Apêl am Dystion yn dilyn Gwrthdrawiad Traffig y Ffyrdd Angheuol Ger Llandeilo

“Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i wrthdrawiad traffig y ffyrdd angheuol a ddigwyddodd ar y B4302 ger New Inn, Llandeilo, tua 6 o’r gloch neithiwr (29 Ionawr 2018). Ymddengys bod dynes wedi’i tharo gan gar wrth gerdded ar hyd y ffordd rhwng Llan…

30 Ionawr 2018

Robert David Hughes wedi ei cael yn euog o droseddau cam-drin plant yn rhywiol

Heddiw (25 Ionawr 2018), cafwyd Robert David Hughes, 62 oed, yn euog yn dilyn treial yn Llys y Goron, Abertawe, o 11 cyhuddiad unigol mewn perthynas â cham-drin plant yn rhywiol yn erbyn pum dioddefydd benywaidd.   Cyflawnwyd y troseddau hyn tra bod…

26 Ionawr 2018

Cyfleodd ar Gyfer Mynediad Uniongyrchol Gyda Heddlu Dyfed-Powys

Am y tro cyntaf, mae Heddlu Dyfed-Powys yn recriwtio swyddogion Mynediad Uniongyrchol i gyflwyno talent, safbwynt a phrofiad newydd i’r heddlu.  Mae’r heddlu’n cydweithio â’r Coleg Plismona er mwyn cynnig cyfle i sifiliaid gael gyrfa gyda’r heddlu he…

22 Ionawr 2018

Cyngor gan yr heddlu ar gyfer penwythnos prysur arall ym Mannau Brycheiniog

Disgwylir y bydd nifer yn ymweld â Bannau Brycheiniog y penwythnos hwn, ac mae Heddlu Dyfed-Powys yn cynghori unrhyw un sy’n bwriadu mynd yno i barcio’n ddiogel a chyfreithlon. Cynhelir digwyddiad ‘Fan Dance’ ar nos Sadwrn a nos Sul, a disgwylir i’r…

19 Ionawr 2018

Arestio pumed dyn mewn cysylltiad ag ymosodiad yn Aberystwyth

Mae pumed dyn wedi’i arestio mewn cysylltiad â’r ymchwiliad i achos o niwed corfforol difrifol yn erbyn dyn yn Aberystwyth yn gynnar fore Sul 14 Ionawr. Mae’r dyn 24 oed, sydd wedi’i arestio ar amheuaeth o ymosod, dal yn nalfa’r heddlu ar hyn o bryd.…

19 Ionawr 2018

98 yn cael eu harestio am yfed/cymryd cyffuriau a gyrru ym mis Rhagfyr

Arestiwyd 98 o bobl gan Heddlu Dyfed-Powys am yfed/cymryd cyffuriau a gyrru ym mis Rhagfyr, o ganlyniad i ymgyrch Cymru gyfan yn erbyn yfed a gyrru a gyrru o dan ddylanwad cyffuriau dros gyfnod y Nadolig.  Cynhaliwyd yr ymgyrch yn erbyn gyrru o dan d…

19 Ionawr 2018

Triniwr galwadau brys yn cael gwir flas o fywyd ar y rheng flaen fel Cwnstabl Gwirfoddol

Cafod triniwr galwadau brys flas go iawn o fywyd ar y rheng flaen pan aeth i leoliad marwolaeth sydyn o fewn 30 munud ar ôl iddo gychwyn ei sifft gyntaf fel Cwnstabl Gwirfoddol. Mae Richard Demynn yn gweithio yn ystafell reoli Heddlu Dyfed-Powys, ga…

18 Ionawr 2018

Yr heddlu’n cynghori pobl i roi’r ffôn i lawr os ydynt yn derbyn galwad amheus

Mae twyll ffôn cenedlaethol, sy’n anelu i ddwyn arian, wedi cyrraedd preswylwyr Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Powys a Sir Benfro. Dywedodd Paul Callard o Dîm Troseddau Ariannol Heddlu Dyfed-Powys: “Heddiw (Dydd Mawrth 16 Ionawr), mae Action Fraud wed…

16 Ionawr 2018

Ian Miles, Cyn-swyddog a gweithiwr gyda Heddlu Dyfed-Powys, yn dod yn Aelod o Urdd Frenhinol Fictoria

Ar ddydd Gwener 12 Ionawr 2018, daeth Mr Ian Miles yn Aelod o Urdd Frenhinol Fictoria am ei waith o ran cefnogi’r Teulu Brenhinol. Urddwyd Mr Miles â’r anrhydedd yn ei gartref gan Arglwydd Raglaw Dyfed Ei Mawrhydi, Miss Sara Edwards, ac Arglwydd Ragl…

16 Ionawr 2018

Ymwelwyr â Bannau Brycheiniog yn cael eu hannog i gynllunio ymlaen llaw y penwythnos hwn

Mae’r heddlu’n disgwyl y bydd nifer yn ymweld â Bannau Brycheiniog y penwythnos hwn, ac maen nhw’n cynnig cyngor i unrhyw un sy’n ystyried teithio i’r ardal. Bydd swyddogion o’r uned plismona’r ffyrdd yn patrolio ardal Storey Arms, sy’n debygol o fod…

05 Ionawr 2018

Pennaeth newydd Plismona Lifrog Heddlu Dyfed-Powys

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi croesawi apwyntiad Pennaeth Plismona Lifrog newydd - Prif Uwch-arolygydd Vicki Evans. Mae’n ymuno â Heddlu Dyfed-Powys ar ddyrchafiad ar ôl adleoli o Heddlu Swydd Bedford, ond mae hefyd yn dychwelyd adref gan ei bod wedi e…

05 Ionawr 2018