PCSO Dave Thomas

PCSO Piotr Glowczyk

PCSO Philip Adams

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2018

Gweithred

Mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a achosir yn aml gan gamddefnyddio cyffuriau a niwsans cysylltiedig. Mae hyn yn effeithio ar ansawdd bywyd preswylwyr a phobl sy’n agored i niwed ar draws Tyisha

Diweddariadau

01 Mawrth 2018

Mae patrolau rheolaidd wedi’u cynnal yn yr ardal broblemus er mwyn sicrhau aelodau o’r cyhoedd.

Mae swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol wedi gweithio ochr yn ochr â’r tîm ymateb i ddatblygu a gweithredu Gwarantau Cyffuriau.

Mae cyfarfodydd rheolaidd wedi’u cynnal rhwng cysylltiadau lleol trwy ein cyfarfodydd Grŵp Gweithredu Cymunedau Mwy Diogel misol a’n cymorthfeydd bît misol

Ardal leol: Tyisha

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2018

Gweithred

Mae patrolau rheolaidd wedi’u cynnal yn yr ardal. Cymerwyd alcohol wrth unigolion a oedd yn yfed yn yr ardal, a nodwyd eu manylion..

Diweddariadau

01 Mawrth 2018

Mae swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol wedi mynychu’r cyfarfodydd Grŵp Gweithredu Cymunedau Mwy Diogel misol, ac wedi ymweld â siopau lleol mewn perthynas â gwerthu alcohol i unigolion dan oed.

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2018

Gweithred

Mae pobl fregus bob amser yn flaenoriaeth ar gyfer Tîm Plismona Bro Llanelli, a’r mis hwn, byddwn ni’n canolbwyntio’n drwm ar Droseddau Casineb a’i effeithiau ar ddioddefwyr a’r gymuned.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Waddles Court

Dyddiad / amser: 21 Maw 2018 - 15:30

Disgrifiad:

Waddles Court Tenantiaid.

15:30-16:30

Lleoliad: Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)

Dyddiad / amser: 22 Maw 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)
Bore dydd Iau o 10 – 11 o’r gloch

Lleoliad: Waddles Court

Dyddiad / amser: 28 Maw 2018 - 15:30

Disgrifiad:

Waddles Court Tenantiaid.

15:30-16:30

Lleoliad: Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)

Dyddiad / amser: 29 Maw 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)
Bore dydd Iau o 10 – 11 o’r gloch

Lleoliad: Waddles Court

Dyddiad / amser: 04 Ebr 2018 - 15:30

Disgrifiad:

Waddles Court Tenantiaid.

15:30-16:30

Lleoliad: Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)

Dyddiad / amser: 05 Ebr 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)
Bore dydd Iau o 10 – 11 o’r gloch

Lleoliad: Waddles Court

Dyddiad / amser: 11 Ebr 2018 - 15:30

Disgrifiad:

Waddles Court Tenantiaid.

15:30-16:30

Lleoliad: Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)

Dyddiad / amser: 12 Ebr 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)
Bore dydd Iau o 10 – 11 o’r gloch

Lleoliad: Waddles Court

Dyddiad / amser: 18 Ebr 2018 - 15:30

Disgrifiad:

Waddles Court Tenantiaid.

15:30-16:30

Lleoliad: Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)

Dyddiad / amser: 19 Ebr 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)
Bore dydd Iau o 10 – 11 o’r gloch

Lleoliad: Waddles Court

Dyddiad / amser: 25 Ebr 2018 - 15:30

Disgrifiad:

Waddles Court Tenantiaid.

15:30-16:30

Lleoliad: Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)

Dyddiad / amser: 26 Ebr 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)
Bore dydd Iau o 10 – 11 o’r gloch

Lleoliad: Waddles Court

Dyddiad / amser: 02 Mai 2018 - 15:30

Disgrifiad:

Waddles Court Tenantiaid.

15:30-16:30

Lleoliad: Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)

Dyddiad / amser: 03 Mai 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)
Bore dydd Iau o 10 – 11 o’r gloch

Lleoliad: Waddles Court

Dyddiad / amser: 09 Mai 2018 - 15:30

Disgrifiad:

Waddles Court Tenantiaid.

15:30-16:30

Lleoliad: Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)

Dyddiad / amser: 10 Mai 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)
Bore dydd Iau o 10 – 11 o’r gloch

Lleoliad: Waddles Court

Dyddiad / amser: 16 Mai 2018 - 15:30

Disgrifiad:

Waddles Court Tenantiaid.

15:30-16:30

Lleoliad: Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)

Dyddiad / amser: 17 Mai 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)
Bore dydd Iau o 10 – 11 o’r gloch

Lleoliad: Waddles Court

Dyddiad / amser: 23 Mai 2018 - 15:30

Disgrifiad:

Waddles Court Tenantiaid.

15:30-16:30

Lleoliad: Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)

Dyddiad / amser: 24 Mai 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)
Bore dydd Iau o 10 – 11 o’r gloch

Lleoliad: Waddles Court

Dyddiad / amser: 30 Mai 2018 - 15:30

Disgrifiad:

Waddles Court Tenantiaid.

15:30-16:30

Lleoliad: Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)

Dyddiad / amser: 31 Mai 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)
Bore dydd Iau o 10 – 11 o’r gloch

Lleoliad: Waddles Court

Dyddiad / amser: 06 Meh 2018 - 15:30

Disgrifiad:

Waddles Court Tenantiaid.

15:30-16:30

Lleoliad: Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)

Dyddiad / amser: 07 Meh 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)
Bore dydd Iau o 10 – 11 o’r gloch

Lleoliad: Waddles Court

Dyddiad / amser: 13 Meh 2018 - 15:30

Disgrifiad:

Waddles Court Tenantiaid.

15:30-16:30

Lleoliad: Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)

Dyddiad / amser: 14 Meh 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)
Bore dydd Iau o 10 – 11 o’r gloch

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Neuadd Sant Barnabus, Stryd Llywelyn, Llanelli

Dyddiad / amser: 19 Ebr 2018 - 14:00

Disgrifiad:

Grŵp Gweithredu Cymunedau Diogelach (Wardiau Glan-y-môr a Thyisha) ar y 3ydd dydd Iau pob mis a 2pm.

Lleoliad: Neuadd Sant Barnabus, Stryd Llywelyn, Llanelli

Dyddiad / amser: 17 Mai 2018 - 14:00

Disgrifiad:

Grŵp Gweithredu Cymunedau Diogelach (Wardiau Glan-y-môr a Thyisha) ar y 3ydd dydd Iau pob mis a 2pm.

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanelliTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Waunlanyrafon
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 3AA

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01554 741118

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 09:00 - 14:00 a 14:40 - 17:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul: Ar gau

Ar agor ar Wyliau Banc
09:00 – 14:00 a 14:40 – 17:00

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.