PCSO Lauren Hopkins

PCSO Shaun Davies

PCSO Dan Brown

PCSO Lowri Evans

PC Michelle Fuge

PC Brian Merrigan

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw flaenoriaethau ar gyfer yr ardal hon

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 29 Ion 2020 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 31 Ion 2020 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 05 Chw 2020 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 07 Chw 2020 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 12 Chw 2020 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 14 Chw 2020 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 19 Chw 2020 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 21 Chw 2020 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 26 Chw 2020 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 28 Chw 2020 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 04 Maw 2020 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 06 Maw 2020 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 11 Maw 2020 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 13 Maw 2020 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 18 Maw 2020 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 20 Maw 2020 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 25 Maw 2020 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 27 Maw 2020 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 01 Ebr 2020 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 03 Ebr 2020 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 08 Ebr 2020 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 10 Ebr 2020 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 15 Ebr 2020 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 17 Ebr 2020 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 22 Ebr 2020 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 24 Ebr 2020 - 00:42

Disgrifiad:

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanelliTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Waunlanyrafon
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 3AA

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01554 741118

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 09:00 - 14:00 a 14:40 - 17:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul: Ar gau

Ar agor ar Wyliau Banc
09:00 – 14:00 a 14:40 – 17:00

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.