Heddlu Dyfed-Powys yn dwyn 21 aelod o grŵp troseddu trefnedig i gyfiawnder, ac yn eu tynnu nhw a’r cyffuriau roeddynt yn eu cyflenwi oddi ar strydoedd Llanelli

Digwyddodd cam olaf y dedfrydu mewn cysylltiad ag Ymgyrch Cryptic heddiw (Mawrth 29) yn Llys y Goron Abertawe. Mae hon yn ymgyrch sydd wedi gweld 21 o ddiffynyddion yn cael eu dedfrydu i gyfnod o dros 70 mlynedd rhwng pob un ohonynt. Mae’r dedfrydu a…

29 Mawrth 2019

Pedwar Camera Teledu Cylch Cyfyng i Aberteifi

Mae pedwar camera newydd yn cael eu gosod yn Aberteifi fel rhan o adduned allweddol Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, i ailfuddosddi mewn system gyhoeddus o Deledu Cylch Cyfyng. Yr wythnos hon cychwynnodd y gwaith ar y rhag…

29 Mawrth 2019

Heddlu Dyfed-Powys yn cyflwyno’r ‘Protocol Herbert’

Mae protocol unigolion sydd ar goll newydd ar gyfer pobl sy’n byw gyda Dementia wedi ei gyflwyno ar draws ardal Heddlu Dyfed-Powys. Mae’r Protocol Herbert (a enwyd ar ôl George Herbert, cyn-filwr rhyfel a gymerodd ran yng nglaniadau Normandi, ac a fu…

27 Mawrth 2019

CYHUDDWYD: Dyn o ardal Birmingham wedi’i gyhuddo mewn perthynas â chyflenwi cyffuriau drwy Linellau Sirol yn Llanelli

Cafodd dyn 18 oed o ardal Birmingham ei arestio a’i gyhuddo o fewn tri diwrnod wythnos diwethaf mewn cysylltiad â chyflenwi cyffuriau drwy linellau cyffuriau yn Llanelli. Cadwyd Harrison James Coe, 18 oed, o Sutton Coldfield, yn y ddalfa ddydd Gwene…

19 Mawrth 2019

Y gwaith o osod camerâu TCC yn y Drenewydd wedi cychwyn yr wythnos hon

Yr wythnos hon, cychwynnodd y gwaith o osod saith camera uwch-dechnoleg newydd yn y Drenewydd. Mae’r contractwr, Baydale Control Systems Cyf, wedi dechrau gosod y camerâu yn y saith lleoliad a nodwyd drwy ddadansoddi patrymau troseddu.  Mae gosod y c…

14 Mawrth 2019

Heddlu Dyfed-Powys yn arwyddo Cyfamod y Lluoedd Arfog

Roedd Mark Collins, Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys, yn bresennol mewn seremoni a gynhaliwyd gan Frigâd 106 ddydd Mercher 20 Chwefror yn Dering Lines, Aberhonddu, lle arwyddodd Gyfamod y Lluoedd Arfog fel ymrwymiad i gefnogi’r gymuned lluoedd arfog.…

14 Mawrth 2019

Heddlu Dyfed-Powys yn Lansio’r Ymgyrch ‘HeForShe’ ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2019

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, sef dydd Gwener 8 Mawrth 2019, mae Heddlu Dyfed-Powys yn lansio’r ymgyrch ‘HeForShe’. Nod Diwrnod Rhyngwladol y Menywod eleni yw ‘Cydbwysedd Er Gwell’ sydd, wrth ddathlu cyflawniadau menywod, hefyd yn galw am fyd sy…

08 Mawrth 2019

Tan mewn Gwesty yn Aberystwth: Dyn wedi ei garcharu am 21 mlynedd

Dyn wei di garcharu am 21 mlynedd ar ol marwolath Juozas Tunaitis, 48 mlwydd oed, mewn tan yng ngwesty yn Aberystwyth.   Dywedodd y Ditectif Arolygydd Jonathan Rees o adran CID Ceredigion:   “Heddiw, derbyniodd Damion Harris ddedfryd estynedig o 21…

06 Mawrth 2019

Teledu Cylch Cyfyng yr Heddlu wedi ei osod yn y tair tref olaf yn Sir Benfro

Mae’r gwaith bron wedi ei gwblhau wrth osod camerâu teledu cylch cyfyng yn y tair tref olaf yn Sir Benfro. Bydd cyfanswm o ddeg o gamerâu wedi eu gosod - pedwar ym Mhenfro, pedwar yn Noc Penfro a dau yn Aberdaugleddau. Penderfynwyd ar leoliadau’r cam…

06 Mawrth 2019

Heddlu Dyfed-Powys i gymryd rhan mewn amnest cyllyll cenedlaethol

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn mynd i’r afael â meddiant anghyfreithlon o gyllyll fel rhan o Ymgyrch Sceptre, sef wythnos genedlaethol o weithredu sy’n rhedeg o Fawrth 11 i 17. Amcan yr wythnos yw cynyddu ymwybyddiaeth ynghylch y peryglon o gario cyllyll…

05 Mawrth 2019

Rydyn ni fel heddlu’n falch o’n hunaniaeth Gymreig, ac wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau yng Nghymraeg

Rydyn ni’n falch o fod yn weithlu dwyieithog, ac rydyn ni wedi ymrwymo erioed i ddarparu gwasanaethau Cymraeg o safon uchel yn rhagweithiol i’n holl gwsmeriaid. Mae 32% o gymunedau Dyfed-Powys yn medru siarad Cymraeg, ac mae’r rhan fwyaf ohonynt yn S…

01 Mawrth 2019