Cyrsiau Ymwybyddiaeth – Nad Ydynt yn Ymwneud â Moduro

Yn 2016, mae Drugaid yn cyflwyno rhaglen hyfforddiant ar gyfer lleihau’r niwed a achosir gan alcohol a chanabis.

Gall y sesiynau codi ymwybyddiaeth tair awr o hyd eich helpu i gadw draw rhag trosedd.

Elusen yw Drugaid sy’n darparu gwasanaethau camddefnyddio sylweddau i bobl ifainc, oedolion, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Rydyn ni’n gweithio ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.  Mae eu hasiantaeth bartner Kaleidoscope yn darparu gwasanaethau ym Mhowys.

Am wybodaeth pellach ynghlyn â Drugaid, ymwelwch â www.drugaidcymru.com