PCSO Llinos Phillips

PCSO Steff Lewis

PCSO Lauren Dixon

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Ward Glanymor

Dyddiad a gytunwyd: 15 Mehefin 2017

Diweddariadau

15 Mehefin 2017

Gwarantau cyffuriau

Mae swyddogion Llanelli wedi gweithredu dim warant o fewn y ward y mis hwn.  

Rydyn ni’n annog unrhyw un sydd â gwybodaeth mewn  perthynas â chyffuriau i gysylltu â swyddogion lleol, galw 101, neu adrodd ar-lein.

 Rhagweithgarwch

Bu pedwar trosedd cyffuriau arall yn y ward y mis hwn. Darganfu swyddogion y troseddau hyn yn ystod patrolau a thrwy ddefnyddio pwerau stopio a chwilio. 

 Bydd swyddogion yn parhau i dargedu defnyddwyr cyffuriau sy’n hysbys a chyfeiriadau a ddrwgdybir er mwyn datblygu gwarantau cyffuriau yn y dyfodol.

Ardal leol: Ward Glanymor

Dyddiad a gytunwyd: 15 Mehefin 2017

Gweithred

  • Ymddygiad gwrth-gymdeithasol - Maes Y Bwlch ac ardal cyfagos.
  • Defnyddiwyd llythyron ymddygiad gwrth-gymdeithasol a hysbysiadiau gwasgaru
  • Targedu yfed ar y stryd ô fewn ardaloedd dynodedig.

Diweddariadau

15 Mehefin 2017

Ymddygiad gwrthgymdeithasol yn, ac o amgylch Railway Place a Seaside Crescent

Cynhaliwyd ymweliadau ar y cyd gyda swyddogion tai Cyngor Sir Caerfyrddin i fynd i'r afael ag ymddygiad unigolion a oedd wedi cael eu henwi, ac rydym yn parhau i gynnal patrolau yn yr ardal, yn ogystal â phatrolau ar y cyd â swyddogion tai.

Ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Noc y Gogledd

Yn dilyn adroddiadau am gerbyd yn parcio yn Noc y Gogledd yn achosi problemau yno, mae’r heddlu wedi siarad â nifer o bobl.

Yfed ar y stryd

Mae patrolau wedi’u cynnal yn ein hardaloedd dynodedig; Doc y Gogledd a Pharc y Goron, ac ni welwyd neb yn yfed. Byddwn ni’n parhau i batrolio’r ardaloedd hyn ac yn ymateb i unrhyw adroddiadau am yfed ar y stryd.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Caffi Flanagan’s, Doc Y Gogledd, Llanelli

Dyddiad / amser: 28 Maw 2018 - 15:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng nghaffi Flanagan’s yn Noc y Gogledd bob dydd Mercher rhwng 10:30 a 11:30.

Lleoliad: Canolfan Antioch, Copperworks Road, Llanelli

Dyddiad / amser: 30 Maw 2018 - 17:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng Nghanolfan Antioch bob dydd Gwener rhwng 17:30 a 18:30. Galwch heibio i’n tudalen Twitter: @NPTLlanelli am ddiweddariadau neu newidiadau.

Lleoliad: Caffi Flanagan’s, Doc Y Gogledd, Llanelli

Dyddiad / amser: 04 Ebr 2018 - 15:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng nghaffi Flanagan’s yn Noc y Gogledd bob dydd Mercher rhwng 10:30 a 11:30.

Lleoliad: Canolfan Antioch, Copperworks Road, Llanelli

Dyddiad / amser: 06 Ebr 2018 - 17:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng Nghanolfan Antioch bob dydd Gwener rhwng 17:30 a 18:30. Galwch heibio i’n tudalen Twitter: @NPTLlanelli am ddiweddariadau neu newidiadau.

Lleoliad: Caffi Flanagan’s, Doc Y Gogledd, Llanelli

Dyddiad / amser: 11 Ebr 2018 - 15:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng nghaffi Flanagan’s yn Noc y Gogledd bob dydd Mercher rhwng 10:30 a 11:30.

Lleoliad: Canolfan Antioch, Copperworks Road, Llanelli

Dyddiad / amser: 13 Ebr 2018 - 17:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng Nghanolfan Antioch bob dydd Gwener rhwng 17:30 a 18:30. Galwch heibio i’n tudalen Twitter: @NPTLlanelli am ddiweddariadau neu newidiadau.

Lleoliad: Caffi Flanagan’s, Doc Y Gogledd, Llanelli

Dyddiad / amser: 18 Ebr 2018 - 15:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng nghaffi Flanagan’s yn Noc y Gogledd bob dydd Mercher rhwng 10:30 a 11:30.

Lleoliad: Canolfan Antioch, Copperworks Road, Llanelli

Dyddiad / amser: 20 Ebr 2018 - 17:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng Nghanolfan Antioch bob dydd Gwener rhwng 17:30 a 18:30. Galwch heibio i’n tudalen Twitter: @NPTLlanelli am ddiweddariadau neu newidiadau.

Lleoliad: Caffi Flanagan’s, Doc Y Gogledd, Llanelli

Dyddiad / amser: 25 Ebr 2018 - 15:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng nghaffi Flanagan’s yn Noc y Gogledd bob dydd Mercher rhwng 10:30 a 11:30.

Lleoliad: Canolfan Antioch, Copperworks Road, Llanelli

Dyddiad / amser: 27 Ebr 2018 - 17:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng Nghanolfan Antioch bob dydd Gwener rhwng 17:30 a 18:30. Galwch heibio i’n tudalen Twitter: @NPTLlanelli am ddiweddariadau neu newidiadau.

Lleoliad: Caffi Flanagan’s, Doc Y Gogledd, Llanelli

Dyddiad / amser: 02 Mai 2018 - 15:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng nghaffi Flanagan’s yn Noc y Gogledd bob dydd Mercher rhwng 10:30 a 11:30.

Lleoliad: Canolfan Antioch, Copperworks Road, Llanelli

Dyddiad / amser: 04 Mai 2018 - 17:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng Nghanolfan Antioch bob dydd Gwener rhwng 17:30 a 18:30. Galwch heibio i’n tudalen Twitter: @NPTLlanelli am ddiweddariadau neu newidiadau.

Lleoliad: Caffi Flanagan’s, Doc Y Gogledd, Llanelli

Dyddiad / amser: 09 Mai 2018 - 15:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng nghaffi Flanagan’s yn Noc y Gogledd bob dydd Mercher rhwng 10:30 a 11:30.

Lleoliad: Canolfan Antioch, Copperworks Road, Llanelli

Dyddiad / amser: 11 Mai 2018 - 17:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng Nghanolfan Antioch bob dydd Gwener rhwng 17:30 a 18:30. Galwch heibio i’n tudalen Twitter: @NPTLlanelli am ddiweddariadau neu newidiadau.

Lleoliad: Caffi Flanagan’s, Doc Y Gogledd, Llanelli

Dyddiad / amser: 16 Mai 2018 - 15:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng nghaffi Flanagan’s yn Noc y Gogledd bob dydd Mercher rhwng 10:30 a 11:30.

Lleoliad: Canolfan Antioch, Copperworks Road, Llanelli

Dyddiad / amser: 18 Mai 2018 - 17:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng Nghanolfan Antioch bob dydd Gwener rhwng 17:30 a 18:30. Galwch heibio i’n tudalen Twitter: @NPTLlanelli am ddiweddariadau neu newidiadau.

Lleoliad: Caffi Flanagan’s, Doc Y Gogledd, Llanelli

Dyddiad / amser: 23 Mai 2018 - 15:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng nghaffi Flanagan’s yn Noc y Gogledd bob dydd Mercher rhwng 10:30 a 11:30.

Lleoliad: Canolfan Antioch, Copperworks Road, Llanelli

Dyddiad / amser: 25 Mai 2018 - 17:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng Nghanolfan Antioch bob dydd Gwener rhwng 17:30 a 18:30. Galwch heibio i’n tudalen Twitter: @NPTLlanelli am ddiweddariadau neu newidiadau.

Lleoliad: Caffi Flanagan’s, Doc Y Gogledd, Llanelli

Dyddiad / amser: 30 Mai 2018 - 15:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng nghaffi Flanagan’s yn Noc y Gogledd bob dydd Mercher rhwng 10:30 a 11:30.

Lleoliad: Canolfan Antioch, Copperworks Road, Llanelli

Dyddiad / amser: 01 Meh 2018 - 17:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng Nghanolfan Antioch bob dydd Gwener rhwng 17:30 a 18:30. Galwch heibio i’n tudalen Twitter: @NPTLlanelli am ddiweddariadau neu newidiadau.

Lleoliad: Caffi Flanagan’s, Doc Y Gogledd, Llanelli

Dyddiad / amser: 06 Meh 2018 - 15:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng nghaffi Flanagan’s yn Noc y Gogledd bob dydd Mercher rhwng 10:30 a 11:30.

Lleoliad: Canolfan Antioch, Copperworks Road, Llanelli

Dyddiad / amser: 08 Meh 2018 - 17:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng Nghanolfan Antioch bob dydd Gwener rhwng 17:30 a 18:30. Galwch heibio i’n tudalen Twitter: @NPTLlanelli am ddiweddariadau neu newidiadau.

Lleoliad: Caffi Flanagan’s, Doc Y Gogledd, Llanelli

Dyddiad / amser: 13 Meh 2018 - 15:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng nghaffi Flanagan’s yn Noc y Gogledd bob dydd Mercher rhwng 10:30 a 11:30.

Lleoliad: Canolfan Antioch, Copperworks Road, Llanelli

Dyddiad / amser: 15 Meh 2018 - 17:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng Nghanolfan Antioch bob dydd Gwener rhwng 17:30 a 18:30. Galwch heibio i’n tudalen Twitter: @NPTLlanelli am ddiweddariadau neu newidiadau.

Lleoliad: Caffi Flanagan’s, Doc Y Gogledd, Llanelli

Dyddiad / amser: 20 Meh 2018 - 15:30

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng nghaffi Flanagan’s yn Noc y Gogledd bob dydd Mercher rhwng 10:30 a 11:30.

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanelliTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Waunlanyrafon
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 3AA

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01554 741118

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 09:00 - 14:00 a 14:40 - 17:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul: Ar gau

Ar agor ar Wyliau Banc
09:00 – 14:00 a 14:40 – 17:00

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.