Rhingyll Kerry Scoberg

PCSO Nia Humphreys

PCSO Dayton Hughes

PC Huw Jenkins

PCSO Claire Knight

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Cwmamman

Dyddiad a gytunwyd: 05 Rhagfyr 2018

Gweithred

Mae troseddau sy’n gysylltiedig ag alcohol wedi gostwng yn y ward. Rydyn ni fel tîm yn bwriadu targedu unrhyw faterion sy’n digwydd dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yn rhagweithiol. Drwy gynnal patrolau amlwg o gwmpas mannau problemus yn y ward, rydyn ni’n gobeithio atal unrhyw faterion rhag digwydd. Mae Ymgyrch Santa (Diogel a Braf i Bawb) wedi’i lansio, a’r nod yw y bydd pobl yn cofleidio teimlad Ymgyrch SANTA ac yn gofalu am ei gilydd dros y Nadolig.

Ardal leol: Glanamman & Garnant

Dyddiad a gytunwyd: 05 Rhagfyr 2018

Gweithred

Roedd y cyfarfod yn teimlo y dylai’r heddlu asesu cyflymder traffig ar Heol Cwmaman, a Folland Glanaman. Hefyd tynnwyd ein sylw bod y croesfannau i gerddwyr yn cael eu camddefnyddio

Y rheswm am hyn yw eu bod yn teimlo ei fod yn beryglus a gofynnwyd pa un ai a oes modd gweithredu yn erbyn unrhyw un sy’n cael ei ddal.

Anogir unrhyw un sydd â gwybodaeth i gynorthwyo â’r flaenoriaeth hon i gysylltu â Ngorsaf Heddlu Rhydaman ar 101 neu anfon e-bost atom ar AmmanTowyNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk . Fel arall, mae’r Tîm Plismona Bro’n cynnal cymorthfeydd bît yn Ysgol y Bedol bob bore ddydd Iau rhwng 8.30 a 9.30 o’r gloch. Mae’r tîm plismona bro hefyd yn cynnal cyfarfodydd Cymunedau a Phartneriaid Gyda’i Gilydd (PACT) yng Ngwmaman.

Ceir manylion ynglŷn â’r cyfarfodydd hyn yn y tag ‘Digwyddiadau Lleol’ isod.

Ardal leol: Cwmaman

Dyddiad a gytunwyd: 05 Rhagfyr 2018

Gweithred

Bydd mwy o batrolau’n cael eu cynnal ar hyd Llwybr yr Afon a mannau problemus lleol er mwyn targedu ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ysbwriel. Bydd swyddogion yn ymdrin ag unrhyw droseddau.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 19 Rhag 2018 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 26 Rhag 2018 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 02 Ion 2019 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 09 Ion 2019 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 16 Ion 2019 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 23 Ion 2019 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 30 Ion 2019 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 06 Chw 2019 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 13 Chw 2019 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 20 Chw 2019 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 27 Chw 2019 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 06 Maw 2019 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 13 Maw 2019 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Neuadd Bro Ryan, Glanamman

Dyddiad / amser: 02 Ion 2019 - 19:00

Disgrifiad:

Cyfarfodydd PACT (Partneriaid a Chymunedau’n Cydweithio), ddydd Mercher cyntaf pob mis am 7pm.

Mae'r Heddlu a Chymunedau'n Cydweithio (PACT) yn rhoi'r cyfle i chi ddylanwadu ar yr hyn sy'n digwydd yn eich bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 06 Chw 2019 - 19:00

Disgrifiad:

Cyfarfodydd PACT (Partneriaid a Chymunedau’n Cydweithio), ddydd Mercher cyntaf pob mis am 7pm.

Mae'r Heddlu a Chymunedau'n Cydweithio (PACT) yn rhoi'r cyfle i chi ddylanwadu ar yr hyn sy'n digwydd yn eich bro.

Lleoliad: Neuadd Bro Ryan, Glanamman

Dyddiad / amser: 06 Maw 2019 - 19:00

Disgrifiad:

Cyfarfodydd PACT (Partneriaid a Chymunedau’n Cydweithio), ddydd Mercher cyntaf pob mis am 7pm.

Mae'r Heddlu a Chymunedau'n Cydweithio (PACT) yn rhoi'r cyfle i chi ddylanwadu ar yr hyn sy'n digwydd yn eich bro.

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AmmanTowyNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Heol y Ffowndri
Rhydaman
Sir Gaerfyrddin
SA18 2LS

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 18:00 
Dydd Sadwrn a ddydd Sul: 09:00 - 17:00

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.