PC Lisa Howells

PCSO Jenny Watts

PCSO Wayne James

PCSO Alice Mercer

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Tref Caerfyrddin

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ebrill 2012

Gweithred

• Patrolau ar droed o gwmpas parciau lleol• Gwirio eiddo trwyddedig• Teledu Cylch Cyfyng

Diweddariadau

01 Mawrth 2017

Bihafio neu Cewch Eich Banio

 

Ar hyn o bryd, mae 3 unigolyn ar y rhestr Bihafio neu Cewch Eich Banio, gyda 4 unigolyn i’w hychwanegu o fis Ionawr. Bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ym mis Mawrth. Nid oes dyddiad ac amser wedi’u trefnu eto, ond gofynnaf i gymaint o drwyddedigion â phosibl fod yno er mwyn cefnogi’r cyfarfod.  

28 Medi 2016

Ar hyn o bryd, mae 7 person ar y rhestr Bihafio Neu Cewch Eich Banio. Bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ym mis Hydref. Trefnir dyddiad ac amser maes o law, a gofynnwn i gymaint o drwyddedigion â phosibl gefnogi’r cyfarfod.

01 Mai 2016

Cyfarfod Bihafiwch Neu Cewch Eich Banio

Cynhaliwyd y cyfarfod Bihafiwch Neu Cewch Eich Banio diwethaf yng Ngwesty’r Boar’s Head ac ar hyn o bryd mae 14 o bobl ar y rhestr. Cynhelir y cyfarfod nesaf ym mis Mai.

Ardal leol: Tref Caerfyrddin

Dyddiad a gytunwyd: 17 Tachwedd 2014

Gweithred

• Patrolau amlwg yn y siopau a thu allan iddynt, gwaith partneriaeth â swyddogion diogelwch siopau a theledu cylch cyfyng.

Diweddariadau

01 Mawrth 2017

O ganol Ionawr tan ddiwedd Chwefror, derbyniodd swyddogion heddlu Caerfyrddin 45 adroddiad am siopladrata. O ganlyniad, mae 13 unigolyn wedi’u hychwanegu i’r Cynllun Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd, ac mae un gwaharddiad wedi’i estyn o 12 mis. Mae’r heddlu’n cynnal patrolau dyddiol o gwmpas canol y dref, ac yn parhau i ymgysylltu â siopau a swyddogion diogelwch yng Nghaerfyrddin er mwyn lleihau lefel y siopladrata yn y dref.

23 Ionawr 2017

Roedd y Nadolig yn gyfnod prysur ar gyfer y cynllun Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd. Derbyniodd yr heddlu yng Nghaerfyrddin 55 adroddiad am siopladrata rhwng 1 Tachwedd a chanol Rhagfyr. Ddechrau Rhagfyr, ychwanegwyd 10 unigolyn i’r cynllun Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd. Estynnwyd un gwaharddiad o 6 mis. Yn ystod mis Rhagfyr, cynhaliodd Tîm Plismona Bro Caerfyrddin nifer o ymgyrchoedd siopladrata amlwg hefyd yn ardal Tref Caerfyrddin a Phensarn er mwyn lleihau lefel y siopladrata dros gyfnod y Nadolig.

29 Medi 2016

Ar gyfer mis Awst a mis Medi, derbyniodd yr heddlu yng Nghaerfyrddin 35 adroddiad am siopladrata. O ganlyniad, mae 5 unigolyn wedi’u hychwanegu i’r cynllun Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd, mae 2 llythyr rhybudd wedi’u cyhoeddi, ac mae un gwaharddiad wedi’i estyn 6 mis. Mae’r heddlu dal yn ymgysylltu â siopau a swyddogion diogelwch yng Nghaerfyrddin i leihau lefel y siopladrata yn y dref.

Ardal leol: Tref Caerfyrddin

Dyddiad a gytunwyd: 28 Gorffennaf 2015

Gweithred

• Patrolau amlwg ar droed
• Ymgysylltu â busnesau a phreswylwyr lleol
• Defnyddio Hysbysiadau Cyfarwyddyd i Adael
• Cyhoeddi cyfeiriadau Ymddygiad Gwrthgymdeithasol i droseddwyr ifainc

Diweddariadau

01 Awst 2018

Gwnaed 27 galwad i’r heddlu mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn nhref Caerfyrddin yn ystod mis Gorffennaf. Bydd Tîm Plismona Bro Caerfyrddin yn parhau i gynnal patrolau rheolaidd yng nghanol y dref gyda golwg ar leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol.

01 Gorffennaf 2018

Gwnaed 46 galwad i’r heddlu mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn nhref Caerfyrddin yn ystod mis Mehefin. Bydd Tîm Plismona Bro Caerfyrddin yn parhau i gynnal patrolau rheolaidd yng nghanol y dref gyda golwg ar leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol.

 

01 Mehefin 2018

Gwnaed 22 galwad i’r heddlu mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn nhref Caerfyrddin yn ystod mis Mai. Bydd Tîm Plismona Bro Caerfyrddin yn parhau i gynnal patrolau rheolaidd yng nghanol y dref gyda golwg ar leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: The Salvation Army

Dyddiad / amser: 20 Rhag 2018 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o'r tîm plismona bro lleol yn bresennol yn yr Salvation Army rhwng 10:30 ac 11:30 o'r gloch bob bore dydd Iau er mwyn i chi sgwrsio â nhw.

Lleoliad: The Salvation Army

Dyddiad / amser: 27 Rhag 2018 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o'r tîm plismona bro lleol yn bresennol yn yr Salvation Army rhwng 10:30 ac 11:30 o'r gloch bob bore dydd Iau er mwyn i chi sgwrsio â nhw.

Lleoliad: The Salvation Army

Dyddiad / amser: 03 Ion 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o'r tîm plismona bro lleol yn bresennol yn yr Salvation Army rhwng 10:30 ac 11:30 o'r gloch bob bore dydd Iau er mwyn i chi sgwrsio â nhw.

Lleoliad: The Salvation Army

Dyddiad / amser: 10 Ion 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o'r tîm plismona bro lleol yn bresennol yn yr Salvation Army rhwng 10:30 ac 11:30 o'r gloch bob bore dydd Iau er mwyn i chi sgwrsio â nhw.

Lleoliad: The Salvation Army

Dyddiad / amser: 17 Ion 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o'r tîm plismona bro lleol yn bresennol yn yr Salvation Army rhwng 10:30 ac 11:30 o'r gloch bob bore dydd Iau er mwyn i chi sgwrsio â nhw.

Lleoliad: The Salvation Army

Dyddiad / amser: 24 Ion 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o'r tîm plismona bro lleol yn bresennol yn yr Salvation Army rhwng 10:30 ac 11:30 o'r gloch bob bore dydd Iau er mwyn i chi sgwrsio â nhw.

Lleoliad: The Salvation Army

Dyddiad / amser: 31 Ion 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o'r tîm plismona bro lleol yn bresennol yn yr Salvation Army rhwng 10:30 ac 11:30 o'r gloch bob bore dydd Iau er mwyn i chi sgwrsio â nhw.

Lleoliad: The Salvation Army

Dyddiad / amser: 07 Chw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o'r tîm plismona bro lleol yn bresennol yn yr Salvation Army rhwng 10:30 ac 11:30 o'r gloch bob bore dydd Iau er mwyn i chi sgwrsio â nhw.

Lleoliad: The Salvation Army

Dyddiad / amser: 14 Chw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o'r tîm plismona bro lleol yn bresennol yn yr Salvation Army rhwng 10:30 ac 11:30 o'r gloch bob bore dydd Iau er mwyn i chi sgwrsio â nhw.

Lleoliad: The Salvation Army

Dyddiad / amser: 21 Chw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o'r tîm plismona bro lleol yn bresennol yn yr Salvation Army rhwng 10:30 ac 11:30 o'r gloch bob bore dydd Iau er mwyn i chi sgwrsio â nhw.

Lleoliad: The Salvation Army

Dyddiad / amser: 28 Chw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o'r tîm plismona bro lleol yn bresennol yn yr Salvation Army rhwng 10:30 ac 11:30 o'r gloch bob bore dydd Iau er mwyn i chi sgwrsio â nhw.

Lleoliad: The Salvation Army

Dyddiad / amser: 07 Maw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o'r tîm plismona bro lleol yn bresennol yn yr Salvation Army rhwng 10:30 ac 11:30 o'r gloch bob bore dydd Iau er mwyn i chi sgwrsio â nhw.

Lleoliad: The Salvation Army

Dyddiad / amser: 14 Maw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o'r tîm plismona bro lleol yn bresennol yn yr Salvation Army rhwng 10:30 ac 11:30 o'r gloch bob bore dydd Iau er mwyn i chi sgwrsio â nhw.

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

CarmarthenTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Gorsaf Heddlu Caerfyrddin
Heol Llangynnwr
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 2PD

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Parc y Brodyr
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 3AW

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01267 234126

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 09:00 – 14:00 a 14:40 – 17:00

Ar gau ar y Pennwythnos a Wyliau Banc

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.