10 Ebr 2015

Mae swyddogion Heddlu Dyfed-Powys , a weithiodd ar Ymgyrch Redcliff, a oedd yn targedu cyflenwad cocên i ardal Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a De Cymru, wedi croesawu’r dedfrydau a roddwyd heddiw i 17 unigolyn.

 

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Huw Davies o’r Tîm Troseddau Difrifol a Threfnedig:

 

"Rydyn ni’n croesawu’r dedfrydau a roddwyd heddiw, sy’n anfon neges glir i droseddwyr nad ydym yn mynd i oddef troseddau cyffuriau yn ardal Dyfed-Powys, a bydd swyddogion yn gwneud eu gorau glas i ddwyn achosion i’r llys.”

 

“Mae dedfrydau heddiw’n ganlyniad ymgyrch a gynhaliwyd gan Heddlu Dyfed-Powys mewn perthynas â masnachu symiau sylweddol o gyffuriau Dosbarth A, sef Cocên, i mewn i’r ardal heddlu. Yn yr achos hwn, daethpwyd o hyd i gilogram o’r cyffur.” 

 

“Byddwn yn annog unrhyw un sydd â phryderon ynghylch masnachu cyffuriau i gysylltu â’u heddlu lleol.”

 

Gall unrhyw un sydd yn dymuno cael cyngor neu wybodaeth am y niwed a achosir gan gyffuriau ymweld â’n gwefan www.dyfed-powys.police.uk neu www.talktofrank.com  neu www.dan24/7