PCSO Stephen Griffiths

PCSO Louise Lewis

PCSO Donovan Kerr

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: LLanymddyfri a Llangadog

Dyddiad a gytunwyd: 31 Awst 2016

Diweddariadau

06 Gorffennaf 2017

Ardal leol: Crychan Forest and Myddfai

Dyddiad a gytunwyd: 01 Gorffennaf 2016

Gweithred

marchogaeth Gwrthgymdeithasol o sgrialwyr a beiciau cwad yng Nghoedwig Crychan.

Goryrru adroddiadau a perygl i gerddwyr gyda grwpiau mawr o sgrialwyr mynd trwy bentref Myddfai.

Gweithredu: ASBIS 2643

Patrolau penwythnos yn cael ei wneud drwy Goedwig Crychan a'r ffyrdd o amgylch Myddfai. Gwelededd uchel wrth fynedfa'r Halfway i'r Goedwig.

Mae cyfathrebu rheolaidd gyda'r Gymdeithas Coedwig Crychan a NRW.

Os bydd unrhyw aelod o'r cyhoedd yn cael gweld un o ymddygiad gwrth-gymdeithasol o sgrialwyr o beiciau cwad os gwelwch yn dda yn cymryd sylw o'r cofrestriad ac e-bost: Helen.fender@dyfed-Powys.pnn.police.uk

Diweddariadau

05 Gorffennaf 2017

Ardal leol: Llanymddyfri

Dyddiad a gytunwyd: 06 Mehefin 2016

Gweithred

Yn y Cyfarfod Cyngor Myddfai ar 9 Mai 2016 eu bod yn codi mater y ceir sydd wedi parcio ar gyffordd Myddfai Road / Heol y Bont a'r A40. Roeddent wedi ysgrifennu at SWTRA o'r blaen ond nid oedd ganddi ymrwymiad i gael y broblem ei datrys.

Maent yn gofyn a fyddai modd PCSO 8113 adolygu'r sefyllfa oherwydd materion mynediad ac roeddent yn teimlo ei bod yn hynod o beryglus oherwydd lorïau mawr defnyddio'r ffordd hefyd.

Diweddariadau

05 Gorffennaf 2017

Ardal leol: Llandeilo/ Fairfach

Dyddiad a gytunwyd: 12 Mawrth 2019

Gweithred

Gyda'r cynnydd mewn traffig yn y bore a'r prynhawn oherwydd yr ysgol newydd, Bro Dinefwr, mae angen cadw'r ffordd yn glir o gerbyd wedi'i barcio'n anghyfreithlon gan achosi rhwystr diangen. Bydd Castell-nedd Port Talbot yn monitro ac yn cyhoeddi taflenni cyngor a hefyd yn cysylltu â wardeiniaid y Cyngor

Ardal leol: Llandeilo

Dyddiad a gytunwyd: 12 Mawrth 2019

Gweithred

Gyda'r broblem barhaus o ddwyn beiciau cwad, bydd Castell-nedd Port Talbot yn cysylltu â'r tîm troseddau gwledig i helpu gyda chyngor ar atal troseddau ac ati

Ardal leol: Felingwm/ Abergorlech

Dyddiad a gytunwyd: 12 Mawrth 2019

Gweithred

Yn dilyn cwynion a gafwyd o gyfarfodydd y Cyngor, bydd Llandeilo NPT yn dangos presenoldeb yn yr ardal ac yn cysylltu â'r byrddau ac yn mynd yn ddiogel

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Canol y Dref

Dyddiad / amser: 31 Ion 2020 - 20:02

Disgrifiad:

Lleoliad: Llangadog (yn swyddfa’r post)

Dyddiad / amser: 05 Chw 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis

Lleoliad: Rhandirmwyn (yn y siop)

Dyddiad / amser: 05 Chw 2020 - 14:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis.

Lleoliad: Cynghordy (tu allan i’r ysgol)

Dyddiad / amser: 05 Chw 2020 - 15:30

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis.

Lleoliad: Canol y Dref

Dyddiad / amser: 07 Chw 2020 - 20:02

Disgrifiad:

Lleoliad: Chapel Hall

Dyddiad / amser: 12 Chw 2020 - 18:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canol y Dref

Dyddiad / amser: 14 Chw 2020 - 20:02

Disgrifiad:

Lleoliad: Llangadog (yn swyddfa’r post)

Dyddiad / amser: 19 Chw 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis

Lleoliad: Rhandirmwyn (yn y siop)

Dyddiad / amser: 19 Chw 2020 - 14:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis.

Lleoliad: Cynghordy (tu allan i’r ysgol)

Dyddiad / amser: 19 Chw 2020 - 15:30

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis.

Lleoliad: Cilycwm (y tu allan i’r Eglwys)

Dyddiad / amser: 20 Chw 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis

Lleoliad: Canol y Dref

Dyddiad / amser: 21 Chw 2020 - 20:02

Disgrifiad:

Lleoliad: Canol y Dref

Dyddiad / amser: 28 Chw 2020 - 20:02

Disgrifiad:

Lleoliad: Llangadog (yn swyddfa’r post)

Dyddiad / amser: 04 Maw 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis

Lleoliad: Rhandirmwyn (yn y siop)

Dyddiad / amser: 04 Maw 2020 - 14:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis.

Lleoliad: Cynghordy (tu allan i’r ysgol)

Dyddiad / amser: 04 Maw 2020 - 15:30

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis.

Lleoliad: Canol y Dref

Dyddiad / amser: 06 Maw 2020 - 20:02

Disgrifiad:

Lleoliad: Chapel Hall

Dyddiad / amser: 11 Maw 2020 - 18:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canol y Dref

Dyddiad / amser: 13 Maw 2020 - 20:02

Disgrifiad:

Lleoliad: Llangadog (yn swyddfa’r post)

Dyddiad / amser: 18 Maw 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis

Lleoliad: Rhandirmwyn (yn y siop)

Dyddiad / amser: 18 Maw 2020 - 14:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis.

Lleoliad: Cynghordy (tu allan i’r ysgol)

Dyddiad / amser: 18 Maw 2020 - 15:30

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis.

Lleoliad: Cilycwm (y tu allan i’r Eglwys)

Dyddiad / amser: 19 Maw 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis

Lleoliad: Canol y Dref

Dyddiad / amser: 20 Maw 2020 - 20:02

Disgrifiad:

Lleoliad: Canol y Dref

Dyddiad / amser: 27 Maw 2020 - 20:02

Disgrifiad:

Lleoliad: Canol y Dref

Dyddiad / amser: 03 Ebr 2020 - 20:02

Disgrifiad:

Lleoliad: Canol y Dref

Dyddiad / amser: 10 Ebr 2020 - 20:02

Disgrifiad:

Lleoliad: Canol y Dref

Dyddiad / amser: 17 Ebr 2020 - 20:02

Disgrifiad:

Lleoliad: Canol y Dref

Dyddiad / amser: 24 Ebr 2020 - 20:02

Disgrifiad:

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Llanymddyfri YMCA

Dyddiad / amser: 03 Chw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Myddfai Community Centre

Dyddiad / amser: 03 Chw 2020 - 19:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Myddfai

Dyddiad / amser: 03 Chw 2020 - 19:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Llanwrda Community Centre

Dyddiad / amser: 03 Chw 2020 - 20:43

Disgrifiad:

19/10/2016 - Attended by PCSO 8045

Report for the meeting - PCSO 8113 is going to start a monthly surgery in Llanwrda.

PCSO 8113 is organising a Dementia Friendly session for Llanwrda following a request from Maria at the corner shop. Date has been set for Wednesday 23rd November at 6pm in the Community Centre.

No issues reported from the council.

Lleoliad: Llangadog

Dyddiad / amser: 04 Chw 2020 - 19:30

Disgrifiad:

Lleoliad: Town Hall

Dyddiad / amser: 17 Chw 2020 - 19:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Llansawel Community Centre

Dyddiad / amser: 20 Chw 2020 - 21:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Bethel Chapel

Dyddiad / amser: 23 Chw 2020 - 19:51

Disgrifiad:

Lleoliad: YMCA LLanymddyfri

Dyddiad / amser: 27 Chw 2020 - 19:30

Disgrifiad:

Lleoliad: Llanymddyfri YMCA

Dyddiad / amser: 02 Maw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Myddfai Community Centre

Dyddiad / amser: 02 Maw 2020 - 19:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Myddfai

Dyddiad / amser: 02 Maw 2020 - 19:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Llanwrda Community Centre

Dyddiad / amser: 02 Maw 2020 - 20:43

Disgrifiad:

19/10/2016 - Attended by PCSO 8045

Report for the meeting - PCSO 8113 is going to start a monthly surgery in Llanwrda.

PCSO 8113 is organising a Dementia Friendly session for Llanwrda following a request from Maria at the corner shop. Date has been set for Wednesday 23rd November at 6pm in the Community Centre.

No issues reported from the council.

Lleoliad: Llangadog

Dyddiad / amser: 03 Maw 2020 - 19:30

Disgrifiad:

Lleoliad: Town Hall

Dyddiad / amser: 16 Maw 2020 - 19:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Cil-y-Cwm

Dyddiad / amser: 17 Maw 2020 - 19:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Llansawel Community Centre

Dyddiad / amser: 19 Maw 2020 - 21:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Bethel Chapel

Dyddiad / amser: 23 Maw 2020 - 19:51

Disgrifiad:

Lleoliad: YMCA LLanymddyfri

Dyddiad / amser: 26 Maw 2020 - 19:30

Disgrifiad:

Lleoliad: Bethel Chapel

Dyddiad / amser: 23 Ebr 2020 - 19:51

Disgrifiad:

Digwyddiadau

Lleoliad: The YMCA, Llandovery

Dyddiad / amser: 03 Chw 2020 - 15:49

Disgrifiad:

Lleoliad: The YMCA, Llandovery

Dyddiad / amser: 02 Maw 2020 - 15:49

Disgrifiad:

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Dementia Friendly Town, Llandovery

Crynodeb:

Register for Community Messaging

Manylion:

 

Crynodeb:

Registration for Pegasus Scheme

Manylion:

 

Crynodeb:

Support for Carer's

Crynodeb:

Request for Maes-y-Coleg, Llandovery

Manylion:

 

Crynodeb:

Farm Watch scheme

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AmmanTowyNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

17/18 Heol Caerfyrddin
Llandeilo
Sir Gaerfyrddin
SA19 6AN

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Coedlan Tywi
Llanymddyfri
Sir Gaerfyrddin
SA20 0EH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.