PCSO Samantha Bradshaw

PCSO Natalie McWilliams

Rhingyll Gemma Davies

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 01 Hydref 2017

Gweithred

Os oes gennych unrhyw faterion yr hoffech eu codi, mae croeso i chi gysylltu â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng Ngorsaf Heddlu Llwynhendy drwy ffonio 101.

Ardal leol: Llwynhendy

Dyddiad a gytunwyd: 01 Hydref 2017

Gweithred

Mae’r heddlu wedi derbyn nifer o gwynion mewn perthynas â gweithgarwch cyffuriau/ymddygiad amheus ar y lonydd sy’n arwain at Frynsierfel a Heol y Gelli. Mae swyddogion yn mynd i’r lonydd hyn yn aml yn ystod y dydd a’r nos, a byddant yn ymdrin ag unrhyw ddigwyddiadau sy’n ymddangos yn amheus. 

Diweddariadau

26 Chwefror 2018

Mae cwynion yn parhau i gael eu derbyn ynghylch gweithgaredd cyffuriau. Mae swyddogion yn patrolio’r lonydd yn weithredol a byddant yn parhau i ymdrin ag unrhyw ddigwyddiadau y byddant yn dod ar eu traws.

15 Rhagfyr 2017

Mae’r heddlu’n parhau i dargedu’r ardaloedd hyn mewn perthynas â chyffuriau/gweithgarwch amheus. Os oes gennych unrhyw bryderon ac eisiau siarad ag aelod o’ch tîm plismona bro lleol, cysylltwch â ni drwy alw 101.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Llwynhendy NPT are on Twitter!

Manylion:

Dilynwch tim plismona'r bro ar trydar (@LlwynhendyNPT) am gwybodaeth ar digwyddiadau a materion lleol.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanelliEastNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

2-4 Lon Ceiriog
Llwynhendy
Sir Gaerfyrddin
SA14 9HB

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.