Rhingyll Craig Roderick

PC Leighton Tipping

PCSO Lauren Hopkins

PCSO Shaun Davies

PCSO Dan Brown

PCSO Lowri Evans

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Trostre

Dyddiad a gytunwyd: 01 Hydref 2018

Dyddiad a gytunwyd: 01 Hydref 2018

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Canolfan Hamdden Coedcae, Llanelli

Dyddiad / amser: 18 Rhag 2018 - 18:00

Disgrifiad:

Ar y 3ydd dydd Mawrth o bob mis a 6pm

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 19 Rhag 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 21 Rhag 2018 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 26 Rhag 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 28 Rhag 2018 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 02 Ion 2019 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 04 Ion 2019 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 09 Ion 2019 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 11 Ion 2019 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Hamdden Coedcae, Llanelli

Dyddiad / amser: 15 Ion 2019 - 18:00

Disgrifiad:

Ar y 3ydd dydd Mawrth o bob mis a 6pm

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 16 Ion 2019 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 18 Ion 2019 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 23 Ion 2019 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 25 Ion 2019 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 30 Ion 2019 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 01 Chw 2019 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 06 Chw 2019 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 08 Chw 2019 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 13 Chw 2019 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 15 Chw 2019 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Hamdden Coedcae, Llanelli

Dyddiad / amser: 19 Chw 2019 - 18:00

Disgrifiad:

Ar y 3ydd dydd Mawrth o bob mis a 6pm

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 20 Chw 2019 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 22 Chw 2019 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 27 Chw 2019 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 01 Maw 2019 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 06 Maw 2019 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 08 Maw 2019 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 13 Maw 2019 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 15 Maw 2019 - 00:42

Disgrifiad:

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

We are helping people and businesses stay safe online as part of Operation Blood Leaf, a Cyber Crime Week of Action (March2-6).

Manylion:

Rydyn ni’n helpu pobl a busnesau i aros yn ddiogel ar-lein fel rhan o Ymgyrch Blood Leaf, Wythnos o Weithredu yn Erbyn Seiberdroseddu (2-6 Mawrth).

Mae Uned Cyfathrebu Digidol a Seiberdroseddu arbenigol Heddlu Dyfed-Powys a Get Safe Online, partner allweddol, codi ymwybyddiaeth ynglŷn â seiberdroseddu ac yn gweithio i sicrhau fod gan bobl yr hyder a’r wybodaeth i ddiogelu eu hunain rhag seiberdroseddu yn yr ardal heddlu.

Trwy gydol yr wythnos, bydd:

•Cyfres o wasanaethau arbennig mewn ysgolion cyfun i dynnu sylw pobl ifainc yn eu harddegau at beryglon anfon negeseuon testun rhywiol


•Ffocws ar faterion seiberdroseddu allweddol gan gynnwys cam-fanteisio’n rhywiol ar blant, seiber-fwlio, pornograffi dial a thwyll ar-lein drwy gyfryngau cymdeithasol


•Hyfforddiant i swyddogion heddlu ar ymchwilio i seiberdroseddu


•Digwyddiad byw Get Safe Online yng nghanol tref Aberystwyth ddydd Iau 5 Mawrth.


•Trefnwyd yr wythnos hon gan yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol. Ein gweithgarwch arfaethedig yw cymryd rhan yn yr ymgyrch.


Mae modd atal llawer o seiberdroseddu, Er mwyn gwneud pob dim o fewn eich gallu i’w atal rhag digwydd i chi., dilynwch y camau canlynol:
•Dilëwch negeseuon a negeseuon cyfryngau cymdeithasol amheus heb glicio ar ddolenni.
•Dylech arsefydlu'r feddalwedd ddiogelwch wrthfirysau ddiweddaraf.
•Defnyddiwch gyfrineiriau cryf a newidiwch nhw’n rheolaidd. Peidiwch â’u rhannu â neb.
•Byddwch yn ofalus am beth ydych chi'n ei rannu ar-lein.

•Am gyngor, galwch heibio i www.getsafeonline.org.

 

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanelliTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Waunlanyrafon
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 3AA

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01554 741118

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 09:00 - 14:00 a 14:40 - 17:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul: Ar gau

Ar agor ar Wyliau Banc
09:00 – 14:00 a 14:40 – 17:00

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.