Mae ceisiadau am wybodaeth o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (y Ddeddf) a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn cael eu prosesu gan y Tîm Rhyddid Gwybodaeth o fewn Adran Rheoli Gwybodaeth a Chydymffurfiaeth Heddlu Dyfed-Powys.

O dan Adran 45 o’r Cod Ymarfer Rhyddid Gwybodaeth, “dylai awdurdodau cyhoeddus sydd â dros 100 o weithwyr cyfwerth â llawn amser gyhoeddi manylion am eu perfformiad o ran trin ceisiadau am wybodaeth o dan y Ddeddf fel mater o arfer gorau”.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn anelu i gyhoeddi nifer o ystadegau sy’n ymwneud â’r broses o ran ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth ar y dudalen hon yn chwarterol.

Manylion cyswllt ar gyfer yr Uned Rhyddid Gwybodaeth:

Uned Rhyddid Gwybodaeth
Pencadlys Heddlu Dyfed-Powys
Blwch Post 99 
Llangynnwr
Caerfyrddin
SA31 2PF

Neu anfonwch e-bost at: foi@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn: 01267 226014
Ffôn: 01267 226478