Bydd yr Asesiad o'r Effaith ar Breifatrwydd yn cael eu cyhoeddi wrth i’r gwaith o’u gosod yn y trefi hynny gael ei gwblhau.