“Fydd ein statws fel yr heddlu mwyaf diogel ddim yn ein gwneud ni’n hunanfodlon”, yw addewid Heddlu Dyfed-Powys

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi addo peidio mynd yn hunanfodlon tuag at fathau newydd o droseddau a throseddau sy’n dechrau dod i’r amlwg, er iddynt gael ei dyfarnu fel y lle mwyaf diogel i fyw yng Nghymru a Lloegr o ran troseddau yn erbyn dioddefwyr. Ma…

24 Ionawr 2019

Pum Camera Teledu Cylch Cyfyng yn Fyw ac yn Recordio yn Ninbych-y-pysgod

Mae pum camera teledu cylch cyfyng newydd o’r dechnoleg flaenaf wedi eu gosod ac yn fyw ac yn recordio yn Ninbych-y-pysgod, Sir Benfro. Mae’r pum camera wedi eu lleoli yn y Stryd Fawr, Rhodfa’r De, Sgwâr Tudur, Stryd Sant Siôr ac Upper Frog Street. B…

22 Ionawr 2019

Heddlu Dyfed-Powys yn cynnal y cwrs Ymchwilydd Caethwasiaeth Modern cyntaf yng Nghymru

Mae caethwasiaeth modern yn rhywbeth sy’n digwydd yn ein cymunedau, ac mae achosion ohono ar gynnydd yng Nghymru. Mae’n drosedd anweladwy. Gall dynion, menywod a phlant o bob oed ddioddef caethwasiaeth modern, ac mae troseddwyr yn targedu pobl sy’n a…

10 Ionawr 2019

Yr Heddlu’n ffarwelio â’r Dirprwy Brif Gwnstabl

Mae’r Dirprwy Brif Gwnstabl Darren Davies yn ymddeol o Heddlu Dyfed-Powys ar ôl treulio dwy flynedd gyda’r heddlu Dirprwy Brif Gwnstabl a 30 mlynedd gyda’r gwasanaeth heddlu. Ganwyd a magwyd Darren o fewn ardal yr heddlu, a dechreuodd ar ei yrfa gyd…

04 Ionawr 2019