16 Rhag 2013

Trwy gydol y mis rydym wedi bod yn cyhoeddi awgrymiadau gwych i chi eu dilyn er mwyn cadw'ch hun a'ch eiddo yn saff ac yn ddiogel y Nadolig hwn.

A dyma nodyn i'ch atgoffa o rai o'n pwyntiau allweddol:

Ar ddiwrnod cyntaf y Nadolig dywedodd y plismon lleol wrthyf i - peidiwch ag arddangos eich holl anrhegion o dan y goeden Nadolig - meddyliwch am ddiogelwch eich cartref a chofiwch fod lladron yn hoffi edrych yn y ffenestri hefyd. Tynnwch eich llenni, caewch eich bleindiau a chuddiwch yr anrhegion hynny.

Ar ail ddiwrnod y Nadolig dywedodd y plismon lleol wrthyf i - Os ydych chi'n mynd allan gadewch y golau neu radio ymlaen, rhowch yr argraff bod rhywun yn y tŷ.
 
Ar drydydd diwrnod y Nadolig dywedodd y plismon lleol wrthyf i - peidiwch â hysbysebu'ch symudiadau ar y cyfryngau cymdeithasol - mae gan Droseddwyr broffiliau hefyd! Gallai neges gyflym ar facebook neu foursquare neu twitter yn dweud eich bod yn mynd i ffwrdd i siopa am y penwythnos arwain at droseddwr sy'n gwybod ble'r ydych chi'n byw yn targedu'ch cartref. Felly meddyliwch yn ofalus am yr hyn yr ydych chi'n ei ddweud ar y cyfryngau cymdeithasol.

Ar bedwerydd diwrnod y Nadolig dywedodd y plismon lleol wrthyf i - clowch eich grotos! Gwnewch yn siŵr bod eich siediau a'r adeiladau allan yn ddiogel. Bydd lladron siawns yn cadw golwg am eiddo sydd wedi'u gadael ar agor a byddant yn cymryd mantais lawn ar gartref neu sied heb eu cloi.

Ar bumed diwrnod y Nadolig dywedodd y plismon lleol wrthyf i - cofiwch gloi eich cerbydau a thynnu unrhyw bethau gwerthfawr allan ohonynt. Mae lladron yn hoffi edrych trwy ffenestri a byddant yn chwalu ffenestri er mwyn cyrraedd pethau gwerthfawr sydd i'w gweld mewn cerbydau. Cuddiwch hwy yn ddiogel yng nghist y car pan fyddwch chi allan yn siopa.

Ar chweched diwrnod y Nadolig dywedodd y plismon lleol wrthyf i - peidiwch â derbyn diodydd gan bobl ddieithr a pheidiwch â gadael eich diodydd allan o'ch golwg. 

Ar seithfed diwrnod y Nadolig dywedodd y plismona lleol wrthyf i - peidiwch ag yfed gormod, byddwch yn ymwybodol o'ch cyfyngiadau a chadwch atynt. Bob blwyddyn mae ein galwadau yn ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn codi dros y Nadolig. Cadwch yn ddiogel ac yn synhwyrol eleni.

Ar wythfed diwrnod y Nadolig dywedodd y plismon lleol wrthyf i -  mwynhewch "dawel nos" - os welwch chi unrhyw drafferth, cerddwch i ffwrdd ac adrodd amdano. Bydd swyddogion ar batrôl yn ein trefi yn cynnig sicrwydd i'r rhai sydd allan yn mwynhau. Os ydych chi eu hangen hwy, byddant yno ar eich cyfer.

Ar nawfed diwrnod y Nadolig dywedodd y plismon lleol wrthyf i - peidiwch ag agor drws eich tŷ i bobl ddieithr. Os os gennych amheuaeth, cadwch hwy allan.
 
Ar ddegfed diwrnod y Nadolig dywedodd y plismon lleol wrthyf i - Cadwch y Nadolig yn rhydd rhag trosedd, cofiwch gau, cloi a gwirio. Maen nhw'n gamau syml ond eto'n effeithiol wrth eich cadw chi a'ch eiddo yn ddiogel dros dymor y Nadolig.

Ar unfed diwrnod ar ddeg y Nadolig dywedodd y plismon lleol wrthyf i - mae corachod Siôn Corn yn brysur wrth eu gwaith, ond mae'r troseddwyr yr un mor brysur hefyd. Meddyliwch am atal trosedd. Dilynwch ni ar twitter @DyfedPowys neu ymwelwch â'n gwefan www.dyfed-powys.police.uk am ragor o awgrymiadau gwych.

Ar ddeuddegfed diwrnod y Nadolig dywedodd y plismon lleol wrthyf i - mae Siôn Corn yn defnyddio simnai - ond mae lladron yn defnyddio drysau a ffenestri heb eu cloi. Cadwch eich cartref yn ddiogel. Ac rydym yn dymuno Nadolig Llawen iawn i chi gyd.