Rydym yn disgwyl gwyntoedd cryfion yfory

Rydym yn disgwyl gwyntoedd cryfion y penwythnos hwn, a bydd y rhain, mewn cyfuniad â llanwau uchel, yn debygol o effeithio ar gymunedau arfordirol. Helpwch ni drwy ystyried eich diogelwch eich hun a diogelwch pobl eraill. Rydym yn deall y demtasiwn i…

20 Hydref 2017

Yr heddlu’n gweithredu yn dilyn ymosodiadau yn y Drenewydd

Mae heddlu’r Drenewydd wedi gwneud wyth arést mewn perthynas â thri ymosodiad a gyflawnwyd yn y dref ar 8 Hydref. Maen nhw wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth gydag amodau llym ac mae cyrffyw mewn grym sy’n eu hatal rhag ymweld â rhai ardaloedd penodol. M…

19 Hydref 2017

Diwrnod Ymwybyddiaeth Atal Caethwasiaeth 2017 - Adnabod yr arwyddion

Cefnogodd Heddlu Dyfed-Powys Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Atal Caethwasiaeth drwy ymweld ag ardaloedd ac eiddo amrywiol i helpu i godi ymwybyddiaeth o’r drosedd hon, sydd yn aml o’r golwg yng ngolwg pawb. Y nod yw gwneud Cymru’n elyniaethus tuag at gaethwa…

19 Hydref 2017

Rhowch Ddiwedd ar Droseddau Casineb – Mae Adrodd Yn Gweithio

Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb 14-21 Hydref Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn dangos ei gefnogaeth a’i ymrwymiad tuag at Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb drwy godi ymwybyddiaeth o fewn ei gymunedau ynglŷn â’r hyn yw Trosedd ne…

13 Hydref 2017

Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd ar 10 Hydref 2017

Y thema ar gyfer 2017 yw ‘Iechyd Meddwl yn y Gweithle’, ac yn ôl yr ymddiriedolaeth iechyd meddwl, mae 67% o weithwyr yn teimlo’n ofnus, yn teimlo embaras, neu’n methu â siarad am bryderon iechyd meddwl â’u cyflogwr. Dywedodd y Prif Gwnstabl Mark Col…

10 Hydref 2017

Apel am dystion - ymosodiad rhywiol Dinbych-y-pysgod 30/9/17

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i adroddiad am ymosodiad rhywiol ar ddynes a ddigwyddodd y tu allan i dafarn y Twisted Shamrock, Dinbych-y-pysgod, am oddeutu 9.30 o’r gloch nos Sadwrn 30 Medi 2017. Mae’r heddlu’n apelio ar i unrhyw un a oedd yn y…

01 Hydref 2017