Rhingyll Kerry Scoberg

PC John Hill

PCSO Ian Morgan

PCSO Ryan Howells

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Llandybïe, Tycroes, Capel Hendre, Saron a Phenybanc

Dyddiad a gytunwyd: 01 Chwefror 2018

Gweithred

Roedd preswylwyr a chynghorwyr ardaloedd Llandybïe, Penybanc, Tycroes, Capel Hendre a Saron yn bresennol yng nghyfarfod PACT y mis hwn a gynhaliwyd yn neuadd goffa Llandybïe ar 1 Chwefror

 

 1.           Targedu ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ardal Llandybïe, gan gynnwys Gorsaf Drenau Llandybïe, prif stand rygbi Llandybïe a chae Glyn Glas oddi ar Ffordd Blaenau, Llandybïe, yn arbennig yn ystod cyfnod Calan Gaeaf.

 

2.            Cynnal patrolau rheolaidd yn ardal chwarel Cilyrychen er mwyn atal unrhyw un rhag defnyddio’r ardal er mwyn difyrrwch.

 

3.            Targedu cerbydau sy’n goryrru wrth deithio ar hyd heol Tycroes tuag at Ffordd y Felin a cherbydau sy’n parcio ar brif sgwâr Tycroes, gan ganolbwyntio ar balmentydd sy’n cael eu rhwystro y tu allan i’r fferyllfa a’r feddygfa.

Diweddariadau

02 Chwefror 2018

Mae swyddogion wedi cynnal patrolau amlwg yn Llandybïe, Tycroes, Capel Hendre, Saron, Penybanc a’r cyffiniau dros y mis diwethaf.  

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Ysgol Gynradd Llandybie

Dyddiad / amser: 23 Maw 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener. (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Swyddfa Gymunedol, 2 Banc Y Ddraenen, Capel Hendre

Dyddiad / amser: 28 Maw 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: 'Ocean Blue Fish Bar', Tycroes

Dyddiad / amser: 28 Maw 2018 - 15:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob brynhawn Dydd Mercher.

Lleoliad: Ysgol Gynradd Llandybie

Dyddiad / amser: 30 Maw 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener. (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Swyddfa Gymunedol, 2 Banc Y Ddraenen, Capel Hendre

Dyddiad / amser: 04 Ebr 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: 'Ocean Blue Fish Bar', Tycroes

Dyddiad / amser: 04 Ebr 2018 - 15:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob brynhawn Dydd Mercher.

Lleoliad: Ysgol Gynradd Llandybie

Dyddiad / amser: 06 Ebr 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener. (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Swyddfa Gymunedol, 2 Banc Y Ddraenen, Capel Hendre

Dyddiad / amser: 11 Ebr 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: 'Ocean Blue Fish Bar', Tycroes

Dyddiad / amser: 11 Ebr 2018 - 15:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob brynhawn Dydd Mercher.

Lleoliad: Ysgol Gynradd Llandybie

Dyddiad / amser: 13 Ebr 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener. (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Swyddfa Gymunedol, 2 Banc Y Ddraenen, Capel Hendre

Dyddiad / amser: 18 Ebr 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: 'Ocean Blue Fish Bar', Tycroes

Dyddiad / amser: 18 Ebr 2018 - 15:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob brynhawn Dydd Mercher.

Lleoliad: Ysgol Gynradd Llandybie

Dyddiad / amser: 20 Ebr 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener. (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Swyddfa Gymunedol, 2 Banc Y Ddraenen, Capel Hendre

Dyddiad / amser: 25 Ebr 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: 'Ocean Blue Fish Bar', Tycroes

Dyddiad / amser: 25 Ebr 2018 - 15:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob brynhawn Dydd Mercher.

Lleoliad: Ysgol Gynradd Llandybie

Dyddiad / amser: 27 Ebr 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener. (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Swyddfa Gymunedol, 2 Banc Y Ddraenen, Capel Hendre

Dyddiad / amser: 02 Mai 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: 'Ocean Blue Fish Bar', Tycroes

Dyddiad / amser: 02 Mai 2018 - 15:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob brynhawn Dydd Mercher.

Lleoliad: Ysgol Gynradd Llandybie

Dyddiad / amser: 04 Mai 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener. (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Swyddfa Gymunedol, 2 Banc Y Ddraenen, Capel Hendre

Dyddiad / amser: 09 Mai 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: 'Ocean Blue Fish Bar', Tycroes

Dyddiad / amser: 09 Mai 2018 - 15:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob brynhawn Dydd Mercher.

Lleoliad: Ysgol Gynradd Llandybie

Dyddiad / amser: 11 Mai 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener. (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Swyddfa Gymunedol, 2 Banc Y Ddraenen, Capel Hendre

Dyddiad / amser: 16 Mai 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: 'Ocean Blue Fish Bar', Tycroes

Dyddiad / amser: 16 Mai 2018 - 15:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob brynhawn Dydd Mercher.

Lleoliad: Ysgol Gynradd Llandybie

Dyddiad / amser: 18 Mai 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener. (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Swyddfa Gymunedol, 2 Banc Y Ddraenen, Capel Hendre

Dyddiad / amser: 23 Mai 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: 'Ocean Blue Fish Bar', Tycroes

Dyddiad / amser: 23 Mai 2018 - 15:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob brynhawn Dydd Mercher.

Lleoliad: Ysgol Gynradd Llandybie

Dyddiad / amser: 25 Mai 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener. (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Swyddfa Gymunedol, 2 Banc Y Ddraenen, Capel Hendre

Dyddiad / amser: 30 Mai 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: 'Ocean Blue Fish Bar', Tycroes

Dyddiad / amser: 30 Mai 2018 - 15:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob brynhawn Dydd Mercher.

Lleoliad: Ysgol Gynradd Llandybie

Dyddiad / amser: 01 Meh 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener. (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Swyddfa Gymunedol, 2 Banc Y Ddraenen, Capel Hendre

Dyddiad / amser: 06 Meh 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: 'Ocean Blue Fish Bar', Tycroes

Dyddiad / amser: 06 Meh 2018 - 15:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob brynhawn Dydd Mercher.

Lleoliad: Ysgol Gynradd Llandybie

Dyddiad / amser: 08 Meh 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener. (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Swyddfa Gymunedol, 2 Banc Y Ddraenen, Capel Hendre

Dyddiad / amser: 13 Meh 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: 'Ocean Blue Fish Bar', Tycroes

Dyddiad / amser: 13 Meh 2018 - 15:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob brynhawn Dydd Mercher.

Lleoliad: Ysgol Gynradd Llandybie

Dyddiad / amser: 15 Meh 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener. (Ar wahan y gwyliau)

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Neuadd Goffa Llandybie

Dyddiad / amser: 04 Ebr 2018 - 18:30

Disgrifiad:

Cyfarfodydd PACT (Partneriaid a Chymunedau’n Cydweithio) ar ddydd Mercher cyntaf pob mis.

Lleoliad: Neuadd Goffa Llandybie

Dyddiad / amser: 02 Mai 2018 - 18:30

Disgrifiad:

Cyfarfodydd PACT (Partneriaid a Chymunedau’n Cydweithio) ar ddydd Mercher cyntaf pob mis.

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

To discuss issues and decide priorities.

Manylion:

Croeso I pawb I ddod I cyfarfod PACT mis Hydref yn Neuadd Llandybie ar dydd Iau y 5ed o Hydref 2017 am 18.30awr.

 

 

All welcome to the PACT meeting to be held in Llandybie Hall on Thursday October 5th 2017 at 18.30hrs.

Crynodeb:

Hidden dangers of Quarries

Manylion:

Mae’r swyddog Tîm Plismona Bro lleol Sarah Yelland-Davies 141 wedi bod yn gweithio’n agos â’r rheolwr chwarel lleol Andrew Sainty.

 

Mae Mr Sainty o gwmni Lafarge Tarmac yn gweithio o chwarel Cilyrychen yn Llandybïe ac mae’n awyddus i roi cyngor diogelwch sy’n rhybuddio pobl am beryglon mynd i mewn i’r chwarel preifat.

 

Cyhoeddwyd y cyngor canlynol! 

 

Arhoswch yn ddiogel – cadwch allan o eiddo preifat

 

Mae swyddogion heddlu yn Rhydaman yn annog pobl i beidio â mynd i mewn i Chwarel Cilyrychen yn Llandybïe ac yn eu hatgoffa am y peryglon a’r risgiau.

 

Bu sawl marwolaeth proffil uchel mewn blynyddoedd diweddar.

 

Pobl ifanc a rhai yn eu harddegau sydd fwyaf mewn perygl o foddi mewn dŵr dwfn oer, syrthio i lawr wynebau serth a chael eu claddu mewn hen bentyrrau tywod neu mewn sugndywod. Mae’r heddlu’n annog pobl ifanc i ystyried goblygiadau’r hyn y gallent ei ystyried yn damaid bach o hwyl ddiniwed.

 

Eiddo preifat yw Chwarel Cilyrychen yn Llandybïe, ac ni chaiff y cyhoedd fynediad.

 

Dywedodd Andrew Sainty, Rheolwr Chwarel yn Lafarge Tarmac, “Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ofyn i rieni pobl ifainc i ystyried ble mae eu plant gyda’r hwyr, ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau, yn arbennig yn ystod tywydd poeth, pan mae plant eisiau chwarae mewn dŵr.” 

 

Dywedodd PC 141 Yelland, o Heddlu Dyfed-Powys: “Mae chwareli’n llefydd peryglus, sy’n llawn rhwystrau gweladwy ac anweladwy, ac maent yn aml mewn ardaloedd sy’n anodd eu cyrraedd.”

 

“Gall y dŵr ymddangos yn ddeniadol iawn, yn enwedig yn ystod cyfnodau o dywydd poeth, ond mae’r dŵr yn arbennig o oer a dwfn, a gall hyd yn oed nofwyr profiadol fynd i drafferth yn sydyn iawn.

 

“Mae neidio i mewn i’r dŵr hefyd yn beryglus iawn gan fod creigiau, sarnau a rwbel a all symud ar lawr y  chwarel. Mae peryglon eraill yn cynnwys disgyn oddi ar silffoedd creigiau a chael eich taro gan greigiau’n disgyn.

 

“Rydyn ni’n gobeithio y bydd rhieni, athrawon ac unrhyw un sy’n gweithio gyda phobl ifanc yn gallu ein helpu i drosglwyddo’r neges ddiogelwch hanfodol hon: cadwch yn ddiogel a chadwch draw o chwareli oni bai eich bod ar ymweliad dan oruchwyliaeth.”

 

Cefnogwch Gymdeithas Achub Bywydau Brenhinol y DU wrth iddynt lansio ‘Wythnos Atal Boddi 2015’ os gwelwch chi’n dda (http:/youtu.be/YYUp4A43379).

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AmmanTowyNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Heol y Ffowndri
Rhydaman
Sir Gaerfyrddin
SA18 2LS

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 18:00 
Dydd Sadwrn a ddydd Sul: 09:00 - 17:00

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.