Trwyddedu Arfau Saethu

Dylech ddefnyddio’r ffurflen hon i wneud cais am gael, adnewyddu neu amrywio tystysgrif arf saethu. Mae’n drosedd - ar wahân i eithriadau statudol arbennig - i berson gael yn ei feddiant, brynu neu gael unrhyw arf saethu neu fwledi, y cyfeirir atynt yn Rhan 1 o Ddeddf Arfau Saethu 1968, heb fod ganddo dystysgrif arf saethu. Bydd y dystysgrif yn dangos yr arfau saethu a’r bwledi y gall y deiliad eu meddiannu, eu prynu neu eu cael. Os ydych chi’n gwneud cais i ddal arf ar wahân i reiffl, pistol blaenlwytho neu ddryll gyda magasîn mawr, dylech ofyn am gyngor adran drwyddedu gynnau eich heddlu lleol.

Trwyddedu Arfau Aer yn yr Alban

Mae Llywodraeth yr Alban yn cyflwyno system drwyddedu newydd ar gyfer y rhan fwyaf o arfau aer yn yr Alban.  O 31 Rhagfyr 2016, yn gyffredinol, bydd angen trwydded ymwelydd arnoch i ddefnyddio, prynu neu gael gafael ar arfau aer yn yr Alban, am fwy o wybodaeth gweler Trwyddedu Arfau Aer yn yr Alban.