Hygyrchedd

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymrwymo i wneud y wefan hon yn hygyrch i bawb sy’n dymuno ymweld â hi.

I ddysgu sut i wneud y wefan yn fwy hygyrch i chi trwy newid gosodiadau eich porydd, cyfrifiadur, allweddell neu lygoden, ewch i dudalen y BBC - My Web My Way.

Ein Polisi Ni

Rydym yn anelu i gyrraedd neu ragori ar y Safon AA a bennir yng Nghanllaw Hygyrchedd y We (Web Content Accessibility Guidelines). Yn ymarferol, golyga hynny ein bod yn:

  • Ceisio defnyddio’r iaith symlaf posib ac osgoi jargon
  • Trefnu ein dogfennau yn rhesymegol gan ddefnyddio paragraffau, penawdau, rhestrau ac elfennau priodol eraill
  • Galluogi defnyddwyr i newid maint y testun
  • Sicrhau digon o gyferbynnedd rhwng y lliwiau cefndir a blaendir
  • Defnyddio testun disgrifiadol mewn dolennau cyswllt sy’n dangos yn glir beth yw’r ddolen
  • Sicrhau bod gan bob delwedd sy’n cyfleu gwybodaeth destun disgrifiadol cyfatebol
  • Darparu allweddau cyrchu
  • Defnyddio cynllun hyblyg a fydd yn addas i sgriniau o bob maint a chydraniad

Allweddau Cyrchu

Defnyddir yr allweddau cyrchu canlynol yn unol â’r safon a bennir gan Lywodraeth y DU:

Allwedd Cyrchfan
S Hepgor gwe-lywio
1 Hafan
3 Map o'r safle
4 Chwilio
8 Telerau ac amodau (Datganiad Cyfreithiol / Preifatrwydd)
9 Ffurflen adborthi (Cysylltu â Ni)
0 Manylion yr Allweddau Cyrchu (Hygyrchedd)

Ongoing Work

We are working with the Shaw Trust to improve the accessibility of our website.

Some sections of the site require further work to bring them up to standard, including the application forms in the Jobs and Recruitment section and the search facility. A new search facility will be launched soon.

Hygyrchedd - Adborth ac Awgrymiadau

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau am sut y gallwn wneud ein gwefan yn fwy hygyrch, cysylltwch â ni:

Swyddog Gwe-Gyfathrebu,
Pencadlys Heddlu Dyfed-Powys, 
Blwch Post 99,
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 2PF

E-bost: dppwebmaster@dyfed-powys.pnn.police.uk