Rhingyll Delme Jones

PCSO Jeff Kedward

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Capel Iwan

Dyddiad a gytunwyd: 07 Awst 2018

Gweithred

Cerbydau’n creu niwsans yng Nghapel Iwan gyda’r nos gan oryrru ac achosi niwsans sŵn.

Diweddariadau

07 Medi 2018

Cysylltwyd â gyrrwr y cerbyd dan sylw a rhoddwyd geiriau o gyngor iddo.

Ardal leol: Heol Ebenezer

Dyddiad a gytunwyd: 07 Awst 2018

Gweithred

Mae cerbydau sy’n parcio ar Heol Ebenezer yn achosi rhwystr i ddefnyddwyr ffyrdd a defnyddwyr palmant.

Diweddariadau

07 Medi 2018

Mae hysbysiadau rhybudd wedi’u dosbarthu, ac ymwelwyd â phreswylwyr Heol Ebenezer i roi cyngor iddynt ynglŷn â’r mater hwn. Bydd y sefyllfa dal yn cael ei monitro.

Ardal leol: Penrhiwllan

Dyddiad a gytunwyd: 07 Awst 2018

Gweithred

I fynd i'r afael ar broblemau goryrru ym Mhenrhiwllan

Diweddariadau

07 Medi 2018

Mae swyddogion plismona’r ffyrdd wedi patrolio’r ardal ac mae gyrwyr wedi’u rhybuddio, neu eu hadrodd, am droseddau goryrru. Mae gwaith yn digwydd er mwyn sefydlu cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn yr ardal.

Ardal leol: Drefelin a Waungilwen

Dyddiad a gytunwyd: 07 Awst 2018

Gweithred

Cerbydau’n achosi rhwystr yn ardaloedd Drefelin a Waungilwen.

Diweddariadau

07 Medi 2018

Mae swyddogion o’r tîm plismona bro wedi siarad â phreswylwyr yn yr ardaloedd sydd wedi’u heffeithio, ac maen nhw’n parhau i fonitro’r achosion o bario gwael.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Neuadd y Ddraig Goch - Drefach Felindre

Dyddiad / amser: 19 Rhag 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Y Cwtch Coffi, Castell Newydd Emlyn

Dyddiad / amser: 08 Ion 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Neuadd y Ddraig Goch - Drefach Felindre

Dyddiad / amser: 16 Ion 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Y Cwtch Coffi, Castell Newydd Emlyn

Dyddiad / amser: 12 Chw 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Neuadd y Ddraig Goch - Drefach Felindre

Dyddiad / amser: 20 Chw 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Y Cwtch Coffi, Castell Newydd Emlyn

Dyddiad / amser: 12 Maw 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

CarmarthenRuralNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Heol Sycamorwydden
Castellnewydd Emlyn
Sir Gaerfyrddin
SA38 9AJ

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.