PCSO Nia Humphreys

PCSO Dayton Hughes

PCSO Claire Knight

PC John Hill

Arolygydd Bleddyn Jones

Rhingyll Melanie Jane Thomas

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 08 Ionawr 2020

Gweithred

Yn y cyfarfod PACT lleol, trafodwyd bod nifer o leoliadau ledled y ward lle y mae unigolion yn goryrru. Mae Heol Station a Heol Cwmgarw, Brynaman Uchaf, yn fan problemus, yn arbennig ger y drefn ffyrdd newydd.

Bydd gwiriadau cyflymder yn cael eu cynnal mewn lleoliadau gwahanol yn y ward yn ystod y mis.

Ardal leol: Quarter Bach

Dyddiad a gytunwyd: 08 Ionawr 2020

Gweithred

Mae’r Tîm Plismona Bro wedi gweithio’n galed â’r flaenoriaeth hon. Maen nhw wedi llawn gefnogi #AddewidPaul sef fideo addysgiadol a wnaed gan ddioddefydd trais sy’n gysylltiedig ag alcohol.

 hefyd bod patrolau amlwg wedi’u cynnal mewn lleoliadau ac ar amserau perthnasol. Mae gwiriadau trwyddedu’n cael eu cynnal yn rheolaidd yn yr adeiladau trwyddedig yn yr ardal.

Bellach, mae’r rhan fwyaf o adeiladau trwyddedig yn Nyffryn Aman yn rhan o’r cynllun Bihafio neu Cewch Eich Banio (BOBB) sydd wedi cael effaith arwyddocaol ar droseddau treisgar sy’n gysylltiedig ag alcohol.

Ardal leol: Cwarter Bach

Dyddiad a gytunwyd: 08 Ionawr 2020

Gweithred

Mae'r rhai a fynychodd y cyfarfod PACT, 'bartneriaethau a Chymunedau Ynghyd' wedi penderfynu gwneud hyn yn flaenoriaeth. Maent yn ymwybodol bod rhai pobl yn ymgasglu ger y lloches ieuenctid yn Ystradowen ac yn gadael olion gwastraff o gyffuriau anghyfreithlon

Dywedodd PC Huw Jenkins y bydd y tîm plismona bro yn cynyddu patrolau yn yr ardal i gasglu gwybodaeth o'r gymuned ac yn targedi throseddau.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth a all ein helpu gyda'r flaenoriaeth hon, yna Rwy'n eich annog i gysylltu â mi yn uniongyrchol ar Stephen.Morris@dyfed-Powys.pnn.police.uk, gan adrodd drwy'r system 101 neu siarad â Crime Stoppers Wales ar 0800 555 111.

Diolch.

Diweddariadau

07 Mehefin 2018

Diweddariadau i ddilyn

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 31 Ion 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 03 Chw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 07 Chw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 14 Chw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 17 Chw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 21 Chw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 28 Chw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 02 Maw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 06 Maw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 13 Maw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 16 Maw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 20 Maw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 27 Maw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 30 Maw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro

Lleoliad: Canolfan y Mynydd DU

Dyddiad / amser: 03 Ebr 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 13 Ebr 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ystradowen

Dyddiad / amser: 27 Ebr 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AmmanTowyNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Heol y Ffowndri
Rhydaman
Sir Gaerfyrddin
SA18 2LS

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 18:00 
Dydd Sadwrn a ddydd Sul: 09:00 - 17:00

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.