Yr heddlu'n hap-wirio pobl sy'n agored i niwed

Mae swyddogion heddlu wedi bod yn hap-wirio oedolion a phlant y nodwyd eu bod yn agored i niwed yn ystod Wythnos Ddiogelu Genedlaethol 2019. Mae'r ymweliadau cymorth yn digwydd ochr yn ochr â’r gwaith codi ymwybyddiaeth sy'n cael ei gynnal gan Cysur…

14 Tachwedd 2019

Lansio Cynllun Dargyfeiriol yn ardal Heddlu Dyfed-Powys

Ar 1 Tachwedd, lansiwyd menter newydd a fydd yn anelu i ddargyfeirio troseddwyr lefel is rhag y system cyfiawnder troseddol a lleihau aildroseddu yn ardal Heddlu Dyfed-Powys. Bydd y Cynllun Dargyfeiriol yn galluogi troseddwyr cymwys i gael y cymorth…

04 Tachwedd 2019