PCSO Samantha Bradshaw

PCSO Natalie McWilliams

Rhingyll Gemma Davies

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 01 Hydref 2017

Gweithred

Os oes gennych unrhyw faterion yr hoffech eu codi, mae croeso i chi gysylltu â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng Ngorsaf Heddlu Llwynhendy drwy ffonio 101.

Ardal leol: Llwynhendy

Dyddiad a gytunwyd: 02 Ionawr 2019

Gweithred

Mae adroddiadau wedi’u derbyn yn ddiweddar mewn perthynas ag unigolion ifainc yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol o gwmpas ardal Parc Pemberton. Mae pobl ifainc wedi bod yn ymgasglu yn y siopau a thu allan iddynt gan ymddwyn yn wrthgymdeithasol. Mae’r tîm plismona bro wedi bod yn ymgysylltu â’r siopau sydd wedi’u heffeithio a byddant yn parhau i gynnal patrolau amlwg o gwmpas Parc Manwerthu Parc Pemberton.

Digwyddiadau Lleol

Digwyddiadau

Lleoliad: Paned gyda'ch Plismon

Dyddiad / amser: 15 Chw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon.

Dewch I gerdd a'ch Tim Plismona Bro I drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad : Neuadd Efengyl, Bynea

Amser : 10:30am-11:30am

Dyddiad : Trydydd dydd Gwener bob mis

Lleoliad: Paned gyda'ch Plismon

Dyddiad / amser: 15 Maw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon.

Dewch I gerdd a'ch Tim Plismona Bro I drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad : Neuadd Efengyl, Bynea

Amser : 10:30am-11:30am

Dyddiad : Trydydd dydd Gwener bob mis

Lleoliad: Paned gyda'ch Plismon

Dyddiad / amser: 19 Ebr 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon.

Dewch I gerdd a'ch Tim Plismona Bro I drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad : Neuadd Efengyl, Bynea

Amser : 10:30am-11:30am

Dyddiad : Trydydd dydd Gwener bob mis

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Llwynhendy NPT are on Twitter!

Manylion:

Dilynwch tim plismona'r bro ar trydar (@LlwynhendyNPT) am gwybodaeth ar digwyddiadau a materion lleol.

Crynodeb:

Ymgyrch SANTA

Manylion:

Cadwch eich cartref yn ddiogel y Nadolig hwn. Gwnewch yn siŵr bod pob drws, garej, adeilad allanol a ffenestr ar glo pan fyddwch chi’n gadael eiddo heb ofalydd. Gwnewch yn siŵr nad oes anrhegion Nadolig mewn golwg drwy ffenestri.

Cadwch eich cerbyd yn ddiogel y Nadolig hwn. Clowch eich cerbyd, hyd yn oed os ydych chi ond yn ei adael am gyfnod byw. Clowch eitemau gwerthfawr a siopa Nadolig yn y bŵt ac nid ar seddi, a thynnwch eitemau gwerthfawr megis systemau llywio â lloeren o’r sgrin wynt a’u cloi yn y bŵt, neu ewch â nhw gyda chi. Yn ogystal, cofiwch barcio mewn ardaloedd sydd wedi’u goleuo’n dda.

Beic newydd ar gyfer y Nadolig? Mae’n bwysig gwybod sut i’w gadw’n ddiogel. Mae dros hanner y lladradau beic yn digwydd yn eiddo’r perchennog. Cadwch eich beic yn ddiogel mewn garej neu sied, Clowch eich beic gan ddefnyddio clo neu gadwyn o safon dda bob tro, a chofrestrwch eich beic ar www.BikeRegister.com. Trowch y gosodiadau preifatrwydd ymlaen os ydych chi’n defnyddio ap llywio â lloeren wrth reidio.

os ydych chi wedi bod yn ddigon ffodus i gael eitemau gwerthfawr y Nadolig hwn, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwneud pob dim o fewn eich gallu i’w diogelu rhag lladron. Peidiwch â hysbysebu’ch eitemau newydd gwych i ladron drwy osod y bocsys cardfwrdd y tu allan i’ch cartref er mwyn i bawb eu gweld. Cadwch nhw yn y tŷ tan fore’r casgliad, neu ewch â nhw i’ch safle amwynder dinesig lleol. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n marcio’ch eiddo â rhif eich tŷ a’r cod post gan ddefnyddio pin uwchfioled

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanelliEastNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

2-4 Lon Ceiriog
Llwynhendy
Sir Gaerfyrddin
SA14 9HB

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.