‘PEMBROKESHIRE is currently closed to visitors’

‘PEMBROKESHIRE is currently closed to visitors’ is the message from Dyfed-Powys Police as officers work to prevent the spread of Coronavirus within the county.                                                                                           …

27 Mawrth 2020

Ymgyrch ar draws Cymru yn mynd i'r afael â masnachu

Mae ymgyrch newydd a gynlluniwyd er mwyn mynd i'r afael â masnachu a chamfanteisio yng Nghymru wedi lawnsio. Mae elusen Crimestoppers yn gofyn i bobl gadw golwg am weithgareddau amheus, gan gyfleu'r hyn y maent yn ei wybod am gaethwasiaeth fodern.  M…

16 Mawrth 2020

Prif Gwnstabl Mark Collins yn ymweld â Palas Buckingham, i dderbyn Medal Heddlu'r Frenhines

Heddiw fe wnaeth ein Prif Gwnstabl, Mark Collins dderbyn ei Fedal Heddlu'r Frenhines gan Ei Uchelder Brenhinol, Tywysog Cymru. Gan adlewyrchu ar y profiad, dywedodd: "Mae'n fraint i fynychuu Palas Buckingham i dderbyn Medal Heddlu'r Frenhines gan Ei…

05 Mawrth 2020

Heddlu Dyfed-Powys yn cyflwyno cynnig llwyddiannus i’r Swyddfa Gartref ar gyfer gynnau taser ychwanegol.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Jon Cummins, arweinydd Gweithrediadau Arbenigol: “Rydyn ni’n croesawu’r cyhoeddiad y bydd yr heddlu’n derbyn 120 o ynnau taser ychwanegol. Mae gwn taser yn medru bod yn ddewis gwerthfawr ac effeithiol ar gyfer swyddogion he…

03 Mawrth 2020