Apêl am Dystion yn dilyn Gwrthdrawiad Traffig y Ffyrdd Angheuol Ger Llandeilo

“Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i wrthdrawiad traffig y ffyrdd angheuol a ddigwyddodd ar y B4302 ger New Inn, Llandeilo, tua 6 o’r gloch neithiwr (29 Ionawr 2018). Ymddengys bod dynes wedi’i tharo gan gar wrth gerdded ar hyd y ffordd rhwng Llan…

30 Ionawr 2018

Robert David Hughes wedi ei cael yn euog o droseddau cam-drin plant yn rhywiol

Heddiw (25 Ionawr 2018), cafwyd Robert David Hughes, 62 oed, yn euog yn dilyn treial yn Llys y Goron, Abertawe, o 11 cyhuddiad unigol mewn perthynas â cham-drin plant yn rhywiol yn erbyn pum dioddefydd benywaidd.   Cyflawnwyd y troseddau hyn tra bod…

26 Ionawr 2018

Cyfleodd ar Gyfer Mynediad Uniongyrchol Gyda Heddlu Dyfed-Powys

Am y tro cyntaf, mae Heddlu Dyfed-Powys yn recriwtio swyddogion Mynediad Uniongyrchol i gyflwyno talent, safbwynt a phrofiad newydd i’r heddlu.  Mae’r heddlu’n cydweithio â’r Coleg Plismona er mwyn cynnig cyfle i sifiliaid gael gyrfa gyda’r heddlu he…

22 Ionawr 2018

Arestio pumed dyn mewn cysylltiad ag ymosodiad yn Aberystwyth

Mae pumed dyn wedi’i arestio mewn cysylltiad â’r ymchwiliad i achos o niwed corfforol difrifol yn erbyn dyn yn Aberystwyth yn gynnar fore Sul 14 Ionawr. Mae’r dyn 24 oed, sydd wedi’i arestio ar amheuaeth o ymosod, dal yn nalfa’r heddlu ar hyn o bryd.…

19 Ionawr 2018

98 yn cael eu harestio am yfed/cymryd cyffuriau a gyrru ym mis Rhagfyr

Arestiwyd 98 o bobl gan Heddlu Dyfed-Powys am yfed/cymryd cyffuriau a gyrru ym mis Rhagfyr, o ganlyniad i ymgyrch Cymru gyfan yn erbyn yfed a gyrru a gyrru o dan ddylanwad cyffuriau dros gyfnod y Nadolig.  Cynhaliwyd yr ymgyrch yn erbyn gyrru o dan d…

19 Ionawr 2018

Cyngor gan yr heddlu ar gyfer penwythnos prysur arall ym Mannau Brycheiniog

Disgwylir y bydd nifer yn ymweld â Bannau Brycheiniog y penwythnos hwn, ac mae Heddlu Dyfed-Powys yn cynghori unrhyw un sy’n bwriadu mynd yno i barcio’n ddiogel a chyfreithlon. Cynhelir digwyddiad ‘Fan Dance’ ar nos Sadwrn a nos Sul, a disgwylir i’r…

19 Ionawr 2018

Triniwr galwadau brys yn cael gwir flas o fywyd ar y rheng flaen fel Cwnstabl Gwirfoddol

Cafod triniwr galwadau brys flas go iawn o fywyd ar y rheng flaen pan aeth i leoliad marwolaeth sydyn o fewn 30 munud ar ôl iddo gychwyn ei sifft gyntaf fel Cwnstabl Gwirfoddol. Mae Richard Demynn yn gweithio yn ystafell reoli Heddlu Dyfed-Powys, ga…

18 Ionawr 2018

Ian Miles, Cyn-swyddog a gweithiwr gyda Heddlu Dyfed-Powys, yn dod yn Aelod o Urdd Frenhinol Fictoria

Ar ddydd Gwener 12 Ionawr 2018, daeth Mr Ian Miles yn Aelod o Urdd Frenhinol Fictoria am ei waith o ran cefnogi’r Teulu Brenhinol. Urddwyd Mr Miles â’r anrhydedd yn ei gartref gan Arglwydd Raglaw Dyfed Ei Mawrhydi, Miss Sara Edwards, ac Arglwydd Ragl…

16 Ionawr 2018

Yr heddlu’n cynghori pobl i roi’r ffôn i lawr os ydynt yn derbyn galwad amheus

Mae twyll ffôn cenedlaethol, sy’n anelu i ddwyn arian, wedi cyrraedd preswylwyr Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Powys a Sir Benfro. Dywedodd Paul Callard o Dîm Troseddau Ariannol Heddlu Dyfed-Powys: “Heddiw (Dydd Mawrth 16 Ionawr), mae Action Fraud wed…

16 Ionawr 2018

Pennaeth newydd Plismona Lifrog Heddlu Dyfed-Powys

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi croesawi apwyntiad Pennaeth Plismona Lifrog newydd - Prif Uwch-arolygydd Vicki Evans. Mae’n ymuno â Heddlu Dyfed-Powys ar ddyrchafiad ar ôl adleoli o Heddlu Swydd Bedford, ond mae hefyd yn dychwelyd adref gan ei bod wedi e…

05 Ionawr 2018

Ymwelwyr â Bannau Brycheiniog yn cael eu hannog i gynllunio ymlaen llaw y penwythnos hwn

Mae’r heddlu’n disgwyl y bydd nifer yn ymweld â Bannau Brycheiniog y penwythnos hwn, ac maen nhw’n cynnig cyngor i unrhyw un sy’n ystyried teithio i’r ardal. Bydd swyddogion o’r uned plismona’r ffyrdd yn patrolio ardal Storey Arms, sy’n debygol o fod…

05 Ionawr 2018