Rhingyll Kerry Scoberg

PC Stephen Morris

PCSO Nia Humphreys

PCSO Dayton Hughes

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Cwarter Bach

Dyddiad a gytunwyd: 07 Mehefin 2018

Gweithred

Mae'r rhai a fynychodd y cyfarfod PACT, 'bartneriaethau a Chymunedau Ynghyd' wedi penderfynu gwneud hyn yn flaenoriaeth. Maent yn ymwybodol bod rhai pobl yn ymgasglu ger y lloches ieuenctid yn Ystradowen ac yn gadael olion gwastraff o gyffuriau anghyfreithlon

Dywedodd PC Steve Morris y bydd y tîm plismona bro yn cynyddu patrolau yn yr ardal i gasglu gwybodaeth o'r gymuned ac yn targedi throseddau.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth a all ein helpu gyda'r flaenoriaeth hon, yna Rwy'n eich annog i gysylltu â mi yn uniongyrchol ar Stephen.Morris@dyfed-Powys.pnn.police.uk, gan adrodd drwy'r system 101 neu siarad â Crime Stoppers Wales ar 0800 555 111.

Diolch.

Diweddariadau

07 Mehefin 2018

Diweddariadau i ddilyn

Ardal leol: Cwarter Bach

Dyddiad a gytunwyd: 07 Mehefin 2018

Gweithred

Yr haf hwn, bydd yr heddlu’n targedu gyrwyr sy’n peryglu eu bywydau eu hun a bywydau eraill drwy yrru o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau.

Yr haf hwn, bydd yr heddlu  yn targedu gyrwyr sy'n peryglu eu bywydau a bywydau pobl eraill drwy yrru tra'u bod dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau

Mae'r rhai a fynychodd y cyfarfod PACT, 'bartneriaethau a Chymunedau Ynghyd' wedi penderfynu gwneud hyn yn flaenoriaeth. Maent yn ymwybodol bod yr ymgyrch yfed a gyrru genedlaethol ar fin dechrae, a thrwy wneud hyn yn flaenoriaeth, y dymuniad i'r tîm plismona bro dreulio amser yn hyrwyddo mesurau ataliol, drwy gynyddu ymweliadau trwyddedig, a defnyddio cyfryngau cymdeithasol i hysbysu pawb o'r Ymgyrch.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth a all ein helpu gyda'r flaenoriaeth hon, yna Rwy'n eich annog i gysylltu â mi yn uniongyrchol ar Stephen.Morris@dyfed-Powys.pnn.police.uk, drwy'r system 101 neu siarad â Crimestoppers Cymru ar 0800 555 111.

Diolch.

Ardal leol: Pwll Du, Y Mynnydd Du, Brynaman.

Dyddiad a gytunwyd: 07 Mehefin 2018

Gweithred

Roedd y cyfarfod wedi clywed adroddiadau bod llawer o sbwriel yn cael ei adael ym Mhwll Du, yn dilyn ymddygiad gwrth-gymdeithasol yno yn ystod y tywydd poeth.

Gofynnodd y cyfarfod am fwy o batrolau yn yr ardal er mwyn atal ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y dyfodol.

Cytunodd PC Steve Morris i gael y tîm plismona bro i wneud patrolau wedi'u targedu i'r ardal a delio'n gadarn ag unrhyw ymddygiad gwael.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth a all ein helpu gyda'r flaenoriaeth hon, yna Rwy'n eich annog i gysylltu â mi yn uniongyrchol ar Stephen.Morris@dyfed-Powys.pnn.police.uk, gan adrodd drwy'r system 101 neu siarad â Crime Stoppers Cymru ar 0800 555 111.

Diweddariadau

07 Mehefin 2018

Diweddariadau i ddilyn.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 28 Meh 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 29 Meh 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 05 Gor 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 06 Gor 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 12 Gor 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 13 Gor 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 19 Gor 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 20 Gor 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 26 Gor 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 27 Gor 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 02 Awst 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 03 Awst 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 09 Awst 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 10 Awst 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 16 Awst 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 17 Awst 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 23 Awst 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 24 Awst 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 30 Awst 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 31 Awst 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 06 Medi 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 07 Medi 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 13 Medi 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 14 Medi 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 20 Medi 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Canolfan Y Mynnydd Du, Heol Cwmgarw.

Dyddiad / amser: 05 Gor 2018 - 18:00

Disgrifiad:

Cyfarfodydd PACT (Partneriaid a Chymunedau’n Cydweithio), Dydd Iau cyntaf bob mis.

Mae'r Heddlu a Chymunedau'n Cydweithio (PACT) yn rhoi'r cyfle i chi ddylanwadu ar yr hyn sy'n digwydd yn eich bro

Lleoliad: Canolfan Y Mynnydd Du, Heol Cwmgarw.

Dyddiad / amser: 02 Awst 2018 - 18:00

Disgrifiad:

Cyfarfodydd PACT (Partneriaid a Chymunedau’n Cydweithio), Dydd Iau cyntaf bob mis.

Mae'r Heddlu a Chymunedau'n Cydweithio (PACT) yn rhoi'r cyfle i chi ddylanwadu ar yr hyn sy'n digwydd yn eich bro

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AmmanTowyNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Heol y Ffowndri
Rhydaman
Sir Gaerfyrddin
SA18 2LS

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 18:00 
Dydd Sadwrn a ddydd Sul: 09:00 - 17:00

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.