19 Ion 2018

Arestiwyd 98 o bobl gan Heddlu Dyfed-Powys am yfed/cymryd cyffuriau a gyrru ym mis Rhagfyr, o ganlyniad i ymgyrch Cymru gyfan yn erbyn yfed a gyrru a gyrru o dan ddylanwad cyffuriau dros gyfnod y Nadolig.

 Cynhaliwyd yr ymgyrch yn erbyn gyrru o dan ddylanwad o ddydd Gwener 1 Rhagfyr am fis, a defnyddiodd heddluoedd ar draws y wlad dactegau a arweiniwyd gan gudd-wybodaeth a gwybodaeth leol am fannau problemus i ddal pobl a oedd yn gyrru o dan ddylanwad cyffuriau neu alcohol dros gyfnod y Nadolig.

 Dywedodd yr Uwch-arolygydd Huw Meredith, Gweithrediadau Arbenigol: “Rydyn ni’n mabwysiadu ymagwedd ragweithiol a thargedig a arweinir gan gudd-wybodaeth tuag at yfed a gyrru, gan ddefnyddio adnoddau arbenigol Plismona’r Ffyrdd a swyddogion ymateb. 

 “Er siom, mae nifer yr arestiadau’n dangos bod rhai pobl yn barod i beryglu bywydau eraill a bywydau eu hunain drwy yrru o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau.

 “Mae ein neges yr un fath drwy gydol y flwyddyn – peidiwch ag yfed/cymryd cyffuriau a gyrru.”

 Yn 2017, arestiodd Heddlu Dyfed-Powys 452 o bobl am yfed/cymryd cyffuriau a gyrru.

 Yn ogystal, lansiwyd Ymgyrch Snap ym mis Rhagfyr, gan ganiatáu i aelodau o’r cyhoedd yng Nghymru gyflwyno darnau ffilm a delweddau sy’n dangos troseddau traffig yn cael eu cyflawni – o yrru’n beryglus neu’n ddiofal i fynd yn groes i linellau gwyn solet, defnyddio ffôn symudol wrth yrru, neu anwybyddu goleuadau traffig. Er mwyn cyflwyno darn ffilm i unrhyw un o’r pedwar heddlu yng Nghymru, galwch heibio i https://gosafesnap.wales/ neu https://gosafesnap.cymru.

DIWEDD

 

Nodiadau i Olygyddion

Crynodeb o’r Canlyniadau:

  • Profion anadl a weinyddwyd: 4738
  • Cadarnhaol/wedi gwrthod/wedi methu â rhoi canlyniad: 83
  • Arestiadau ar gyfer yfed a gyrru (Rhagfyr 2017): 83
  • Profion cyffuriau a weinyddwyd: 44
  • Profion cyffuriau cadarnhaol: 18
  • Arestiadau ar gyfer cymryd cyffuriau a gyrru (Rhagfyr 2017): 15
  • Arestiadau ar gyfer yfed a gyrru – y flwyddyn gyfan (2017): 369
  • Arestiadau ar gyfer cymryd cyffuriau a gyrru – y flwyddyn gyfan (2017): 83