y Mynnydd Du, Heol Cwmgarw.

Dyddiad / amser: 07 Chw 2019 - 18:00

Disgrifiad:

Cyfarfodydd PACT (Partneriaid a Chymunedau’n Cydweithio), Dydd Iau cyntaf bob mis.

Mae'r Heddlu a Chymunedau'n Cydweithio (PACT) yn rhoi'r cyfle i chi ddylanwadu ar yr hyn sy'n digwydd yn eich bro

Lleoliad: Canolfan Y Mynnydd Du, Heol Cwmgarw.

Dyddiad / amser: 07 Maw 2019 - 18:00

Disgrifiad:

Cyfarfodydd PACT (Partneriaid a Chymunedau’n Cydweithio), Dydd Iau cyntaf bob mis.

Mae'r Heddlu a Chymunedau'n Cydweithio (PACT) yn rhoi'r cyfle i chi ddylanwadu ar yr hyn sy'n digwydd yn eich bro

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AmmanTowyNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Heol y Ffowndri
Rhydaman
Sir Gaerfyrddin
SA18 2LS

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 18:00 
Dydd Sadwrn a ddydd Sul: 09:00 - 17:00

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.