PCSO Stephen Griffiths

PCSO Roger Anthony

PCSO Louise Lewis

PCSO Helen Fender

Rhingyll Andrew Williams

PCSO Donovan Kerr

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Carmel

Dyddiad a gytunwyd: 11 Ionawr 2016

Gweithred

Gwiriadau cyfymder

Ardal leol: Talley

Dyddiad a gytunwyd: 09 Mawrth 2016

Gweithred

Cwynion yngylch a cyflymder cerbydau yn Talley enwedig yn agos i'r ysgol.

Ardal leol: Fairfach

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2016

Gweithred

Materion traffig ynglyn ar ysgol newydd - Bro Dinefwr

Ardal leol: LLanymddyfri a Llangadog

Dyddiad a gytunwyd: 31 Awst 2016

Diweddariadau

06 Gorffennaf 2017

Ardal leol: Crychan Forest and Myddfai

Dyddiad a gytunwyd: 01 Gorffennaf 2016

Gweithred

marchogaeth Gwrthgymdeithasol o sgrialwyr a beiciau cwad yng Nghoedwig Crychan.

Goryrru adroddiadau a perygl i gerddwyr gyda grwpiau mawr o sgrialwyr mynd trwy bentref Myddfai.

Gweithredu: ASBIS 2643

Patrolau penwythnos yn cael ei wneud drwy Goedwig Crychan a'r ffyrdd o amgylch Myddfai. Gwelededd uchel wrth fynedfa'r Halfway i'r Goedwig.

Mae cyfathrebu rheolaidd gyda'r Gymdeithas Coedwig Crychan a NRW.

Os bydd unrhyw aelod o'r cyhoedd yn cael gweld un o ymddygiad gwrth-gymdeithasol o sgrialwyr o beiciau cwad os gwelwch yn dda yn cymryd sylw o'r cofrestriad ac e-bost: Helen.fender@dyfed-Powys.pnn.police.uk

Diweddariadau

05 Gorffennaf 2017

Ardal leol: Llanymddyfri

Dyddiad a gytunwyd: 06 Mehefin 2016

Gweithred

Yn y Cyfarfod Cyngor Myddfai ar 9 Mai 2016 eu bod yn codi mater y ceir sydd wedi parcio ar gyffordd Myddfai Road / Heol y Bont a'r A40. Roeddent wedi ysgrifennu at SWTRA o'r blaen ond nid oedd ganddi ymrwymiad i gael y broblem ei datrys.

Maent yn gofyn a fyddai modd PCSO 8113 adolygu'r sefyllfa oherwydd materion mynediad ac roeddent yn teimlo ei bod yn hynod o beryglus oherwydd lorïau mawr defnyddio'r ffordd hefyd.

Diweddariadau

05 Gorffennaf 2017

Ardal leol: Nantgaredig

Dyddiad a gytunwyd: 01 Hydref 2016

Gweithred

Cynyddu patrolau oherwydd adroddiad cynyddol o ddifrod -

Ardal leol: Dryswyn

Dyddiad a gytunwyd: 03 Hydref 2016

Gweithred

Cerbydau goryrru ar Sgwar Dryslwyn

Ardal leol: Ardal Llandeilo

Dyddiad a gytunwyd: 16 Mawrth 2017

Gweithred

.

Ardal leol: Llandeilo

Dyddiad a gytunwyd: 29 Mehefin 2017

Gweithred

.

Ardal leol: Llandeilo

Dyddiad a gytunwyd: 29 Mehefin 2017

Ardal leol: Talley

Dyddiad a gytunwyd: 03 Rhagfyr 2017

Gweithred

Cwynion a dderbyiwd am cerbydau goryrru yn Talley

Ardal leol: Dre Llandeilo

Dyddiad a gytunwyd: 03 Rhagfyr 2017

Gweithred

Cwynion a dderbyniwd am problemau parcio yn dre Llaneilo.

Digwyddiadau Lleol

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Town Hall

Dyddiad / amser: 17 Rhag 2018 - 19:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Llansawel Community Centre

Dyddiad / amser: 20 Rhag 2018 - 21:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Bethel Chapel

Dyddiad / amser: 22 Rhag 2018 - 19:51

Disgrifiad:

Lleoliad: YMCA LLanymddyfri

Dyddiad / amser: 27 Rhag 2018 - 19:30

Disgrifiad:

Lleoliad: Llangadog

Dyddiad / amser: 01 Ion 2019 - 19:30

Disgrifiad:

Lleoliad: Llanymddyfri YMCA

Dyddiad / amser: 07 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Myddfai Community Centre

Dyddiad / amser: 07 Ion 2019 - 19:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Myddfai

Dyddiad / amser: 07 Ion 2019 - 19:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Llanwrda Community Centre

Dyddiad / amser: 07 Ion 2019 - 20:43

Disgrifiad:

19/10/2016 - Attended by PCSO 8045

Report for the meeting - PCSO 8113 is going to start a monthly surgery in Llanwrda.

PCSO 8113 is organising a Dementia Friendly session for Llanwrda following a request from Maria at the corner shop. Date has been set for Wednesday 23rd November at 6pm in the Community Centre.

No issues reported from the council.

Lleoliad: Cil-y-Cwm

Dyddiad / amser: 15 Ion 2019 - 19:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Llansawel Community Centre

Dyddiad / amser: 17 Ion 2019 - 21:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Town Hall

Dyddiad / amser: 21 Ion 2019 - 19:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Bethel Chapel

Dyddiad / amser: 22 Ion 2019 - 19:51

Disgrifiad:

Lleoliad: YMCA LLanymddyfri

Dyddiad / amser: 24 Ion 2019 - 19:30

Disgrifiad:

Lleoliad: Llanymddyfri YMCA

Dyddiad / amser: 04 Chw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Myddfai Community Centre

Dyddiad / amser: 04 Chw 2019 - 19:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Myddfai

Dyddiad / amser: 04 Chw 2019 - 19:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Llanwrda Community Centre

Dyddiad / amser: 04 Chw 2019 - 20:43

Disgrifiad:

19/10/2016 - Attended by PCSO 8045

Report for the meeting - PCSO 8113 is going to start a monthly surgery in Llanwrda.

PCSO 8113 is organising a Dementia Friendly session for Llanwrda following a request from Maria at the corner shop. Date has been set for Wednesday 23rd November at 6pm in the Community Centre.

No issues reported from the council.

Lleoliad: Llangadog

Dyddiad / amser: 05 Chw 2019 - 19:30

Disgrifiad:

Lleoliad: Town Hall

Dyddiad / amser: 18 Chw 2019 - 19:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Llansawel Community Centre

Dyddiad / amser: 21 Chw 2019 - 21:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Bethel Chapel

Dyddiad / amser: 22 Chw 2019 - 19:51

Disgrifiad:

Lleoliad: YMCA LLanymddyfri

Dyddiad / amser: 28 Chw 2019 - 19:30

Disgrifiad:

Lleoliad: Llanymddyfri YMCA

Dyddiad / amser: 04 Maw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Myddfai Community Centre

Dyddiad / amser: 04 Maw 2019 - 19:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Myddfai

Dyddiad / amser: 04 Maw 2019 - 19:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Llanwrda Community Centre

Dyddiad / amser: 04 Maw 2019 - 20:43

Disgrifiad:

19/10/2016 - Attended by PCSO 8045

Report for the meeting - PCSO 8113 is going to start a monthly surgery in Llanwrda.

PCSO 8113 is organising a Dementia Friendly session for Llanwrda following a request from Maria at the corner shop. Date has been set for Wednesday 23rd November at 6pm in the Community Centre.

No issues reported from the council.

Lleoliad: Llangadog

Dyddiad / amser: 05 Maw 2019 - 19:30

Disgrifiad:

Cymorthfeydd

Lleoliad: Llangadog (yn swyddfa’r post)

Dyddiad / amser: 19 Rhag 2018 - 10:30

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis

Lleoliad: Rhandirmwyn (yn y siop)

Dyddiad / amser: 19 Rhag 2018 - 14:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis.

Lleoliad: Cynghordy (tu allan i’r ysgol)

Dyddiad / amser: 19 Rhag 2018 - 15:30

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis.

Lleoliad: Cilycwm (y tu allan i’r Eglwys)

Dyddiad / amser: 20 Rhag 2018 - 10:30

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis

Lleoliad: Canol y Dref

Dyddiad / amser: 21 Rhag 2018 - 20:02

Disgrifiad:

Lleoliad: Neuadd Capel Brechfa

Dyddiad / amser: 27 Rhag 2018 - 10:30

Disgrifiad:

Cwrdd ar Heddlu - amffurfiol

Lleoliad: Canol y Dref

Dyddiad / amser: 28 Rhag 2018 - 20:02

Disgrifiad:

Lleoliad: Llangadog (yn swyddfa’r post)

Dyddiad / amser: 02 Ion 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis

Lleoliad: Rhandirmwyn (yn y siop)

Dyddiad / amser: 02 Ion 2019 - 14:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis.

Lleoliad: Cynghordy (tu allan i’r ysgol)

Dyddiad / amser: 02 Ion 2019 - 15:30

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis.

Lleoliad: Canol y Dref

Dyddiad / amser: 04 Ion 2019 - 20:02

Disgrifiad:

Lleoliad: Chapel Hall

Dyddiad / amser: 09 Ion 2019 - 18:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canol y Dref

Dyddiad / amser: 11 Ion 2019 - 20:02

Disgrifiad:

Lleoliad: Llangadog (yn swyddfa’r post)

Dyddiad / amser: 16 Ion 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis

Lleoliad: Rhandirmwyn (yn y siop)

Dyddiad / amser: 16 Ion 2019 - 14:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis.

Lleoliad: Cynghordy (tu allan i’r ysgol)

Dyddiad / amser: 16 Ion 2019 - 15:30

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis.

Lleoliad: Cilycwm (y tu allan i’r Eglwys)

Dyddiad / amser: 17 Ion 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis

Lleoliad: Neuadd Capel Brechfa

Dyddiad / amser: 17 Ion 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cwrdd ar Heddlu - amffurfiol

Lleoliad: Canol y Dref

Dyddiad / amser: 18 Ion 2019 - 20:02

Disgrifiad:

Lleoliad: Canol y Dref

Dyddiad / amser: 25 Ion 2019 - 20:02

Disgrifiad:

Lleoliad: Canol y Dref

Dyddiad / amser: 01 Chw 2019 - 20:02

Disgrifiad:

Lleoliad: Llangadog (yn swyddfa’r post)

Dyddiad / amser: 06 Chw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis

Lleoliad: Rhandirmwyn (yn y siop)

Dyddiad / amser: 06 Chw 2019 - 14:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis.

Lleoliad: Cynghordy (tu allan i’r ysgol)

Dyddiad / amser: 06 Chw 2019 - 15:30

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis.

Lleoliad: Neuadd Capel Brechfa

Dyddiad / amser: 07 Chw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cwrdd ar Heddlu - amffurfiol

Lleoliad: Canol y Dref

Dyddiad / amser: 08 Chw 2019 - 20:02

Disgrifiad:

Lleoliad: Chapel Hall

Dyddiad / amser: 13 Chw 2019 - 18:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canol y Dref

Dyddiad / amser: 15 Chw 2019 - 20:02

Disgrifiad:

Lleoliad: Llangadog (yn swyddfa’r post)

Dyddiad / amser: 20 Chw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis

Lleoliad: Rhandirmwyn (yn y siop)

Dyddiad / amser: 20 Chw 2019 - 14:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis.

Lleoliad: Cynghordy (tu allan i’r ysgol)

Dyddiad / amser: 20 Chw 2019 - 15:30

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis.

Lleoliad: Cilycwm (y tu allan i’r Eglwys)

Dyddiad / amser: 21 Chw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis

Lleoliad: Canol y Dref

Dyddiad / amser: 22 Chw 2019 - 20:02

Disgrifiad:

Lleoliad: Neuadd Capel Brechfa

Dyddiad / amser: 28 Chw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cwrdd ar Heddlu - amffurfiol

Lleoliad: Canol y Dref

Dyddiad / amser: 01 Maw 2019 - 20:02

Disgrifiad:

Lleoliad: Llangadog (yn swyddfa’r post)

Dyddiad / amser: 06 Maw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis

Lleoliad: Rhandirmwyn (yn y siop)

Dyddiad / amser: 06 Maw 2019 - 14:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis.

Lleoliad: Cynghordy (tu allan i’r ysgol)

Dyddiad / amser: 06 Maw 2019 - 15:30

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ymhob mis.

Lleoliad: Canol y Dref

Dyddiad / amser: 08 Maw 2019 - 20:02

Disgrifiad:

Lleoliad: Chapel Hall

Dyddiad / amser: 13 Maw 2019 - 18:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canol y Dref

Dyddiad / amser: 15 Maw 2019 - 20:02

Disgrifiad:

Digwyddiadau

Lleoliad: The YMCA, Llandovery

Dyddiad / amser: 07 Ion 2019 - 15:49

Disgrifiad:

Lleoliad: The YMCA, Llandovery

Dyddiad / amser: 04 Chw 2019 - 15:49

Disgrifiad:

Lleoliad: The YMCA, Llandovery

Dyddiad / amser: 04 Maw 2019 - 15:49

Disgrifiad:

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Dementia Friendly Town, Llandovery

Crynodeb:

Register for Community Messaging

Manylion:

 

Crynodeb:

Registration for Pegasus Scheme

Manylion:

 

Crynodeb:

Support for Carer's

Crynodeb:

Request for Maes-y-Coleg, Llandovery

Manylion:

 

Crynodeb:

Farm Watch scheme

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AmmanTowyNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

17/18 Heol Caerfyrddin
Llandeilo
Sir Gaerfyrddin
SA19 6AN

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Coedlan Tywi
Llanymddyfri
Sir Gaerfyrddin
SA20 0EH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.