12 Rhag 2014

Drwy gydol y mis, mae Heddlu Dyfed-Powys wedi bod yn cyhoeddi cyngor i breswylwyr ddilyn er mwyn cadw’u hunain a’u heiddo’n ddiogel y Nadolig hwn.

Er mwyn cynnal y gwaith hwn drwy Ymgyrch Diogel a Braf i Bawb (SANTA), mae swyddogion o Dimoedd Plismona Bro ledled yr ardal heddlu’n helpu i gyflwyno’r negeseuon atal trosedd pwysig hyn drwy Twitter.

Dewiswyd 12 swyddog Tîm Plismona Bro i gyflwyno 12 neges allweddol yn ystod ein heitem 12 Dydd Nadolig ar Twitter.

Mae’r eitem yn cael ei lansio ddydd Sadwrn 13 Rhagfyr gan SCCH Liann Astley o’r Drenewydd sy’n cyflwyno’r neges ‘Mae lladron yn hoffi agor anrhegion hefyd! Sicrhewch nad oes modd gweld anrhegion drwy ffenestri.’

Ar gyfer yr 11 diwrnod sy’n weddill, bydd defnyddwyr Twitter yn derbyn negeseuon atal trosedd wrth:
• SCCH Gary Gwilt o’r Trallwng
• SCCH Kerry Powell o Lanidloes
• Cwnstabl Steve Morris o Rydaman
• SCCH Beth Thomas o Cross Hands
• SCCH Louise Lewis o Dywi
• SCCH Phil Davies o Borth Tywyn
• SCCH Ben Holding o Gydweli
• SCCH Ben Phillips o Abergwaun
• Rhingyll Ian Ayers o Gastellnewydd Emlyn
• Cwnstabl Diana Boyt o Aberteifi
• SCCH Dan Garnell o Ystradgynlais
• SCCH Dan Brown o Dref Llanelli
• SCCH Helen Scott a SCCH Emma Jackson o Aberhonddu

Er mwyn derbyn negeseuon atal trosedd drwy Twitter, defnyddiwch #YmgyrchSanta neu dilynwch @Dyfed-powys.