Bydd yr Asesiad o'r Effaith ar Breifatrwydd yn cael eu cyhoeddi wrth i’r gwaith o’u gosod yn y trefi hynny gael ei gwblhau.

 • Yn edrych dros yr Orsaf Drenau, Heol Ashburnham
 • Cyffordd Heol yr Orsaf â Heol Stepney
 • Tu allan i'r Lleng Brydeinig, Heol yr Orsaf
 • Tu allan i Barc y Scarlets, Heol Maes-ar-Ddafen
 • The Avenue
 • Bonnie's Hair Design, Heol Gwili
 • Heol Gelli
 • Gyferbyn ag Ysbyty Tywysog Philip, Heol Dafen
 • Parc Dafen
 • Heol maengwyn
 • Heol Penrallt
 • Ffordd Mynydd Griffiths