Yr heddlu’n cyflwyno hyfforddiant troseddau treftadaeth

Tynnwyd sylw swyddogion Heddlu Dyfed-Powys at bwysigrwydd hen gofebion a safleoedd archeolegol fel rhan o raglen hyfforddiant troseddau treftadaeth.  Cymerodd 10 swyddog a SCCH o Sir Benfro ran yn y diwrnod hyfforddi Gwarchod Treftadaeth cyntaf, lle…

25 Chwefror 2020

Yr heddlu’n cynnal mwy o batrolau ger safleoedd hanesyddol yn dilyn difrod

Bydd patrolau heddlu’n cael eu cynnal wrth ddau safle o bwys yn hanesyddol yn dilyn adroddiadau am graffiti a difrod troseddol. Mae pridd wedi’i balu wrth safle Oes Haearn er mwyn creu rampiau ar gyfer beicwyr allffordd, ac mae adeilad o’r cyfnod rhw…

25 Chwefror 2020

Dau ddyn yn ymddangos yn y llys mewn cysylltiad â throseddau lladrata yn Sir Benfro

Ar ddydd Sadwrn 22 Chwefror, derbyniodd yr heddlu nifer o alwadau gan safleoedd mân-werthu yn ardal Sir Benfro’n adrodd bod dau ddyn yn ceisio dwyn arian gan ddefnyddio tric dwylo. Adnabu cerbyd a oedd yn eiddo i’r drwgdybiedigion yn gyflym, a rhannw…

24 Chwefror 2020

Mae dau ddyn wedi cael gŵys i fynd gerbron llys am ddwyn beic cwad a threlar

Mae dau ddyn wedi cael gŵys i fynd gerbron llys am ddwyn beic cwad a threlar wrth i’r heddlu barhau i weithredu’n llym yn erbyn troseddwyr teithiol sy’n targedu cymunedau gwledig yn Nyfed-Powys. Cynhaliwyd ymchwiliad maith i ladrad beic cwad o Dal-y-…

18 Chwefror 2020

Y chwilio am Michael O'Leary yn parhau i drydedd wythnos

Cafwyd adroddiad bod Michael O’Leary, 55, ar goll ar ddydd Llun, 27ain Ionawr 2020. Cyhuddwyd Andrew Jones, 52, o Gaerfyrddin o’i lofruddiaeth ar ddydd Llun 3ydd Chwefror 2020. Mae swyddogion arbenigol yn parhau i chwilio lleoliadau yng Nghaerfyrddi…

11 Chwefror 2020

Cyhuddo dyn â llofruddiaeth mewn cysylltiad â diflaniad Michael O’Leary

Heddiw, cyhuddwyd Andrew Jones, 52 oed o Heol Bronwydd, Bronwydd, Caerfyrddin, â llofruddiaeth Michael O’Leary o Nantgaredig. Adroddwyd bod Mr O’Leary ar goll ddydd Llun 27 Ionawr 2020. Bydd Mr Jones yn ymddangos o flaen Llys Ynadon Llanelli fory, se…

03 Chwefror 2020