PCSO Arwyn Rees

PCSO Alex Mullock

PC John Hill

PCSO Rhian James

Arolygydd Bleddyn Jones

Rhingyll Melanie Jane Thomas

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 09 Tachwedd 2019

Gweithred

Mae heddlu Rhydaman wedi derbyn nifer o gwynion bod cerbydau'n defnyddio'r ardal ar gyfer cerddwyr ar Stryd Y Cei, Stryd Lloyd a Stryd Y Neuadd yn y dref.

Caiff gyrwyr cludo ddefnyddio'r tair stryd cyn 11y.b. ac ar ol 4y.p. ond ni chaniateir mynediad i gerbydau rhwng 11y.b. a 4y.p. Ni chaniateir mynediad i gerbydau eraill ar unrhyw adeg.

Mae nifer o unigolion a cherbydau eisoes wedi derbyn hysbysiadau rhybudd, fodd bynnag, mae'r heddlu dal yn derbyn adroddiadau ynghylch y broblem.

Bydd yr heddlu'n cyhoeddi tocynnay yn y dyfodol agos ond rydyn yn gobeithio drwy addysgu gyrwyr allai hyn cael ei osgoi.

 

 

 

 

Diweddariadau

02 Ebrill 2019

Mae cerbydau yn parhau i achosi problemau ar Stry Y Cei ac o'r herwydd, mae hysbysiadau cosb benodedig we cael eu cyhoeddi i modurwyr.

Ardal leol: Pontaman, Rhydaman a Betws

Dyddiad a gytunwyd: 09 Tachwedd 2019

Gweithred

CAMAU GWEITHREDU

  • Patrolau amlwg mewn mannau problemus o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol

  • Cyfarfod BOBB

  • Ymgysylltu â thai trwyddedig lleol

  • Camau gweithredu cadarn gan yr heddlu

Mae Rhydaman yn gweithredu cynllun Bihafio neu Cewch Eich Banio (BOBB) sy’n medru gwahardd unigolion sy’n cael eu harestio am drosedd sy’n ymwneud â thrais, anhrefn neu ymddygiad gwrthgymdeithasol rhag mynd mewn i’r 48 tŷ trwyddedig sy’n rhan o gynllun Rhydaman. Byddai’n rhaid i’r drosedd ddigwydd o fewn y tŷ trwyddedig, neu ar ôl gadael un. Mae’r heddlu’n cydweithio ag awdurdodau lleol, gan gynnwys swyddogion trwyddedu a gweithredwyr tai trwyddedig, er mwyn sicrhau bod y cynllun yn cael ei redeg yn effeithiol. Mae’r cynllun yn anelu i leihau ac atal troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig ag alcohol. Bydd y Tîm Plismona Bro a swyddogion ymateb yn cymryd camau gweithredu priodol yn erbyn unigolion sy’n cael eu dal yn ymddwyn yn y fath modd. .

Bydd Tîm Plismona Bro Rhydaman hefyd yn targedu yfed dan oed. Bydd swyddogion lleol yn patrolio canol y dref, parc Rhydaman a mannau problemus eraill a nodwyd gan ddefnyddio eu pwerau i gymryd alcohol wrth unigolion ifainc o dan 18 oed er mwyn atal ymddygiad gwrthgymdeithasol. Pe bai ymddygiad gwrthgymdeithasol yn digwydd, bydd swyddogion yn ymdrin â’r unigolion yn unol â hynny. Yn ogystal, dymuna swyddogion atgoffa pobl ei bod hi’n drosedd cyflenwi alcohol i unrhyw berson o dan 18 oed, a bydd  y rhai sy’n cael eu dal yn gwneud hyn yn cael eu trin yn unol â hynny.

Diweddariadau

02 Ebrill 2019

YMDDYGIAD GWRTHGYMDEITHASOL SY’N GYSYLLTIEDIG AG ALCOHOL

Bydd Tîm Plismona Bro Rhydaman yn parhau i ddarparu presenoldeb amlwg yng nghanol y dref. Gan dargedu eiddo trwyddedig er mwyn atal ymddygiad gwrthgymdeithasol a throsedd sy’n gysylltiedig ag alcohol.

Bydd swyddogion Rhydaman hefyd yn hapwirio eiddo trwyddedig er mwyn sicrhau eu bod nhw’n cydymffurfio â’u hamodau trwydded. Bydd yr heddlu’n cymryd camau gweithredu cadarnhaol os fyddant yn gweld bod unrhyw amodau’n cael eu torri.

Dyddiad a gytunwyd: 09 Tachwedd 2019

Gweithred

Mae heddlu Rhydaman wedi derbyn nifer o gwynion am feiciau pedal yn cael eu reidio’n wrthgymdeithasol a pheryglus yng nghanol y dref ac ar y briffordd gyhoeddus.

Mae unigolion wedi derbyn cyngor, ac mewn rhai achosion, atafaelwyd beiciau pedal, fodd bynnag, mae’r heddlu dal yn derbyn adroddiadau am y broblem. O’r herwydd, bydd yr heddlu cymryd camau gweithredu yn erbyn unigolion sy’n reidio yn y fath modd ar ôl derbyn adroddiadau amdanynt. 

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Coleg Rhydaman

Dyddiad / amser: 29 Ion 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Mercher (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Caffi iSmooth, Stryd Y Coleg, Rhydaman

Dyddiad / amser: 29 Ion 2020 - 14:00

Disgrifiad:

Pob prynhawn Dydd Mercher

Lleoliad: Caffi Jenkins, Rhydaman

Dyddiad / amser: 30 Ion 2020 - 10:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau

Lleoliad: Ysgol Dyffryn Aman (I ddisgyblion a staff yn unig)

Dyddiad / amser: 31 Ion 2020 - 12:10

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Coleg Rhydaman

Dyddiad / amser: 05 Chw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Mercher (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Caffi iSmooth, Stryd Y Coleg, Rhydaman

Dyddiad / amser: 05 Chw 2020 - 14:00

Disgrifiad:

Pob prynhawn Dydd Mercher

Lleoliad: Caffi Jenkins, Rhydaman

Dyddiad / amser: 06 Chw 2020 - 10:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau

Lleoliad: Ysgol Dyffryn Aman (I ddisgyblion a staff yn unig)

Dyddiad / amser: 07 Chw 2020 - 12:10

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Coleg Rhydaman

Dyddiad / amser: 12 Chw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Mercher (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Caffi iSmooth, Stryd Y Coleg, Rhydaman

Dyddiad / amser: 12 Chw 2020 - 14:00

Disgrifiad:

Pob prynhawn Dydd Mercher

Lleoliad: Caffi Jenkins, Rhydaman

Dyddiad / amser: 13 Chw 2020 - 10:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau

Lleoliad: Ysgol Dyffryn Aman (I ddisgyblion a staff yn unig)

Dyddiad / amser: 14 Chw 2020 - 12:10

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Coleg Rhydaman

Dyddiad / amser: 19 Chw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Mercher (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Caffi iSmooth, Stryd Y Coleg, Rhydaman

Dyddiad / amser: 19 Chw 2020 - 14:00

Disgrifiad:

Pob prynhawn Dydd Mercher

Lleoliad: Caffi Jenkins, Rhydaman

Dyddiad / amser: 20 Chw 2020 - 10:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau

Lleoliad: Ysgol Dyffryn Aman (I ddisgyblion a staff yn unig)

Dyddiad / amser: 21 Chw 2020 - 12:10

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Coleg Rhydaman

Dyddiad / amser: 26 Chw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Mercher (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Caffi iSmooth, Stryd Y Coleg, Rhydaman

Dyddiad / amser: 26 Chw 2020 - 14:00

Disgrifiad:

Pob prynhawn Dydd Mercher

Lleoliad: Caffi Jenkins, Rhydaman

Dyddiad / amser: 27 Chw 2020 - 10:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau

Lleoliad: Ysgol Dyffryn Aman (I ddisgyblion a staff yn unig)

Dyddiad / amser: 28 Chw 2020 - 12:10

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Coleg Rhydaman

Dyddiad / amser: 04 Maw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Mercher (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Caffi iSmooth, Stryd Y Coleg, Rhydaman

Dyddiad / amser: 04 Maw 2020 - 14:00

Disgrifiad:

Pob prynhawn Dydd Mercher

Lleoliad: Caffi Jenkins, Rhydaman

Dyddiad / amser: 05 Maw 2020 - 10:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau

Lleoliad: Ysgol Dyffryn Aman (I ddisgyblion a staff yn unig)

Dyddiad / amser: 06 Maw 2020 - 12:10

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Coleg Rhydaman

Dyddiad / amser: 11 Maw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Mercher (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Caffi iSmooth, Stryd Y Coleg, Rhydaman

Dyddiad / amser: 11 Maw 2020 - 14:00

Disgrifiad:

Pob prynhawn Dydd Mercher

Lleoliad: Caffi Jenkins, Rhydaman

Dyddiad / amser: 12 Maw 2020 - 10:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau

Lleoliad: Ysgol Dyffryn Aman (I ddisgyblion a staff yn unig)

Dyddiad / amser: 13 Maw 2020 - 12:10

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Coleg Rhydaman

Dyddiad / amser: 18 Maw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Mercher (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Caffi iSmooth, Stryd Y Coleg, Rhydaman

Dyddiad / amser: 18 Maw 2020 - 14:00

Disgrifiad:

Pob prynhawn Dydd Mercher

Lleoliad: Caffi Jenkins, Rhydaman

Dyddiad / amser: 19 Maw 2020 - 10:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau

Lleoliad: Ysgol Dyffryn Aman (I ddisgyblion a staff yn unig)

Dyddiad / amser: 20 Maw 2020 - 12:10

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Coleg Rhydaman

Dyddiad / amser: 25 Maw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Mercher (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Caffi iSmooth, Stryd Y Coleg, Rhydaman

Dyddiad / amser: 25 Maw 2020 - 14:00

Disgrifiad:

Pob prynhawn Dydd Mercher

Lleoliad: Caffi Jenkins, Rhydaman

Dyddiad / amser: 26 Maw 2020 - 10:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau

Lleoliad: Ysgol Dyffryn Aman (I ddisgyblion a staff yn unig)

Dyddiad / amser: 27 Maw 2020 - 12:10

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Coleg Rhydaman

Dyddiad / amser: 01 Ebr 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Mercher (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Caffi iSmooth, Stryd Y Coleg, Rhydaman

Dyddiad / amser: 01 Ebr 2020 - 14:00

Disgrifiad:

Pob prynhawn Dydd Mercher

Lleoliad: Caffi Jenkins, Rhydaman

Dyddiad / amser: 02 Ebr 2020 - 10:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau

Lleoliad: Ysgol Dyffryn Aman (I ddisgyblion a staff yn unig)

Dyddiad / amser: 03 Ebr 2020 - 12:10

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Coleg Rhydaman

Dyddiad / amser: 08 Ebr 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Mercher (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Caffi iSmooth, Stryd Y Coleg, Rhydaman

Dyddiad / amser: 08 Ebr 2020 - 14:00

Disgrifiad:

Pob prynhawn Dydd Mercher

Lleoliad: Caffi Jenkins, Rhydaman

Dyddiad / amser: 09 Ebr 2020 - 10:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau

Lleoliad: Ysgol Dyffryn Aman (I ddisgyblion a staff yn unig)

Dyddiad / amser: 10 Ebr 2020 - 12:10

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Coleg Rhydaman

Dyddiad / amser: 15 Ebr 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Mercher (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Caffi iSmooth, Stryd Y Coleg, Rhydaman

Dyddiad / amser: 15 Ebr 2020 - 14:00

Disgrifiad:

Pob prynhawn Dydd Mercher

Lleoliad: Caffi Jenkins, Rhydaman

Dyddiad / amser: 16 Ebr 2020 - 10:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau

Lleoliad: Ysgol Dyffryn Aman (I ddisgyblion a staff yn unig)

Dyddiad / amser: 17 Ebr 2020 - 12:10

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Coleg Rhydaman

Dyddiad / amser: 22 Ebr 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Mercher (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Caffi iSmooth, Stryd Y Coleg, Rhydaman

Dyddiad / amser: 22 Ebr 2020 - 14:00

Disgrifiad:

Pob prynhawn Dydd Mercher

Lleoliad: Caffi Jenkins, Rhydaman

Dyddiad / amser: 23 Ebr 2020 - 10:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau

Lleoliad: Ysgol Dyffryn Aman (I ddisgyblion a staff yn unig)

Dyddiad / amser: 24 Ebr 2020 - 12:10

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener (Ar wahan y gwyliau)

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Rhydaman

Dyddiad / amser: 04 Chw 2020 - 17:30

Disgrifiad:

Cyfarfod B.O.B.B Rhydaman.

Lleoliad: Rhydaman

Dyddiad / amser: 10 Chw 2020 - 19:00

Disgrifiad:

Cyfarfod Tref Rhydaman.

Lleoliad: Betws

Dyddiad / amser: 12 Chw 2020 - 19:00

Disgrifiad:

Cyfarfod Cyngor Betws.

Lleoliad: Rhydaman

Dyddiad / amser: 03 Maw 2020 - 17:30

Disgrifiad:

Cyfarfod B.O.B.B Rhydaman.

Lleoliad: Rhydaman

Dyddiad / amser: 09 Maw 2020 - 19:00

Disgrifiad:

Cyfarfod Tref Rhydaman.

Lleoliad: Betws

Dyddiad / amser: 11 Maw 2020 - 19:00

Disgrifiad:

Cyfarfod Cyngor Betws.

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Steal And Be Banned

Manylion:

Mae Tîm Plismona Bro Rhydaman wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â mân-werthwyr lleol ac wedi sefydlu’r cynllun Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd yma yn Rhydaman. Gan weithio ochr yn ochr â’r mân-werthwyr, rydyn ni wedi bod yn targedu siopladron a’u gwahardd o siopau lleol. Diben y cynllun yw gwneud Rhydaman yn le mwy diogel a phleserus i siopa. 

Ar hyn o bryd, mae 16 siop leol yn rhan o’r cynllun, ac mae 4 siopleidr mynych eisoes wedi’u gwahardd o’u siopau o ganlyniad i’w gweithredoedd. Bydd unrhyw un sy’n cael ei ddal yn siopladrata yn Nhref Rhydaman yn cael ei osod ar y cynllun hwn.

Diweddariad - 15 Chwefror 2016

Erbyn hyn mae gennym 30 o siopau lleol wedi ymuno â'r cynllun o fewn yr ardal Tref Rhydaman.

Ymlyniad

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AmmanTowyNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Heol y Ffowndri
Rhydaman
Sir Gaerfyrddin
SA18 2LS

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 18:00 
Dydd Sadwrn a ddydd Sul: 09:00 - 17:00

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.