PCSO Wayne McNally

Rhingyll Craig Wilkins

PCSO Sarah-Louise Davies

PCSO Trudi Scandone

PCSO Stephanie Maiello

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned

Dyddiad a gytunwyd: 31 Rhagfyr 2018

Gweithred

Mae cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned wedi’i sefydlu ac yn weithredol ym Mhorth Tywyn/Cydweli. Os hoffech fod yn rhan o’r cynllun hwn, cysylltwch â SCCH Sarah Davies 8027 ar gyfer Porth Tywyn a SCCH 8008 Wayne McNally ar gyfer Cydweli

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned - Porth Tywyn / Cydweli

Manylion:

A oes problemau goryrru yn eich ardal chi? Os oes, mae modd i chi gofrestru ar ein Cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned. Cysylltwch â SCCH 8027 Davies - Porth Tywyn a SCCH 8011 McNally - Cydweli a’r ardaloedd cyfagos ar 101 i gael mwy o wybodaeth ar sut i fod yn rhan o leihau goryrru.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanelliEastNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Banc Pendre
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4TA

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.