PCSO Nia Humphreys

PCSO Dayton Hughes

PCSO Claire Knight

PC John Hill

Arolygydd Bleddyn Jones

Rhingyll Melanie Jane Thomas

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Glanamman & Garnant

Dyddiad a gytunwyd: 08 Ionawr 2020

Gweithred

Roedd y cyfarfod yn teimlo y dylai’r heddlu asesu cyflymder traffig ar Heol Cwmaman, a Folland Glanaman. Hefyd tynnwyd ein sylw bod y croesfannau i gerddwyr yn cael eu camddefnyddio

Y rheswm am hyn yw eu bod yn teimlo ei fod yn beryglus a gofynnwyd pa un ai a oes modd gweithredu yn erbyn unrhyw un sy’n cael ei ddal.

Anogir unrhyw un sydd â gwybodaeth i gynorthwyo â’r flaenoriaeth hon i gysylltu â Ngorsaf Heddlu Rhydaman ar 101 neu anfon e-bost atom ar AmmanTowyNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk . Fel arall, mae’r Tîm Plismona Bro’n cynnal cymorthfeydd bît yn Ysgol y Bedol bob bore ddydd Iau rhwng 8.30 a 9.30 o’r gloch. Mae’r tîm plismona bro hefyd yn cynnal cyfarfodydd Cymunedau a Phartneriaid Gyda’i Gilydd (PACT) yng Ngwmaman.

Ceir manylion ynglŷn â’r cyfarfodydd hyn yn y tag ‘Digwyddiadau Lleol’ isod.

Ardal leol: Cwmamman

Dyddiad a gytunwyd: 08 Ionawr 2020

Gweithred

Mae’r Tîm Plismona Bro wedi gweithio’n galed â’r flaenoriaeth hon. Maen nhw wedi llawn gefnogi #AddewidPaul sef fideo addysgiadol a wnaed gan ddioddefydd trais sy’n gysylltiedig ag alcohol.

hefyd bod patrolau amlwg wedi’u cynnal mewn lleoliadau ac ar amserau perthnasol. Mae gwiriadau trwyddedu’n cael eu cynnal yn rheolaidd yn yr adeiladau trwyddedig yn yr ardal.

Bellach, mae’r rhan fwyaf o adeiladau trwyddedig yn Nyffryn Aman yn rhan o’r cynllun Bihafio neu Cewch Eich Banio (BOBB) sydd wedi cael effaith arwyddocaol ar droseddau treisgar sy’n gysylltiedig ag alcohol.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 30 Ion 2020 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 06 Chw 2020 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 13 Chw 2020 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 20 Chw 2020 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 27 Chw 2020 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 05 Maw 2020 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 12 Maw 2020 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 19 Maw 2020 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 26 Maw 2020 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 02 Ebr 2020 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 09 Ebr 2020 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 16 Ebr 2020 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 23 Ebr 2020 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 05 Chw 2020 - 19:00

Disgrifiad:

Cyfarfodydd PACT (Partneriaid a Chymunedau’n Cydweithio), ddydd Mercher cyntaf pob mis am 7pm.

Mae'r Heddlu a Chymunedau'n Cydweithio (PACT) yn rhoi'r cyfle i chi ddylanwadu ar yr hyn sy'n digwydd yn eich bro.

Lleoliad: Neuadd Bro Ryan, Glanamman

Dyddiad / amser: 04 Maw 2020 - 19:00

Disgrifiad:

Cyfarfodydd PACT (Partneriaid a Chymunedau’n Cydweithio), ddydd Mercher cyntaf pob mis am 7pm.

Mae'r Heddlu a Chymunedau'n Cydweithio (PACT) yn rhoi'r cyfle i chi ddylanwadu ar yr hyn sy'n digwydd yn eich bro.

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AmmanTowyNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Heol y Ffowndri
Rhydaman
Sir Gaerfyrddin
SA18 2LS

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 18:00 
Dydd Sadwrn a ddydd Sul: 09:00 - 17:00

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.