PCSO Samantha Bradshaw

PCSO Natalie McWilliams

Rhingyll Gemma Davies

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Llwynhendy

Dyddiad a gytunwyd: 02 Ionawr 2019

Gweithred

Mae adroddiadau wedi’u derbyn yn ddiweddar mewn perthynas ag unigolion ifainc yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol o gwmpas ardal Parc Pemberton. Mae pobl ifainc wedi bod yn ymgasglu yn y siopau a thu allan iddynt gan ymddwyn yn wrthgymdeithasol. Mae’r tîm plismona bro wedi bod yn ymgysylltu â’r siopau sydd wedi’u heffeithio a byddant yn parhau i gynnal patrolau amlwg o gwmpas Parc Manwerthu Parc Pemberton.

Diweddariadau

03 Ebrill 2019

Ers y diweddariad diwethaf, mae Timau Plismona Bro wedi parhau i ymgysylltu gyda siopau lleol yn yr ardal i helpu datrys materion gyda phobl ifanc yn achosi ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y siopau. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu yn parhau i ymgysylltu gyda’r siop ym Mharc Pemberton i helpu mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal.

Digwyddiadau Lleol

Digwyddiadau

Lleoliad: Paned gyda'ch Plismon

Dyddiad / amser: 17 Mai 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon.

Dewch I gerdd a'ch Tim Plismona Bro I drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad : Neuadd Efengyl, Bynea

Amser : 10:30am-11:30am

Dyddiad : Trydydd dydd Gwener bob mis

Lleoliad: Paned gyda'ch Plismon

Dyddiad / amser: 21 Meh 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon.

Dewch I gerdd a'ch Tim Plismona Bro I drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad : Neuadd Efengyl, Bynea

Amser : 10:30am-11:30am

Dyddiad : Trydydd dydd Gwener bob mis

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Llwynhendy NPT are on Twitter!

Manylion:

Dilynwch tim plismona'r bro ar trydar (@LlwynhendyNPT) am gwybodaeth ar digwyddiadau a materion lleol.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanelliEastNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

2-4 Lon Ceiriog
Llwynhendy
Sir Gaerfyrddin
SA14 9HB

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.