Mae gan Heddlu Dyfed-Powys Gofrestr ar-lein sy’n galluogi staff i riportio unrhyw Roddion neu Letygarwch a gynigir iddynt. Mae hyn yn cynnwys y gallu i nodi os dderbyniwyd y rhodd neu os cafodd ei gwrthod gan arddangos gonestrwydd swyddogion a staff sy’n riportio’r mater.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau’n ymwneud â darpariaeth Rhoddion/Lletygarwch at Uned Gwrth-lygredd yr heddlu yn Adran Safonau Proffesiynol Pencadlys yr Heddlu, Caerfyrddin, SA31 2PF