Rhingyll Craig Roderick

PC Michelle Fuge

PCSO Ffion Thomas

PCSO Carys Irving

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Elli/lliedi

Dyddiad a gytunwyd: 01 Hydref 2017

Gweithred

GORYRRU AR HEN HEOL

Mae goryrru dal yn flaenoriaeth yn Elli/Lliedi. Mae’r tîm plismona bro wedi monitro goryrru yn ardal Hen Heol. Mae patrolau wedi’u cynnal ar Hen Heol gyda SCCH a swyddogion lleol yn rhoi geiriau o gyngor i yrwyr. Byddwn ni’n parhau i batrolio ac ymgysylltu â’r unedau Traffig Ffyrdd a Phriffyrdd er mwyn lleihau goryrru a’i beryglon.

Diweddariadau

01 Hydref 2017

Mae goryrru dal yn flaenoriaeth yn Elli/Lliedi. Mae’r tîm plismona bro wedi monitro goryrru yn ardal Hen Heol. Mae patrolau wedi’u cynnal ar Hen Heol gyda SCCH a swyddogion lleol yn rhoi geiriau o gyngor i yrwyr. Byddwn ni’n parhau i batrolio ac ymgysylltu â’r unedau Traffig Ffyrdd a Phriffyrdd er mwyn lleihau goryrru a’i beryglon.

Ardal leol: Elli/Lliedi

Dyddiad a gytunwyd: 01 Medi 2017

Gweithred

Difrod Troseddol

Bu sawl achos o ddifrod troseddol y mis hwn. Mae patrolau’n cael eu cynnal yn yr ardaloedd sydd wedi’u heffeithio gyda’r dydd a’r nos gan Swyddogion Ymateb a swyddogion o’r Tîm Plismona Bro er mwyn ceisio atal unrhyw ddifrod pellach. Os ydych chi’n gweld rhywbeth amheus yn eich ardal, peidiwch ag oedi i alw 101 i roi gwybod i’r heddlu amdano.

 

 

Ardal leol: Sir Gaerfyrddin

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mehefin 2018

Gweithred

Grwpiau o oedolion a phobl ifanc yn ymgasglu’n gyson ym Mharc y Bobl yn yfed alcohol tra mewn ardal Gorchymyn Mannau Cyhoeddus Dynodedig.

Bydd swyddogion y Tîm Plismona Bro’n cynnal patrolau yn yr ardal ac yn defnyddio grymoedd y Gorchymyn Mannau Cyhoeddus Dynodedig pan ac os bydd angen.

Bydd alcohol yn cael ei wahardd a rhoddir rhybuddion geiriol.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Llanelli Deaf Society

Dyddiad / amser: 13 Rhag 2018 - 18:30

Disgrifiad:

Mae’r gymhorthfa bît yn gyfle i’r gymuned fyddar fynd at eu swyddog lleol gydag unrhyw bryderon. Bydd gwirfoddolwr o’r Gymdeithas Fyddar wrth law i gyfieithu pe bai unrhyw rwystrau o ran iaith. Bydd y gymhorthfa hon yn cael ei chynnal bob nos Iau am 6.30 o’r gloch.

Lleoliad: Llanelli Deaf Society

Dyddiad / amser: 20 Rhag 2018 - 18:30

Disgrifiad:

Mae’r gymhorthfa bît yn gyfle i’r gymuned fyddar fynd at eu swyddog lleol gydag unrhyw bryderon. Bydd gwirfoddolwr o’r Gymdeithas Fyddar wrth law i gyfieithu pe bai unrhyw rwystrau o ran iaith. Bydd y gymhorthfa hon yn cael ei chynnal bob nos Iau am 6.30 o’r gloch.

Lleoliad: Llanelli Deaf Society

Dyddiad / amser: 27 Rhag 2018 - 18:30

Disgrifiad:

Mae’r gymhorthfa bît yn gyfle i’r gymuned fyddar fynd at eu swyddog lleol gydag unrhyw bryderon. Bydd gwirfoddolwr o’r Gymdeithas Fyddar wrth law i gyfieithu pe bai unrhyw rwystrau o ran iaith. Bydd y gymhorthfa hon yn cael ei chynnal bob nos Iau am 6.30 o’r gloch.

Lleoliad: Llanelli Deaf Society

Dyddiad / amser: 03 Ion 2019 - 18:30

Disgrifiad:

Mae’r gymhorthfa bît yn gyfle i’r gymuned fyddar fynd at eu swyddog lleol gydag unrhyw bryderon. Bydd gwirfoddolwr o’r Gymdeithas Fyddar wrth law i gyfieithu pe bai unrhyw rwystrau o ran iaith. Bydd y gymhorthfa hon yn cael ei chynnal bob nos Iau am 6.30 o’r gloch.

Lleoliad: Llanelli Deaf Society

Dyddiad / amser: 10 Ion 2019 - 18:30

Disgrifiad:

Mae’r gymhorthfa bît yn gyfle i’r gymuned fyddar fynd at eu swyddog lleol gydag unrhyw bryderon. Bydd gwirfoddolwr o’r Gymdeithas Fyddar wrth law i gyfieithu pe bai unrhyw rwystrau o ran iaith. Bydd y gymhorthfa hon yn cael ei chynnal bob nos Iau am 6.30 o’r gloch.

Lleoliad: Llanelli Deaf Society

Dyddiad / amser: 17 Ion 2019 - 18:30

Disgrifiad:

Mae’r gymhorthfa bît yn gyfle i’r gymuned fyddar fynd at eu swyddog lleol gydag unrhyw bryderon. Bydd gwirfoddolwr o’r Gymdeithas Fyddar wrth law i gyfieithu pe bai unrhyw rwystrau o ran iaith. Bydd y gymhorthfa hon yn cael ei chynnal bob nos Iau am 6.30 o’r gloch.

Lleoliad: Llanelli Deaf Society

Dyddiad / amser: 24 Ion 2019 - 18:30

Disgrifiad:

Mae’r gymhorthfa bît yn gyfle i’r gymuned fyddar fynd at eu swyddog lleol gydag unrhyw bryderon. Bydd gwirfoddolwr o’r Gymdeithas Fyddar wrth law i gyfieithu pe bai unrhyw rwystrau o ran iaith. Bydd y gymhorthfa hon yn cael ei chynnal bob nos Iau am 6.30 o’r gloch.

Lleoliad: Llanelli Deaf Society

Dyddiad / amser: 31 Ion 2019 - 18:30

Disgrifiad:

Mae’r gymhorthfa bît yn gyfle i’r gymuned fyddar fynd at eu swyddog lleol gydag unrhyw bryderon. Bydd gwirfoddolwr o’r Gymdeithas Fyddar wrth law i gyfieithu pe bai unrhyw rwystrau o ran iaith. Bydd y gymhorthfa hon yn cael ei chynnal bob nos Iau am 6.30 o’r gloch.

Lleoliad: Llanelli Deaf Society

Dyddiad / amser: 07 Chw 2019 - 18:30

Disgrifiad:

Mae’r gymhorthfa bît yn gyfle i’r gymuned fyddar fynd at eu swyddog lleol gydag unrhyw bryderon. Bydd gwirfoddolwr o’r Gymdeithas Fyddar wrth law i gyfieithu pe bai unrhyw rwystrau o ran iaith. Bydd y gymhorthfa hon yn cael ei chynnal bob nos Iau am 6.30 o’r gloch.

Lleoliad: Llanelli Deaf Society

Dyddiad / amser: 14 Chw 2019 - 18:30

Disgrifiad:

Mae’r gymhorthfa bît yn gyfle i’r gymuned fyddar fynd at eu swyddog lleol gydag unrhyw bryderon. Bydd gwirfoddolwr o’r Gymdeithas Fyddar wrth law i gyfieithu pe bai unrhyw rwystrau o ran iaith. Bydd y gymhorthfa hon yn cael ei chynnal bob nos Iau am 6.30 o’r gloch.

Lleoliad: Llanelli Deaf Society

Dyddiad / amser: 21 Chw 2019 - 18:30

Disgrifiad:

Mae’r gymhorthfa bît yn gyfle i’r gymuned fyddar fynd at eu swyddog lleol gydag unrhyw bryderon. Bydd gwirfoddolwr o’r Gymdeithas Fyddar wrth law i gyfieithu pe bai unrhyw rwystrau o ran iaith. Bydd y gymhorthfa hon yn cael ei chynnal bob nos Iau am 6.30 o’r gloch.

Lleoliad: Llanelli Deaf Society

Dyddiad / amser: 28 Chw 2019 - 18:30

Disgrifiad:

Mae’r gymhorthfa bît yn gyfle i’r gymuned fyddar fynd at eu swyddog lleol gydag unrhyw bryderon. Bydd gwirfoddolwr o’r Gymdeithas Fyddar wrth law i gyfieithu pe bai unrhyw rwystrau o ran iaith. Bydd y gymhorthfa hon yn cael ei chynnal bob nos Iau am 6.30 o’r gloch.

Lleoliad: Llanelli Deaf Society

Dyddiad / amser: 07 Maw 2019 - 18:30

Disgrifiad:

Mae’r gymhorthfa bît yn gyfle i’r gymuned fyddar fynd at eu swyddog lleol gydag unrhyw bryderon. Bydd gwirfoddolwr o’r Gymdeithas Fyddar wrth law i gyfieithu pe bai unrhyw rwystrau o ran iaith. Bydd y gymhorthfa hon yn cael ei chynnal bob nos Iau am 6.30 o’r gloch.

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

We are helping people and businesses stay safe online as part of Operation Blood Leaf, a Cyber Crime Week of Action (March2-6).

Manylion:

Rydyn ni’n helpu pobl a busnesau i aros yn ddiogel ar-lein fel rhan o Ymgyrch Blood Leaf, Wythnos o Weithredu yn Erbyn Seiberdroseddu (2-6 Mawrth).

Mae Uned Cyfathrebu Digidol a Seiberdroseddu arbenigol Heddlu Dyfed-Powys a Get Safe Online, partner allweddol, codi ymwybyddiaeth ynglŷn â seiberdroseddu ac yn gweithio i sicrhau fod gan bobl yr hyder a’r wybodaeth i ddiogelu eu hunain rhag seiberdroseddu yn yr ardal heddlu.

Trwy gydol yr wythnos, bydd:

•Cyfres o wasanaethau arbennig mewn ysgolion cyfun i dynnu sylw pobl ifainc yn eu harddegau at beryglon anfon negeseuon testun rhywiol


•Ffocws ar faterion seiberdroseddu allweddol gan gynnwys cam-fanteisio’n rhywiol ar blant, seiber-fwlio, pornograffi dial a thwyll ar-lein drwy gyfryngau cymdeithasol


•Hyfforddiant i swyddogion heddlu ar ymchwilio i seiberdroseddu


•Digwyddiad byw Get Safe Online yng nghanol tref Aberystwyth ddydd Iau 5 Mawrth.


•Trefnwyd yr wythnos hon gan yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol. Ein gweithgarwch arfaethedig yw cymryd rhan yn yr ymgyrch.


Mae modd atal llawer o seiberdroseddu, Er mwyn gwneud pob dim o fewn eich gallu i’w atal rhag digwydd i chi., dilynwch y camau canlynol:
•Dilëwch negeseuon a negeseuon cyfryngau cymdeithasol amheus heb glicio ar ddolenni.
•Dylech arsefydlu'r feddalwedd ddiogelwch wrthfirysau ddiweddaraf.
•Defnyddiwch gyfrineiriau cryf a newidiwch nhw’n rheolaidd. Peidiwch â’u rhannu â neb.
•Byddwch yn ofalus am beth ydych chi'n ei rannu ar-lein.

•Am gyngor, galwch heibio i www.getsafeonline.org.

 

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanelliTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Waunlanyrafon
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 3AA

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01554 741118

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 09:00 - 14:00 a 14:40 - 17:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul: Ar gau

Ar agor ar Wyliau Banc
09:00 – 14:00 a 14:40 – 17:00

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.