heddlu’n canmol goruchwylwyr drws o Hwlffordd am eu dewrder ar ôl iddynt atafaelu cyllyll

Mae dyn o Hwlffordd wedi’i ddedfrydu i 12 mis o garchar ar ôl iddo gael ei ddal yn cario dwy gyllell mewn tafarn yn y dref. Galwyd heddlu i dafarn y Lower Three Crowns ar y stryd fawr tua 10.35 o’r gloch nos Wener (22 Chwefror) ar ôl i staff drws rwy…

27 Chwefror 2019

Menter diogelwch newydd ar gyfer safleoedd trwyddedig

Mae CYNRYCHIOLWYR o dros 20 o dafarnau a chlybiau yng Nghaerfyrddin wedi mynychu menter trwyddedu newydd i gynyddu ymwybyddiaeth o ddiogelu.   Cafodd y digwyddiad ei drefnu gan adain drwyddedu Cyngor Sir Caerfyrddin fel rhan o’i hymrwymiad cynyddol…

26 Chwefror 2019

Cyfres deledu’n dangos y galw a wynebir gan yr heddlu o ganlyniad i unigolion coll

BOB blwyddyn, mae Heddlu Dyfed-Powys yn derbyn miloedd o adroddiadau am unigolion coll, ac mae cyfres deledu newydd ar fin dangos eu gwaith caled wrth chwilio amdanynt a pha mor benderfynol ydynt o ddod o hyd iddynt. O unigolion sy’n mynd ar goll o d…

22 Chwefror 2019

Swyddogion troseddau gwledig yn cynnig cefnogaeth i ffermwyr sydd mewn perygl o ddioddef afiechyd meddwl

Mae swyddogion troseddau gwledig yn Sir Benfro yn gwneud mwy nag ymdrin â throseddau, ac yn dangos eu gwerth i ffermwyr a phobl wedi eu hynysu sydd mewn perygl o ddioddef afiechyd meddwl. Mae’r Cwnstabl Gerwyn Davies a Swyddog Cefnogi Cymunedol yr He…

19 Chwefror 2019

Gwraig o Neyland wedi ei charcharu am yrru tra roedd wedi ei gwahardd

Mae gwraig 35oed o Neyland a ddaliwyd yn gyrru tra roedd wedi ei gwahardd rhag gyrru, a hynny ddwywaith mewn pedwar diwrnod, wedi ei dedfrydu i chwe mis yn y carchar. Stopiwyd Victoria Anne James, o Barc y Coleg, Neyland gan swyddogion plismona’r ffy…

19 Chwefror 2019

Datgelu canlyniadau Ymgyrch Atal Gyrru Dan Ddylanwad cyfnod y Nadolig

Cafodd dros 500 o arestiadau eu gwneud fel rhan o ymgyrch gan bedwar heddlu Cymru i dargedu’r rhai sy’n gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau drwy gydol mis Rhagfyr. Wedi’i harwain gan Heddlu Gogledd Cymru, yn ystod yr ymgyrch mis o hyd, a gynhal…

19 Chwefror 2019

Yr Heddlu’n chwifio’r faner ar gyfer Mis Hanes LHDT (1)

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cyhwfan y faner enfys uwchben rhai o’i adeiladau ym mis Chwefror er mwyn cefnogi Mis Hanes Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LHDT).   Cynhelir Mis Hanes LHDT pob blwyddyn ym mis Chwefror, ac mae’n dathlu bywydau a c…

18 Chwefror 2019

Corff Gary Shepherd-Mason yn cael ei ddarganfod yng ngogledd Dyfnaint

Gall Heddlu Dyfed-Powys gadarnhau mai corff dyn coll o Gaerfyrddin, Gary Shepherd-Mason, yw’r corff a ddarganfuwyd ar draeth yn Instow, Gogledd Dyfnaint. Daethpwyd o hyd i’r corff ddydd Iau 17 Ionawr. Mae’r corff wedi’i adnabod yn swyddogol erbyn hyn…

07 Chwefror 2019

Marcio diogelwch yn mynd i’r afael â throsedd gwledig

Mae’r heddlu’n mynd i’r afael â throsedd gwledig gyda diwrnod marcio diogelwch ar gyfer cymunedau ffermio a gwledig. Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymuno â chynllun marcio diogelwch CESAR, ac maent yn cynnig marcio peiriannau’n amrywio o dractorau a bei…

04 Chwefror 2019