PCSO Llinos Phillips

PCSO Steff Lewis

PCSO Lauren Dixon

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Ward Glanymor

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mehefin 2018

Diweddariadau

01 Mehefin 2018

Gwarantau cyffuriau

Rydyn ni’n annog unrhyw un sydd â gwybodaeth mewn  perthynas â chyffuriau i gysylltu â swyddogion lleol, galw 101, neu adrodd ar-lein.

Rhagweithgarwch

Bydd swyddogion yn parhau i dargedu defnyddwyr cyffuriau sy’n hysbys a chyfeiriadau a ddrwgdybir er mwyn datblygu gwarantau cyffuriau yn y dyfodol.

Ardal leol: Ward Glanymor

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mehefin 2018

Gweithred

  • Ymddygiad gwrth-gymdeithasol - Maes Y Bwlch ac ardal cyfagos.
  • Defnyddiwyd llythyron ymddygiad gwrth-gymdeithasol a hysbysiadiau gwasgaru
  • Targedu yfed ar y stryd ô fewn ardaloedd dynodedig.

Diweddariadau

01 Mehefin 2018

Ymddygiad gwrthgymdeithasol yn, ac o amgylch Railway Place a Seaside Crescent

Cynhaliwyd ymweliadau ar y cyd gyda swyddogion tai Cyngor Sir Caerfyrddin i fynd i'r afael ag ymddygiad unigolion a oedd wedi cael eu henwi, ac rydym yn parhau i gynnal patrolau yn yr ardal, yn ogystal â phatrolau ar y cyd â swyddogion tai.

Ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Noc y Gogledd

Yn dilyn adroddiadau am gerbyd yn parcio yn Noc y Gogledd yn achosi problemau yno, mae’r heddlu wedi siarad â nifer o bobl.

Yfed ar y stryd

Mae patrolau wedi’u cynnal yn ein hardaloedd dynodedig; Doc y Gogledd a Pharc y Goron, ac ni welwyd neb yn yfed. Byddwn ni’n parhau i batrolio’r ardaloedd hyn ac yn ymateb i unrhyw adroddiadau am yfed ar y stryd.

Ardal leol: Ward Glan-y-môr

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2015

Gweithred

Derbyniwyd 18 galwad ar gyfer ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y mis diwethaf. Digwyddiadau ar eu pen eu hunain oedd y rhan fwyaf o alwadau, sydd wedi’u trin a’u datrys.

Cynhaliwyd ymweliad cartref ar y cyd ag Ysgol Coedcae ag un o ddisgyblion yr ysgol. Mae’r disgybl yn byw yn ardal Morfa a bu’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol yn yr ysgol a thu allan i’r ysgol. Ymgymerwyd ag ymagwedd amlasiantaeth er mwyn rheoli ei hymddygiad.

Bu 3 galwad i ardal Doc y Gogledd mewn perthynas â cherbydau’n cael eu defnyddio’n wrthgymdeithasol. Siaradwyd â pherchnogion cerbydau gan y swyddogion a rhoddwyd cyngor priodol iddynt ynglŷn â’u modd o yrru.

Ardal leol: Ward Glan-y-môr

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2015

Gweithred

Mae swyddogion dal yn cynnal patrolau rhagweithiol, gan gynnal gweithdrefnau stopio a chwilio pan fo seiliau’n caniatáu ac yn targedu strydoedd Glan-y-môr, sydd wedi arwain at 7 trosedd sy’n gysylltiedig â chyffuriau’n cael eu cofnodi yn y ward y mis hwn.
O ganlyniad, bu 2 arést, cyhoeddwyd 1 rhybudd canabis ac mae un digwyddiad dal yn destun ymchwiliad. Nid oes gwarantau wedi’u cyflawni’r mis hwn, ond bydd y tîm plismona bro dal yn cyflwyno cudd-wybodaeth er mwyn eu datblygu fel gwarantau.

Ardal leol: GLANYMOR

Dyddiad a gytunwyd: 15 Awst 2015

Gweithred

 

Glan-y-môr

Ymddygiad gwrthgymdeithasol - Ward Hengoed

Cyffuriau – ward Glan-y-môr

 

Ardal leol: Llanelli

Dyddiad a gytunwyd: 01 Rhagfyr 2015

Gweithred

Mae hon yn flaenoriaeth newydd. Diweddariad i ddilyn ddiwedd y mis.

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mehefin 2018

Gweithred

Mae pobl fregus bob amser yn flaenoriaeth ar gyfer Tîm Plismona Bro Llanelli, a’r mis hwn, byddwn ni’n canolbwyntio’n drwm ar Droseddau Casineb a’i effeithiau ar ddioddefwyr a’r gymuned.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Ysgol Maes Y Morfa

Dyddiad / amser: 19 Rhag 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Pob dydd Mercher 14:30-15:30 Cymhorthfa Bît yn Ysgol Maes y Morfa (yn ystod amser tymor)

Lleoliad: Caffi Flanagan’s, Doc Y Gogledd, Llanelli

Dyddiad / amser: 19 Rhag 2018 - 15:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng nghaffi Flanagan’s yn Noc y Gogledd bob dydd Mercher rhwng 10:30 a 11:30.

Lleoliad: Ysgol Maes Y Morfa

Dyddiad / amser: 26 Rhag 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Pob dydd Mercher 14:30-15:30 Cymhorthfa Bît yn Ysgol Maes y Morfa (yn ystod amser tymor)

Lleoliad: Caffi Flanagan’s, Doc Y Gogledd, Llanelli

Dyddiad / amser: 26 Rhag 2018 - 15:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng nghaffi Flanagan’s yn Noc y Gogledd bob dydd Mercher rhwng 10:30 a 11:30.

Lleoliad: Ysgol Maes Y Morfa

Dyddiad / amser: 02 Ion 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Pob dydd Mercher 14:30-15:30 Cymhorthfa Bît yn Ysgol Maes y Morfa (yn ystod amser tymor)

Lleoliad: Caffi Flanagan’s, Doc Y Gogledd, Llanelli

Dyddiad / amser: 02 Ion 2019 - 15:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng nghaffi Flanagan’s yn Noc y Gogledd bob dydd Mercher rhwng 10:30 a 11:30.

Lleoliad: Ysgol Maes Y Morfa

Dyddiad / amser: 09 Ion 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Pob dydd Mercher 14:30-15:30 Cymhorthfa Bît yn Ysgol Maes y Morfa (yn ystod amser tymor)

Lleoliad: Caffi Flanagan’s, Doc Y Gogledd, Llanelli

Dyddiad / amser: 09 Ion 2019 - 15:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng nghaffi Flanagan’s yn Noc y Gogledd bob dydd Mercher rhwng 10:30 a 11:30.

Lleoliad: Ysgol Maes Y Morfa

Dyddiad / amser: 16 Ion 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Pob dydd Mercher 14:30-15:30 Cymhorthfa Bît yn Ysgol Maes y Morfa (yn ystod amser tymor)

Lleoliad: Caffi Flanagan’s, Doc Y Gogledd, Llanelli

Dyddiad / amser: 16 Ion 2019 - 15:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng nghaffi Flanagan’s yn Noc y Gogledd bob dydd Mercher rhwng 10:30 a 11:30.

Lleoliad: Ysgol Maes Y Morfa

Dyddiad / amser: 23 Ion 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Pob dydd Mercher 14:30-15:30 Cymhorthfa Bît yn Ysgol Maes y Morfa (yn ystod amser tymor)

Lleoliad: Caffi Flanagan’s, Doc Y Gogledd, Llanelli

Dyddiad / amser: 23 Ion 2019 - 15:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng nghaffi Flanagan’s yn Noc y Gogledd bob dydd Mercher rhwng 10:30 a 11:30.

Lleoliad: Ysgol Maes Y Morfa

Dyddiad / amser: 30 Ion 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Pob dydd Mercher 14:30-15:30 Cymhorthfa Bît yn Ysgol Maes y Morfa (yn ystod amser tymor)

Lleoliad: Caffi Flanagan’s, Doc Y Gogledd, Llanelli

Dyddiad / amser: 30 Ion 2019 - 15:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng nghaffi Flanagan’s yn Noc y Gogledd bob dydd Mercher rhwng 10:30 a 11:30.

Lleoliad: Ysgol Maes Y Morfa

Dyddiad / amser: 06 Chw 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Pob dydd Mercher 14:30-15:30 Cymhorthfa Bît yn Ysgol Maes y Morfa (yn ystod amser tymor)

Lleoliad: Caffi Flanagan’s, Doc Y Gogledd, Llanelli

Dyddiad / amser: 06 Chw 2019 - 15:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng nghaffi Flanagan’s yn Noc y Gogledd bob dydd Mercher rhwng 10:30 a 11:30.

Lleoliad: Ysgol Maes Y Morfa

Dyddiad / amser: 13 Chw 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Pob dydd Mercher 14:30-15:30 Cymhorthfa Bît yn Ysgol Maes y Morfa (yn ystod amser tymor)

Lleoliad: Caffi Flanagan’s, Doc Y Gogledd, Llanelli

Dyddiad / amser: 13 Chw 2019 - 15:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng nghaffi Flanagan’s yn Noc y Gogledd bob dydd Mercher rhwng 10:30 a 11:30.

Lleoliad: Ysgol Maes Y Morfa

Dyddiad / amser: 20 Chw 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Pob dydd Mercher 14:30-15:30 Cymhorthfa Bît yn Ysgol Maes y Morfa (yn ystod amser tymor)

Lleoliad: Caffi Flanagan’s, Doc Y Gogledd, Llanelli

Dyddiad / amser: 20 Chw 2019 - 15:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng nghaffi Flanagan’s yn Noc y Gogledd bob dydd Mercher rhwng 10:30 a 11:30.

Lleoliad: Ysgol Maes Y Morfa

Dyddiad / amser: 27 Chw 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Pob dydd Mercher 14:30-15:30 Cymhorthfa Bît yn Ysgol Maes y Morfa (yn ystod amser tymor)

Lleoliad: Caffi Flanagan’s, Doc Y Gogledd, Llanelli

Dyddiad / amser: 27 Chw 2019 - 15:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng nghaffi Flanagan’s yn Noc y Gogledd bob dydd Mercher rhwng 10:30 a 11:30.

Lleoliad: Ysgol Maes Y Morfa

Dyddiad / amser: 06 Maw 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Pob dydd Mercher 14:30-15:30 Cymhorthfa Bît yn Ysgol Maes y Morfa (yn ystod amser tymor)

Lleoliad: Caffi Flanagan’s, Doc Y Gogledd, Llanelli

Dyddiad / amser: 06 Maw 2019 - 15:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng nghaffi Flanagan’s yn Noc y Gogledd bob dydd Mercher rhwng 10:30 a 11:30.

Lleoliad: Ysgol Maes Y Morfa

Dyddiad / amser: 13 Maw 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Pob dydd Mercher 14:30-15:30 Cymhorthfa Bît yn Ysgol Maes y Morfa (yn ystod amser tymor)

Lleoliad: Caffi Flanagan’s, Doc Y Gogledd, Llanelli

Dyddiad / amser: 13 Maw 2019 - 15:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng nghaffi Flanagan’s yn Noc y Gogledd bob dydd Mercher rhwng 10:30 a 11:30.

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

We are helping people and businesses stay safe online as part of Operation Blood Leaf, a Cyber Crime Week of Action (March2-6).

Manylion:

Rydyn ni’n helpu pobl a busnesau i aros yn ddiogel ar-lein fel rhan o Ymgyrch Blood Leaf, Wythnos o Weithredu yn Erbyn Seiberdroseddu (2-6 Mawrth).

Mae Uned Cyfathrebu Digidol a Seiberdroseddu arbenigol Heddlu Dyfed-Powys a Get Safe Online, partner allweddol, codi ymwybyddiaeth ynglŷn â seiberdroseddu ac yn gweithio i sicrhau fod gan bobl yr hyder a’r wybodaeth i ddiogelu eu hunain rhag seiberdroseddu yn yr ardal heddlu.

Trwy gydol yr wythnos, bydd:

•Cyfres o wasanaethau arbennig mewn ysgolion cyfun i dynnu sylw pobl ifainc yn eu harddegau at beryglon anfon negeseuon testun rhywiol


•Ffocws ar faterion seiberdroseddu allweddol gan gynnwys cam-fanteisio’n rhywiol ar blant, seiber-fwlio, pornograffi dial a thwyll ar-lein drwy gyfryngau cymdeithasol


•Hyfforddiant i swyddogion heddlu ar ymchwilio i seiberdroseddu


•Digwyddiad byw Get Safe Online yng nghanol tref Aberystwyth ddydd Iau 5 Mawrth.


•Trefnwyd yr wythnos hon gan yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol. Ein gweithgarwch arfaethedig yw cymryd rhan yn yr ymgyrch.


Mae modd atal llawer o seiberdroseddu, Er mwyn gwneud pob dim o fewn eich gallu i’w atal rhag digwydd i chi., dilynwch y camau canlynol:
•Dilëwch negeseuon a negeseuon cyfryngau cymdeithasol amheus heb glicio ar ddolenni.
•Dylech arsefydlu'r feddalwedd ddiogelwch wrthfirysau ddiweddaraf.
•Defnyddiwch gyfrineiriau cryf a newidiwch nhw’n rheolaidd. Peidiwch â’u rhannu â neb.
•Byddwch yn ofalus am beth ydych chi'n ei rannu ar-lein.

•Am gyngor, galwch heibio i www.getsafeonline.org.

 

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanelliTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Waunlanyrafon
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 3AA

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01554 741118

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 09:00 - 14:00 a 14:40 - 17:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul: Ar gau

Ar agor ar Wyliau Banc
09:00 – 14:00 a 14:40 – 17:00

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.