PCSO Robert Kindred

PCSO Scott Jones

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Llanelli

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mehefin 2018

Gweithred

Mae mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn flaenoriaeth allweddol yng Nghynllun Cyflawni Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, sy’n diogelu ein cymunedau. Bydd canol y dref bob tro’n darged ar gyfer ymddygiad gwrthgymdeithasol, a dyna pam rydyn ni’n blaenoriaethu monitro lefel ymddygiad gwrthgymdeithasol er mwyn sicrhau bod y mwyafrif deddfgadwol yn mwynhau’r gwasanaethau a ddarperir.

Ardal leol: Llanelli

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mehefin 2018

Gweithred

Canol tref Llanelli yw ardal fasnachol y dref lle mae gan bobl fynediad at siopau, adeiladau cyhoeddus a thrafnidiaeth gyhoeddus. Yn anffodus, mae rhai unigolion yn gweld hyn fel cyfle i gyflawni troseddau megis siopladrata. Er mwyn mynd i’r afael â siopladrata a’i atal, mae’r tîm plismona bro’n cynnal ymgyrchoedd yn erbyn siopladrata ac yn rheoleiddio’r cynllun Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd. Mae’r tîm hefyd ar gael yn hawdd i fasnachwyr a swyddogion diogelwch drwy’r defnydd o systemau radio dwy ffordd sy’n caniatáu ar gyfer cyfathrebu gwell.

Ardal leol: Llanelli

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2018

Gweithred

Mae llawer iawn o eiddo trwyddedig o fewn tre Llanelli. Mae hyn yn creu economi nos fywiog. Gan fod alcohol yn cael ei werthu a’i yfed o fewn y lleoliadau trwyddedig niferus, mae’r tebygolrwydd y bydd trosedd neu ymddygiad gwrthgymdeithasol yn digwydd yn cynyddu.

‘R ydym wedi blaenoriaethu hyn fel bydd modd monitro’r economi nos yn ofalus ac iddi barhau i fod yn hylaw

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Llyfrgell Llanelli

Dyddiad / amser: 27 Meh 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Mae gennym fwrdd agored yn Llyfrgell Llanelli bob dydd Gwener o 2.30 – 3.30 o’r gloch. Mae croeso i aelodau o’r gymuned alw heibio am sgwrs gyda SCCH lleol cyfeillgar y dref. Cewch siarad am eich pryderon ar gyfer eich ardal neu’r tywydd! Beth bynnag yw’r pwnc, hoffem eich gweld chi’n dod i siarad â ni. Diolch

Lleoliad: Llyfrgell Llanelli

Dyddiad / amser: 04 Gor 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Mae gennym fwrdd agored yn Llyfrgell Llanelli bob dydd Gwener o 2.30 – 3.30 o’r gloch. Mae croeso i aelodau o’r gymuned alw heibio am sgwrs gyda SCCH lleol cyfeillgar y dref. Cewch siarad am eich pryderon ar gyfer eich ardal neu’r tywydd! Beth bynnag yw’r pwnc, hoffem eich gweld chi’n dod i siarad â ni. Diolch

Lleoliad: Llyfrgell Llanelli

Dyddiad / amser: 11 Gor 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Mae gennym fwrdd agored yn Llyfrgell Llanelli bob dydd Gwener o 2.30 – 3.30 o’r gloch. Mae croeso i aelodau o’r gymuned alw heibio am sgwrs gyda SCCH lleol cyfeillgar y dref. Cewch siarad am eich pryderon ar gyfer eich ardal neu’r tywydd! Beth bynnag yw’r pwnc, hoffem eich gweld chi’n dod i siarad â ni. Diolch

Lleoliad: Llyfrgell Llanelli

Dyddiad / amser: 18 Gor 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Mae gennym fwrdd agored yn Llyfrgell Llanelli bob dydd Gwener o 2.30 – 3.30 o’r gloch. Mae croeso i aelodau o’r gymuned alw heibio am sgwrs gyda SCCH lleol cyfeillgar y dref. Cewch siarad am eich pryderon ar gyfer eich ardal neu’r tywydd! Beth bynnag yw’r pwnc, hoffem eich gweld chi’n dod i siarad â ni. Diolch

Lleoliad: Llyfrgell Llanelli

Dyddiad / amser: 25 Gor 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Mae gennym fwrdd agored yn Llyfrgell Llanelli bob dydd Gwener o 2.30 – 3.30 o’r gloch. Mae croeso i aelodau o’r gymuned alw heibio am sgwrs gyda SCCH lleol cyfeillgar y dref. Cewch siarad am eich pryderon ar gyfer eich ardal neu’r tywydd! Beth bynnag yw’r pwnc, hoffem eich gweld chi’n dod i siarad â ni. Diolch

Lleoliad: Llyfrgell Llanelli

Dyddiad / amser: 01 Awst 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Mae gennym fwrdd agored yn Llyfrgell Llanelli bob dydd Gwener o 2.30 – 3.30 o’r gloch. Mae croeso i aelodau o’r gymuned alw heibio am sgwrs gyda SCCH lleol cyfeillgar y dref. Cewch siarad am eich pryderon ar gyfer eich ardal neu’r tywydd! Beth bynnag yw’r pwnc, hoffem eich gweld chi’n dod i siarad â ni. Diolch

Lleoliad: Llyfrgell Llanelli

Dyddiad / amser: 08 Awst 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Mae gennym fwrdd agored yn Llyfrgell Llanelli bob dydd Gwener o 2.30 – 3.30 o’r gloch. Mae croeso i aelodau o’r gymuned alw heibio am sgwrs gyda SCCH lleol cyfeillgar y dref. Cewch siarad am eich pryderon ar gyfer eich ardal neu’r tywydd! Beth bynnag yw’r pwnc, hoffem eich gweld chi’n dod i siarad â ni. Diolch

Lleoliad: Llyfrgell Llanelli

Dyddiad / amser: 15 Awst 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Mae gennym fwrdd agored yn Llyfrgell Llanelli bob dydd Gwener o 2.30 – 3.30 o’r gloch. Mae croeso i aelodau o’r gymuned alw heibio am sgwrs gyda SCCH lleol cyfeillgar y dref. Cewch siarad am eich pryderon ar gyfer eich ardal neu’r tywydd! Beth bynnag yw’r pwnc, hoffem eich gweld chi’n dod i siarad â ni. Diolch

Lleoliad: Llyfrgell Llanelli

Dyddiad / amser: 22 Awst 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Mae gennym fwrdd agored yn Llyfrgell Llanelli bob dydd Gwener o 2.30 – 3.30 o’r gloch. Mae croeso i aelodau o’r gymuned alw heibio am sgwrs gyda SCCH lleol cyfeillgar y dref. Cewch siarad am eich pryderon ar gyfer eich ardal neu’r tywydd! Beth bynnag yw’r pwnc, hoffem eich gweld chi’n dod i siarad â ni. Diolch

Lleoliad: Llyfrgell Llanelli

Dyddiad / amser: 29 Awst 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Mae gennym fwrdd agored yn Llyfrgell Llanelli bob dydd Gwener o 2.30 – 3.30 o’r gloch. Mae croeso i aelodau o’r gymuned alw heibio am sgwrs gyda SCCH lleol cyfeillgar y dref. Cewch siarad am eich pryderon ar gyfer eich ardal neu’r tywydd! Beth bynnag yw’r pwnc, hoffem eich gweld chi’n dod i siarad â ni. Diolch

Lleoliad: Llyfrgell Llanelli

Dyddiad / amser: 05 Medi 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Mae gennym fwrdd agored yn Llyfrgell Llanelli bob dydd Gwener o 2.30 – 3.30 o’r gloch. Mae croeso i aelodau o’r gymuned alw heibio am sgwrs gyda SCCH lleol cyfeillgar y dref. Cewch siarad am eich pryderon ar gyfer eich ardal neu’r tywydd! Beth bynnag yw’r pwnc, hoffem eich gweld chi’n dod i siarad â ni. Diolch

Lleoliad: Llyfrgell Llanelli

Dyddiad / amser: 12 Medi 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Mae gennym fwrdd agored yn Llyfrgell Llanelli bob dydd Gwener o 2.30 – 3.30 o’r gloch. Mae croeso i aelodau o’r gymuned alw heibio am sgwrs gyda SCCH lleol cyfeillgar y dref. Cewch siarad am eich pryderon ar gyfer eich ardal neu’r tywydd! Beth bynnag yw’r pwnc, hoffem eich gweld chi’n dod i siarad â ni. Diolch

Lleoliad: Llyfrgell Llanelli

Dyddiad / amser: 19 Medi 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Mae gennym fwrdd agored yn Llyfrgell Llanelli bob dydd Gwener o 2.30 – 3.30 o’r gloch. Mae croeso i aelodau o’r gymuned alw heibio am sgwrs gyda SCCH lleol cyfeillgar y dref. Cewch siarad am eich pryderon ar gyfer eich ardal neu’r tywydd! Beth bynnag yw’r pwnc, hoffem eich gweld chi’n dod i siarad â ni. Diolch

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Communities First

Manylion:

Cymunedau'n Gyntaf 16-24 Oed Cymorth ar gyfer chwilio am waith Bob prynhawn ddydd Mercher o 2-4 o'r gloch

Crynodeb:

Community Leaflet Stands

Manylion:

Mae stondinau taflenni cymunedol wedi'u gosod o gwmpas Llanelli.

Tu fewn I Farchnad Dan Do Llanelli.

Yn y Cyntedd yn Llyfrgell Llanelli.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanelliTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Waunlanyrafon
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 3AA

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01554 741118

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 09:00 - 14:00 a 14:40 - 17:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul: Ar gau

Ar agor ar Wyliau Banc
09:00 – 14:00 a 14:40 – 17:00

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.